Buzzcapture

19 november 2011, 18:37

BEDRIJFSNAAM / TOOL

OMVANG ORGANISATIE NL (AANTAL MEDEWERKERS, IN NL ALS IN EU):

17 Full-time, 12 part-time.

HISTORIE (HOE LANG BESTAAT DE ORGANISATIE?):

2006

STRATEGIE EN VISIE (WAT IS DE STRATEGIE VAN DE ORGANISATIE (PRIORITEITEN) EN WELKE RICHTING ONTWIKKELD DE ORGANISATIE ZICH?)

Buzzcapture koppelt innovatieve technologie aan goede service. De insteek hierbij is dat de datakwaliteit zodanig is dat de klant strategische beslissingen kan nemen op basis van onze data. Buzzcapture is proactief is het ‘actionable’ maken van de inzichten en helpt klanten goptimaal gebruik te maken van de tool. Verder levert Buzzcapture naast technologie ook rapportages en advies. Qua Ontwikkeling ligt Buzzcapture’s focus op het bieden van ORM oplossingen die de online presence in kaart brengen en bedrijven in staat stellen om de conversatie aan te gaan met de klant. Dit zijn drie kerngebieden waarin we ons de komende jaren nog verder in zullen specialiseren.

OMZETONTWIKKELING AFGELOPEN 5 JAAR

Buzzcapture is sinds 2007 vervijftienvoudigd qua omzet.

VERWACHTTE OMZET 2012 EN GROEI KOMENDE JAREN

Omzetgroei voor 2012: 70%.

PRODUCTEN (MONITORING, WEBCARE, OVERIGE PRODUCTEN)

• Monitoring

• Webcare

• Social Narrowcast

• Social App

DIENSTEN (CONSULTING, ONDERZOEK, RAPPORTEREN)

• Periodieke Rapportages

• Ad hoc rapportages; advies, strategie, trainingen

SPECIALISATIE IN BEPAALDE SECTOREN/ VERTICALS (WAAR LIGT DE FOCUS OP IN MARKTAANPAK EN TOOL)

Focus ligt op grote merken. Buzzcapture werkt veelal direct met eindklanten.

USP (WAT ONDERSCHEIDT DEZE TOOL VAN ANDERE AANBIEDERS?)

• Datakwaliteit (accuraatheid sentimentanalyse, dekking)

• Gebruiksgemak

• Inzicht in ROI en Impact van uitingen

• Rapportage functionaliteiten

• Aanleverfrequentie (real-time)

INDIEN RELEVANT, MET WELKE (SOORT) BUREAUS HEBBEN JULLIE EEN SAMENWERKINGSVERBAND?

Wij werken met enkele mediabureau’s en onderzoekbureau’s, maar voornamelijk direct met eindklanten.

OP WELKE MANIER WORDT DE BEVEILIGING VAN HET SYSTEM GEWAARBORGD (BIJV. AUDITS… ETC.)?

Hiervoor zijn diverse mechanismen ingebouwd, automatische beveiligingstools, alle klanten loggen in via HTTPS beveiliging.

HOE WORDT OMGEGAAN MET SCHAALBAARHEID VAN HET SYSTEM?

Schaalbaarheid is essentieel voor de groei van Buzzcapture. Onze technologie is modulair opgebouwd met het doel om uiteindelijk wereldwijd te kunnen monitoren. Op dit moment monitort Buzzcapture de Benelux, Duitsland en UK.

HOE WORDT DE FEEDBACK VAN KLANTEN GEBRUIKT BIJ VERBETERING VAN TOOL (OVERLEGVORM, INPUT, METEN KLANTTEVREDENHEID) EN WAT ZIJN DE LAATSTE UITKOMSTEN?

Via klantensessies die regelmatig worden georganiseerd en via regulier contact met klanten via hun social media analist die ze toegewezen krijgen. Laatste resultaat hiervan is de lancering van de nieuwe Brand Monitor (per 1 juli 2012) die grotendeels werd bepaald uit input van klanten. Wij brengen ook klanten samen waar we faciliteren om gebruikerservaringen uit te wisselen.

TECHNOLOGIE

SOFTWARE-INSTALLATIE

(SAAS / LOKALE INSTALLATIE / HYBRIDE (WAT LOKAAL/WAT NIET: DATA, SOFTWARE))

SAAS

HEEFT DE SOFTWARE API’S EN KUNNEN DERDE HIER OOK GEBRUIK VAN MAKEN?

Ja, Buzzcapture kan alle data via een API aanbieden. Klanten kunnen hierdoor toegang krijgen tot de ruwe data set van hun gehele industrie. Derden kunnen hier ook gebruik van maken op voorwaarde dat de klant akkoord geeft.

STANDAARDINTEGRATIES MET ANDERE SOFTWAREPAKKETTEN?

Via de API kan integratie met vrijwel ieder software packet gemakkelijk bewerkstelligd worden.

WAT IS DE SLA EN SUPPORT ZOALS DIE WORDT AFGEGEVEN VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN HET TOOL EN DE DATABASE?

Buzzcapture garandeert 99% uptime.

HOE KOMT DE DE ROADMAP VOOR KOMEND JAAR TOT STAND, HOE WORDT GEBRUIKERSINPUT MEEGENOMEN EN WAT IS DE CYCLUS HIERVOOR?

Via reguliere contacten met klanten en sessies die plaatsvinden. Release cyclus: maandelijks. Elke 6 maanden een grote release.

