Cendris Weblife een maand later

27 januari 2006, 09:59

Het is een tijdje stilgeweest rondom het online segmentatiesysteem van Cendris, maar dit betekent zeker niet dat er is stilgezeten. De eerste twee posts (#1, #2) hebben veel feedback opgeleverd en smaakten naar meer. Besloten is extra variabelen toe te voegen aan Weblife om het profiel wat meer diepgang te geven en na een maand kunnen we zeker zeggen dat er genoeg waarnemingen zijn om een waardevol profiel te presenteren.

Streetlife-typen

Op basis van de Streetlife consumententypering (een postcodeclassificatie die Nederland indeelt in 12 consumententypen) zien we een significante oververtegenwoordiging bij De bewuste bourgondi?r, De ambitieuze ondernemer. Daarnaast trekt de site relatief veel Traditionele plattelandsgenieters.

imageSocio-demografie

Zoals verwacht na de eerste metingen blijkt het profiel van de MarketingFacts bezoeker welstandig. Een hoge sociale klasse, 75% koopwoningen (tegen 58% in heel Nederland) in de duurdere prijsklassen en vaker een bovenmodaal inkomen.

Te zien is een oververtegenwoordiging van kostwinners tussen de 30-54 jaar, en de functie van deze kostwinner valt relatief vaker binnen een management of directie-positie.

Life-style

De MarketingFacts-bezoeker heeft een bovengemiddeld aantal interesses die vrijwel alle vlakken raken. Beleggen, kunst, cultuur en ook politiek en religie hebben vaker dan gemiddeld interesse. De MarketingFacts-bezoeker heeft vaker ??n of meerder abonnementen op tijdschriften. Dagbladen daarentegen zijn minder populair. Interessant is dat kwaliteitsdagbladen t.o.v. Nederland minder vaak gelezen worden.

Hoe representatief is dit nu?

Met meer dan 100.000 unieke bezoekers en een dekkingspercentage van 16% kunnen we vaststellen dat de steekproef ruimschoots voldoende is om statistisch houdbare uitspraken te doen. Ook is uit analyses uit het verleden gebleken dat het profiel van de KPN-netwerkgebruiker (dus inclusief bijv. Planet Internet) grotendeels overeenkomt met het profiel van de gemiddelde internetgebruiker. Dit betekent dus dat bij voldoende waarnemingen met Weblife je goed kunt bepalen welk type mensen je site bezoekt en welke specifieke interesses en kenmerken deze bezoeker heeft.

Unieke bezoekers: bezoekers die in het afgelopen half uur nog niet eerder op ??n van de geklipte pagina?s van de website zijn geweest (dwz op een pagina waarin een pixel is opgenomen). De unieke bezoeker wordt toegewezen aan de eerst bezochte pagina.

De analyse is gebaseerd op klipping resultaten van ruim 3 weken.

Floris Spin
Customer Service Staff Manager bij TNT Express

Categorie
Tags

15 Reacties

  Anders

  Hoe waardevol is deze methoe eigenlijk? Dat krijg je als je Aardig, die gegevens, maar die kun je ook met een enquete verzamelen. Dan kun je bovendien meteen informatie ophalen die je niet uit postcodes kunt plukken. Sexe, bijvoorbeeld.

  Wat ik me afvraag: zijn de profielgegevens voor een website on-the-fly beschikbaar Dat ik aan het eind van de maand een profiel heb van mijn bezoekers is een ding, maar waardevol wordt het m.i. pas als je een bezoeker uit een kinderrijke achterstandswijk op pagina-niveau anders kunt benaderen (content, advertenties) dan een bezoeker uit een bejaarde villawijk in Aerdenhout.


  27 januari 2006 om 10:37
  Anders

  Negeer die eerste zin maar, mijn toetsenbord was dronken. De strekking is echter wel duidelijk hoop ik.


  27 januari 2006 om 10:38
  Peter Bonjernoor

  Hoeveel van de pageviews zonder postcode waren Nederlandse bezoekers? Zonder dat te weten kun je weinig zinnigs zeggen over het dekkingspercentage, namelijk.


  27 januari 2006 om 11:04
  LJRuster

  Het is mogelijk om profielgegevens on the fly beschikbaar te stellen. Eerder hebben we daarmee enkele testen uitgevoerd. Omdat we (zeker op zeer druk bezochte sites) zeker willen zijn dat de techniek niet zal haperen, zijn we nog niet zover er een concreet product van te maken.

  Het verzamelen van gegevens via een enquete is ook zeker zinvol te noemen. Wordt ook veel gedaan. Je bent dan wel afhankelijk van respons. Bij deze techniek is dat niet het geval.


  27 januari 2006 om 11:08
  Anders

  Dat is waar, al heb je ook bij respons vaak maar een bepaalde hoeveelheid resultaten nodig om statistisch verantwoord te zijn. Voor enquetes is het echter van belang dat ze niet opgedrongen worden, niet veel tijd kosten en anoniem afgenomen kunnen worden zonder fraudegevoelig te zijn. Gek genoeg zijn er nauwelijks enquetesystemen die dat echt voor elkaar krijgen. Maar goed, dat is een ander issue.

  Wat Cendris Weblife betreft vraag ik me toch af hoe zinvol het is om een profiel te maken voor een niche-site (wat Marketingfacts toch is). Neem bijvoorbeeld een site voor senioren. Uit Weblife zal ongetwijfeld naar voren komen dat het bezoek daar ouder is dan gemiddeld. Er is echter wel een verschil tussen “het bezoek is ouder dan gemiddeld” en “90% van het bezoek is ouder dan 60”. Dat laatste zul je niet uit Weblife kunnen halen, wel uit een enquete. Zeker voor niche-sites zijn juist zulke resultaten van enorm commercieel belang.

