Clipit

19 november 2011, 20:17

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

25 medewerkers.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

11 jaar.

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Clipit focust op een eenvoudige overzichtelijke tool, op de kwaliteit van de data en het uitdrukken van online en social resultaten in euro’s; de ROI van online en social media. De tool van Clipit kenmerkt zich door een overzichtelijk werkscherm. De tool is zeer eenvoudig in gebruik. De data is dankzij een professionele redactie relevant en compleet door extractie methodieken van iedere website vorm, dus niet alleen inzicht in social media of afhankelijkheid van RSS , maar het totaalplaatje inclusief kwalitatieve resultaten uit nieuwssites, weblogs, fora’s en reacties etc. Voor elk gevonden bericht wordt de PR-waarde berekent, de waarde van het bericht voor de gebruiker, uitgedrukt in euro’s. Dankzij deze toepassing kunnen organisaties eenvoudig berekenen wat de ROI is van online en social campagnes. Dit zijn drie kerngebieden waarin we ons de komende jaren nog verder in zullen specialiseren.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

We zien een stijgende lijn in de omzet van Clipit in de afgelopen 5 jaar.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

We verwachten steeds meer toepassingen op de data aan te kunnen bieden, waarmee we zowel de diepte als in breedte kunnen groeien.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

• Monitoring

• PR-tracking

• Webcare

• Lead generatie

• Online reputatiemanagement

• Sentimentanalyse

• PR-waarde berekening

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

• Dataleverancier (uitgebreide API)

• Zoekformules opstellen en finetunen (booleantechniek)

• Trainingen

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

• PR/communicatie

• Bureaus

• Kwalitatieve data-analyse

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

• PR-waarde berekening

• Datakwaliteit

– Compleet overzicht online

– Professionele redactie filtert resultaten

• Eenvoudig in gebruik en overzichtelijk

• Sentimentanalyse

• Prijs/kwaliteit

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

• PR bureaus

• Communicatiebureaus

• Social media bureaus

• (Online) marketing bureaus

• (Markt) onderzoeksbureaus

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

• Het dataverkeer van de portal, mobiele portal en api wordt versleuteld via SSL

• Externe gespecialiseerde partij verzorgt de gehele netwerk, serveromgeving en beveiliging

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

Het systeem is aan te passen aan de behoefte van de gebruiker. Er wordt standaard een dashboard met opties aangeboden, waarbinnen de gebruiker filters en analyses kan toepassen om zo een perfecte informatieweergave te creëren.

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Feedback via;

• Klanttevredenheidsonderzoek

• Sessies met kerngroep

Uitkomsten;

• Clipit is ontzettend overzichtelijk

• Goede datakwaliteit

• Snelle/vriendelijke service

• Pioniers (ref. PR-waarde)

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE

(SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SAAS, er zijn geen software-installaties nodig.

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja, we bieden data aan via API. Hiermee kan op verschillende niveaus informatie worden binnengehaald, namelijk gefilterd op;

• Zoekopdracht

• Bron(nen)

• Sentiment

• Analyse

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Nee.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE

Geen standaard afspraken, maar in overleg wanneer van toepassing wij streven naar 24/7 beschikbaarheid. De systemen worden 24/7 gemonitoord op meer dan 150 punten. De server- en netwerkomgeving is virtueel en redundant uitgevoerd, staat in professioneel datacenter en heeft op alle hardware een 24×7 4 uur onsite mission critical warranty.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

De roadmap wordt bepaald aan de hand van markt-ontwikkelingen en behoeftes die naar boven komen uit het klanttevredenheidsonderzoek en klantcontact. De ontwikkeling wordt tot in conceptversie uitgewerkt waarna een kerngroep van gebruikers input geeft.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC.)

Standaard browser (vanaf IE7+)

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Het online dashboard is beschikbaar op mobile devices. Hier kunnen berichten worden bekeken, geopend, de sentimentanalyse wordt weergegeven. Grafieken en statistieken zijn niet zichtbaar voor de dedicated mobiele website, maar wel te bekijken op een tablet.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

Zo’n 70% van onze berichten is afkomstig van redactionele en social media bronnen als nieuwssites, persberichten, weblogs, nieuwsbrieven, discussiefora, reviewsites en social networks. 30% is afkomstig van Twitter. We halen bij Twitter de berichten binnen die matchen met de zoekopdrachten van onze gebruikers. We scannen 10.000 bronnen, maar tellen niet ieder profiel op elke pagina als bron mee.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Gebruikers kunnen zelf bronnen aandragen, waarna Clipit ze toevoegt. Clipit leest fulltext uit en bouwt voor afwijkende websitevormen handmatig templates.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Clipit werkt met een professionele redactie die aan de hand van zoekformules resultaten tot in detail filtert. Dit wordt gedaan aan de hand van operators als AND, OR, NOT, NEAR en NOT IN. Hiermee kunnen specifieke postings en/of auteurs worden uitgesloten. Verder kan er op bron / taal / type of thema worden gefilterd.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Clipit focust op Nederlandstalige content. Een gebruiker kan onbeperkt terugzoeken in alle data die ooit voor hem gevonden is. Een backsearch kan tot 10 weken terug.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