  Ik geloof zeker in het nut van Weblife voor de Wehkamp’s, Funda’s en andere grote consumentenportals. Ook zie ik een grote rol weggelegd voor het meten van effecten van site-aanpassingen of campagnes; het is immers perfect voor het meten van verschuivingen in bezoekersprofielen. Maar ik zet toch mijn vraagtekens zetten bij de accuratesse als het je er als site-eigenaar om te doen is een helder profiel te krijgen. Met name, zoals gezegd, wanneer het gaat om niche-sites.


  27 januari 2006 om 11:40
  Floris

  Inderdaad, MarketingFacts is als niche-site die vooral vanuit een werkgerelateerde omgeving wordt bezocht niet ideaal om als voorbeeld te dienen. Echter is MarketingFacts wel een mooi platform om met experts hierover een discussie te voeren. Weblife is ook vooral bedoeld voor consumentgerichte sites.

  Overigens, uit Weblife kun je weldegelijk “harde” informatie halen over welke percentages van je bezoekers in welke categorie vallen. De voorbeeld-rapportage in de vorige topic, daarin kan je de index bepalen (dus t.o.v. algemeen Nederland) en je kan zien welk percentage dat voor jouw site betekent.


  27 januari 2006 om 11:48
  Tinus

  Wordt de dienst gratis beschikbaar?


  27 januari 2006 om 12:20
  evroekel

  Floris: even een hele andere vraag van een niet-webanalist.

  Zijn bij een lid van de STIR al eens de rapportage van de STIR naast die van Cendris gelegd en zo ja wat was de uitkomst? Vergelijkbaar, verschillend of aanvullend t.o.v. elkaar? De methoden verschillen maar beiden zijn toch in staat profielgegevens te geven van sites en beiden geven aan representatief te zijn.


  27 januari 2006 om 12:31
  Floris

  Nee, die zijn niet naast elkaar gelegd. Dat zou inderdaad een interessante casus zijn. Vraag is natuurlijk wel wie er dan gelijk heeft mochten er verschillen optreden.


  27 januari 2006 om 12:48
  nikao

  “Unieke bezoekers: bezoekers die in het afgelopen half uur nog niet eerder op één van de geklipte pagina’s van de website zijn geweest”

  dat noem je unieke bezoekers??!. dat klinkt mij meer als visits in de oren…


  27 januari 2006 om 12:52
  LJRuster

  @Tinus

  Nee, sorry de dienst zal niet gratis beschikbaar komen. De prijs zal (zoals we daar nu tegenaan kijken) mede gebaseerd zijn op het aantal hits wat een beroep doet op de profieldatabase en een vergoeding voor de data zelf.


  27 januari 2006 om 12:53
  LJRuster

  @nikao,

  Tja, dat is een kwestie van definitie. Wat zou je voorstel zijn?


  27 januari 2006 om 12:55
  media

  Laurens, lees het nu ook pas – ben het met Nikao eens en zou een unieke bezoeker niet op half-uur basis gaan bepalen. Dat is inderdaad een bezoek. Een unieke bezoeker zou je kunnen bepalen door een langere periode te nemen. Als je het hebt over unieke bezoekers per maand; dan zou je kunnen kijken naar het aantal unieke IP-adressen in een maand.


  27 januari 2006 om 13:12
  Anders

  Dat is nogal wiedes, Laurens. Het gaat hier over een meetperiode van een maand. Iemand die in zo’n periode meerdere malen langs is gekomen, is 1 unieke bezoeker. Tussen alle verschillende interpretaties van bezoeken, bezoekers, hits, visits die momenteel door de webstats-wereld vliegen is dat nou juist een definitie die algemeen geaccepteerd is. Het verbaast me dan ook dat jullie er een heel andere draai aan geven.

  Floris, je hebt inderdaad gelijk over die harde informatie, Ik heb het vorige topic in al het feestgedruis een beetje over het hoofd gezien, erg interessant.

  Hebben jullie wellicht nadere informatie over welke gegevens juist wel erg goed gemeten kan worden (inkomen, woonsituatie etc) en welke informatie nauwelijks gemeten kan worden (bv. geslacht)?


  27 januari 2006 om 13:17
  Harmen vd Schoor

  Unieke bezoekers zijn in Weblife inderdaad de bezoekers die een cookie meekrijgen dat een half uur blijft bestaan. Komt de bezoeker na een uur opnieuw, dan wordt hij weer geteld als unieke bezoeker. Over een langere periode, met regelmatig terugkerende bezoekers, geeft dit inderdaad een vertekend beeld. Ik kan mij vinden in het commentaar dat hier eerder sprake is van bezoekers (visits). Overigens valt over de definitie van unieke bezoeker te twisten. Iemand die een site zowel vanuit huis als vanaf werk bezoekt, geldt als twee unieke bezoekers terwijl het dezelfde persoon is.

  Mijn stelling is dan ook dat een duidelijk bezoekersprofiel van de bezoekers is van veel meer waarde is dan het tellen van pageviews en bezoekers. In het samenstellen van bezoekersprofielen ligt ook de kracht van Weblife. Aangezien pageviews en (unieke) bezoekers via webstatistieken eerder hun weg hebben gevonden dan profielen zijn deze ook meegenomen als meetcriterium.


  30 januari 2006 om 15:21

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!