Informatie met betrekking tot het toevoegen van gebruikers is zichtbaar in het online dashboard. Aanvragen of wijzigingen van nieuwe queries komen binnen via onze e-mailbox.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

We focussen op Nederlandstalige content en scannen op de grotere Engelstalige, Franstalige, Duitstalige en Spaanstalige bronnen. De tool zelf wordt weergegeven in het Nederlands.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Onze tool voert geautomatiseerd voor elk bericht een taalanalyse uit.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Geautomatiseerd met 40 simultane spiders.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Ja, Clipit is volledig in het Nederlandstalige online bronnenlandschap. Denk bij traditionele covering aan nieuwssites (NU), persberichten (persberichten.com), weblogs (Dutchcowboys) en nieuwsbrieven. Bronnen worden minstens eens per dag uitgelezen. Bronnen met meer activiteit worden vaker op een dag gescand, tot elk uur toe (bijvoorbeeld NU.nl). We scannen zowel het artikel als de reacties.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

We scannen sociale netwerken en communities, berichten zijn afkomstig uit het openbare gedeelte van de sites. We scannen onder andere Twitter, Facebook, Hyves, Linkedin, Pinterest en Google+.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja, scannen alle Nederlandstalige sociale nieuwssites alsook de sociale onderdelen binnen nieuwssites, zoals reacties op redactionele artikelen.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

We scannen alle Nederlandstalige (discussie)fora. Hierbij wordt zowel het artikel/stelling als de reacties weergegeven. Om samenhang weer te geven worden reacties op één artikel in ons overzicht gebundeld, maar worden ze wel als los bericht beschouwd. Op die manier kunnen we een nieuw bericht vinden op een forum, ook als de discussie al enige tijd stil is.

BLOG’S

We scannen alle Nederlandstalige blogs. We lezen hier zowel de artikelen als de reacties uit.

AFBEELDINGEN

We scannen de titels, tags, auteurs en comments bij afbeeldingen en video’s. Op die manier wordt data van onder andere Flickr, Pinterest en youtube uitgelezen.

VIDEO

We scannen de titels, tags, auteurs en comments bij afbeeldingen en video’s. Op die manier wordt data van onder andere Flickr, Pinterest en youtube uitgelezen.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)

Ja, we scannen Twitter elk uur en halen die berichten binnen die matchen met de zoekopdrachten van onze gebruikers. We analyseren de berichten met behulp van uitgebreide zoekformules (booleans), taalanalyse, sentimentanalyse en relevantie-analyse.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Voor Facebook scannen we openbare gedeeltes zoals prikborden, discussies. Op aanvraag kunnen we voor gebruikers eigen of specifieke (bedrijfs)pagina’s uitlezen. Ook hier ligt de focus op Nederlandstalige content, internationale pagina’s op aanvraag.

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Clipit leest de online versies van offline media uit, zoals online kranten en tijdschriften en websites van tv en radio.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: Ja

Andere sentimenten: Zeer positief, positief, zeer negatief, negatief, neutraal

Geautomatiseerd: ja

Handmatig: Handmatig aan te passen bijvoorbeeld in geval van sarcasme.

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)

Sentiment wordt bepaald aan de hand van woordenlijst met geïndexeerde woorden en gecombineerd met NLP. De sentimentanalyse bekijkt 100 woorden rondom de zoekopdracht om de juiste context te bepalen.

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN

Betrouwbaarheid van 80%.

Sommige Twitterberichten zijn extreem kort waardoor geen uitgesproken sentiment kan worden bepaald. Sarcastische of cynische uitspraken zijn door mensen al moeilijk te interpreteren, met name bij afwezigheid van intonatie. Voor een geautomatiseerd systeem geldt hetzelfde.

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Bij elk bericht vanuit social media wordt standaard de auteur getoond in het overzicht. In het geval van Twitter wordt ook het aantal volgers van de auteur in kaart gebracht. Bij het samenstellen van analyses kan geselecteerd worden op meest actieve auteur rondom de zoekopdracht en meest positieve/ negatieve auteur. Daarnaast kan de tool op basis van PR-waarde (o.a. aantal volgers, sentiment, branding) berekenen hoeveel PR-waarde en dus hoeveel impact een auteur heeft voor het merk.

GENEREREN META-DATA

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN?

Clipit steekt de zoekformules in op basis van informatiebehoefte. In deze eerste fase kan al rekening worden gehouden met belangrijke thema’s/keywords. Ook bij de analyses kan worden geselecteerd op keywords, waarbij in verschillende weergaves wordt weergegeven welke woorden vaak voorkomen in de contact van het merk. Dus waarmee wordt dit merk in een bepaalde periode geassocieerd.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

De invloed van een auteur wordt bepaalt aan de hand van de hoeveelheid berichten die hij plaatst over het merk en de mate waarin hij positief of negatief is over het merk. De impact die een auteur voor je organisatie kan hebben wordt tevens weergegeven in de PR-waarde van een auteur voor het merk. Die wordt gebaseerd op het bereik van de auteur (aantal volgers), het sentiment, branding (hoe vaak wordt merk genoemd en waar) en de kernboodschap (in hoeverre brengt deze boodschap je kernwaarden over).

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Volume (per zoekwoord of totaal) en sentiment (per zoekwoord of totaal).

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Belang van bronnen wordt op 3 manieren in kaart gebracht; volume, sentiment en PR-waarde. Hoe vaak schrijft deze bron over het merk, bericht de bron positief of negatief over het merk en de PR- waarde die de bron genereert voor je merk; wat kost het om te adverteren op deze bron, hoe lang zijn de artikelen, hoe vaak wordt een artikel bekeken, wat is het sentiment, branding.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

De taal van een uiting wordt automatisch bepaald. Het is niet mogelijk de uiting direct te vertalen.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

We lezen geen geo-data van uitingen uit.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZOJA LEG UIT.

Wij koppelen elk gevonden bericht aan openbare databronnen als STIR. Met die gegevens is het mogelijk de PR-waarde van een bericht te berekenen. De gegevens van STIR worden weergegeven bij elk bericht. Ook de andere kant op is data uitwisseling mogelijk met behulp van xml en API. Deze data kan in externe bronnen worden verwerkt.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

Bij Clipit bouwt een professionele redactie de queries (Booleans). Daarbij wordt gebruik gemaakt van operators als AND, OR, NOT, NOT IN, NEAR en wildcards als * die één of meerdere tekens vertegenwoordigd, groepen van logische blokken middels haakjes en case sensitivity. Booleans kunnen enorme vormen aan nemen, wanneer er sprake is van ingewikkelde merknamen als Hi of Ben. Onze redactie kan deze resultaten tot in detail filteren zonder dat de gebruiker items mist.

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

De queries worden dagelijks bijgewerkt op basis van zoekresultaten. In de zoekopdrachten wordt ook rekening gehouden met verschillende schrijfwijzes van (merk)namen.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

De resultaten kunnen naar wens worden gecategoriseerd en geselecteerd. Dat kan op basis van soort bron, sentiment, relevantie, periode en per thema.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Ja, er kan worden geselecteerd op relevantie. Relevantie wordt bepaald op basis van het aantal keren dat een merknaam voorkomt in het bericht en de plaats van de vermelding (titel telt bijv. zwaarder mee dan body).

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUUT, …)

Het minimale tijdsinterval is 1 dag.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

PR-waarde berekening, monitoring, webcare, analyses (grafieken/statistieken), rapportage, archief, mappenstructuur, sentimentanalyse, excelexport, aanlevering via RSS, XML en API, internationaal bronnenpakket.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN?

Direct vanuit het nieuwsoverzicht berichten sorteren in mappen, doorzetten naar collega’s, delen via e-mail of social media, direct reageren op tweets, berichten als favoriet bewaren, berichten verwijderen, bronnen uitsluiten, advertentiewaardes van bronnen wijzigen en bewaren. Ook kunnen er labels met acties aan de berichten worden gekoppeld. Op deze toepassingen kan ook gefilterd worden in de dataweergave.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Classificatie van berichten kan worden aangegeven door gebruik te maken van mappen, daarnaast kunnen berichten als favoriet worden bewaard en kunnen er labels met acties aan de berichten worden gekoppeld.

Acties kunnen naar medegebruikers worden doorgeplaatst.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Gebruikersclassificatie kent drie niveaus;

• Administrator beheert het account, heeft toegang tot het online dashboard en ontvangt updates per e-mail. Kan overal bij en alles wijzigen/toevoegen/verwijderen.

• Gebruiker heeft toegang tot het online dashboard en ontvangt de updates per e-mail. Deze gebruiker kan geen wijzigingen aanbrengen.

• Ontvanger ontvangt alleen de updates per e-mail. Heeft geen toegang tot het online dashboard en kan geen wijzigingen aanbrengen. Het aantal administrators, gebruikers en ontvangers is onbeperkt.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Wanneer in een grafiek op een bepaald punt wordt geklikt, worden berichten uit die selectie weergegeven. Deze filters zijn ook op te slaan. Op die manier is het eenvoudig om verbindingen te leggen tussen de inhoudelijke berichten en de kwantificatie uit grafieken en statistieken.

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

De berichten die wij scannen komen realtime binnen, zodra een bericht is gevonden wordt deze in het online dashboard geplaatst. Updates per e-mail kunnen zo vaak als gewenst worden verstuurd. Actieve bronnen worden tot 1 keer per uur gescand.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Elke rapportage kan worden gemaakt op basis van de totale berichtgeving of per zoekopdracht. Hoeveelheid PR-waarde Hoeveelheid PR-waarde per periode Hoeveelheid berichten Sentiment Trend in hoeveelheid Sentimenttrend Keywordanalyse Meest actieve bronnen Sentiment per bron PR-waarde per bron Meest actieve auteurs Sentiment per auteur PR-waarde per auteur

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)?

Staafdiagrammen, trendgrafieken, kale dataweergave, tagclouds.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Mail (standaard)

RSS – ingesteld door Clipit op aanvraag, pull methodiek, realtime of periodiek

XML – ingesteld door Clipit op aanvraag, push methodiek, periodiek

API – ingesteld door Clipit op aanvraag, pull methodiek, realtime

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Via de API kunnen gevonden berichten direct worden binnengehaald door de gebruiker. Analyses die zijn ingesteld op een periode van de afgelopen, dag, maand, jaar verversen zichzelf op elk moment dat een nieuw bericht wordt opgehaald.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

Clipit kan via RSS, XML en API kale data aanleveren op elk gewenst tijdstip en frequentie. Deze data kan worden gebruikt voor overzichtsschermen. Een overzichtsscherm heeft Clipit in de vorm van een online dashboard.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Wanneer analyses worden ingesteld, updaten dezen zichzelf aan de hand van de ingestelde criteria. Er is geen sprake van automatische doorplaatsing of verspreiding.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

Statistieken relevant voor webcare zijn; Meest actieve auteurs in combinatie met sentiment, sentimenttrend en sentiment over het merk in een bepaalde periode.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

• Vanuit het nieuwsoverzicht kan de gebruiker;

• Direct reageren op tweets (of retweeten)

• Doorplaatsen naar collega’s

• Doorplaatsen naar social media

• Opslaan in een map

• Labelen met een actie

• Opmerking bij bericht plaatsen

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Mogelijk. Verschillende labels met actie aan gekoppeld en vervolgens door te plaatsen aan juiste

gebruiker.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Privéberichten niet mogelijk vanuit de tool. Wel reply en retweet of doorplaatsen op verschillende media vanuit tool.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Tussen gebruikers vindt conversatie plaats via opmerkingen bij berichten

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

PRIJSSTELLING

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Abonnementen per 3, 6 of 12 maanden. Automatisch verlengd tenzij anders afgesproken. Opzegging tot een maand voor de verlenging

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

Kostenstructuur per zoekopdracht een extra opties (basis is redactionele bronnen, extra is social media, aanlevering via API, rss, xml, in optie analyse tevens PR-waarde berekening en optie om eigen grafieken en statistieken te maken), ongeacht het aantal berichten. Gebruikers onbeperkt.

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND? Prijs wordt per maand, afhankelijk van aantal zoekopdrachten en extra opties. Prijzen vanaf 25 euro per maand.

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

Gratis.

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT

Nee, support is onbeperkt.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Crisisaccounts zijn mogelijk, ook zelf in te stellen. Bestaande zoekopdrachten kunnen ten alle tijden worden gewisseld.

ADDITIONELE INFORMATIE

IS ER NOG ANDERE INFORMATIE DIE NOG NIET IS GEVRAAGD, MAAR WEL VAN BELANG IS VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE TOOL?

Clipit berekent sinds februari voor elk bericht de PR-waarde, uitgedrukt in euro’s. Dit doen we als eerste in de branche volledig geautomatiseerd. De PR-waarde gaat uit van het principe, wat had het gekost als ik een advertentie van vergelijkbare waarde zou inkopen. Er wordt dus uitgegaan van advertentiekosten en vertoningen, maar ook van sentiment, branding, kernboodschap, lengte van artikel en aantal volgers.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!