WELKE EISEN WORDEN ER GESTELD AAN DE IT-OMGEVING OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE TOOL (FLASH, ADOBE-AIR, ETC.)

Browser >IE7, verder zijn er geen eisen.

WELKE ONDERDELEN VAN DE TOOL ZIJN BESCHIKBAAR OP MOBILE DEVICES EN WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

Via een App zijn volume, concurrenten, trends, bronnen, influentials, sentimenten beschikbaar.

BRONNEN

WAT IS HET AANTAL GEÏNDEXEERDE BLOGS, FORA EN WEBSITES GEDEFINIEERD IN AANTAL SITES EN AANTAL BERICHTEN?

Omdat leveranciers verschillend tellen heeft het weinig zin om aantallen te noemen. In het kort: alle publiekelijk toegankelijke bronnen waar nieuws of meningen te vinden zijn worden gemonitord.

KUNNEN GEBRUIKERS ZELF BRONNEN TOEVOEGEN OF KAN DAT VIA DE LEVERANCIER?

Via de leverancier.

WAT ZIJN DE CRITERIA OM POSTINGS/GEBRUIKERS TOE TE VOEGEN EN/OF UIT TE SLUITEN IN DE DATABASE?

Geen, zolang er akkoord is van de klant worden users toegevoegd, ook van derde partijen.

IN WELKE LANDEN WORDT DE DATA OPGESLAGEN EN HOE LANG?

Alle data wordt in Nederland opgeslagen en niet verwijderd.

WAAR WORDT DE DOOR DE GEBRUIKER AANGEVULDE INFORMATIE OPGESLAGEN (OPGESTELDE QUERY, TOEGEVOEGDE INFORMATIE… ETC.)?

Op Buzzcapture servers.

WELKE TAALGEBIEDEN/LANDEN WORDEN ONDERSTEUND?

Nederland, Belgie, Luxemburg, Duitsland, UK.

OP WELKE MANIER WORDT ER GESELECTEERD OP TAAL (LOCATIE, TAALHERKENNING…. ETC.)

Op taal, land, profile.

Berichten van een Nederlander in een andere taal komen binnen wanneer dat relevant is. Deze optie is te configureren. Wanneer de taalfilter geactiveerd is, komen deze niet binnen, wanneer de taalfilter niet geactiveerd is komen deze wel binnen.

OP WELKE WIJZE WORDEN DE BERICHTEN BINNENGEHAALD?

Per individueel bericht. Deze worden gecrawld en vervolgens automatisch gefilterd.

TRADITIONELE/ MAINSTREAM WEBSITES

Ja, per uur/ of 2 uur, afhankelijk wat zij toestaan.

SOCIALE NETWERKEN/ COMMUNITIES

Ja, continu, Hyves, Facebook, LinkedI n, YouTube, etc. etc.

SOCIALE NIEUWSSITES (BIJV. NUJIJ.NL)

Ja, artikelen en reacties, elk uur of 2 uur.

FORA/ DISCUSSIE BOARDS

Ja, artikelen en reacties, afhankelijk wat toegestaan is per uur. Maximaal: 24 uur.

Buzzcapture heeft exclusief toegang tot alle content op Tweakers.

BLOG’S

Ja, artikelen en reacties, afhankelijk wat toegestaan is per uur. Maximaal: 24 uur.

AFBEELDINGEN

Nee.

VIDEO

Niet videocontent zelf, wel de comments.

IS TWITTER AANGESLOTEN EN OP WELKE MANIER (BV FIREHOSE, SELECTIE LANDEN OF TAAL ETC.)

Ja, via keyword search.

WELKE PAGINA’S EN UPDATES VAN FACEBOOK WORDEN GEINDEXEERD EN OP WELKE MANIER (WELKE LANDEN EN/OF TAALGEBIEDEN ZIJN BESCHIKBAAR) (EIGEN FACEBOOKPAGE, FB OPEN STATUSUPDATES)

Ja. alle publieke pagina’s onafhankelijk van land of taal; updatefrequentie: continu

(DIGITAL BESCHIKBARE) TRADITIONELE MEDIA (RTV, KRANTEN)

Nee.

GENEREREN META-DATA

IS SENTIMENTANALYSE MOGELIJK, WELKE SENTIMENTEN KUNNEN WORDEN BEPAALD?

Positief/negatief: ja

Andere sentimenten ja, Neutraal (is ook een sentiment) Geautomatiseerd Ja

Handmatig Ja (wij combineren handmatig met automatisch)

HOE WORDT SENTIMENT BEPAALD, IS DE SENTIMENTANALYSE ZELFLEREND (MAAKT ZE GEBRUIK VAN AI / NLP OF ANDERE SEMANTISCHE VERWERKING, MEDE OP BASIS VAN GEBRUIKERSFEEDBACK)

Automatische sentimentanalyse is zelflerend maar belangrijkste correctie vindt handmatig plaats.

INDIEN RELEVANT HOE ZOU JE DE BETROUWBAARHEID VAN DE AUTOMATISCHE SENTIMENTANALYSE INSCHATTEN? GEEF EEN AANTAL VOORBEELDEN.

60-70%. Van belang is dat Buzzcapture zich onderscheid op dit vlak omdat we op merkniveau sentiment toekennen. Dit in tegenstelling tot andere leveranciers die 1 sentiment toekennen aan een heel bericht. In enegroot aantal berichten komen meerder merknamen voor. Zie als voorbeeld: http://nos.nl/artikel/358910-kpn-en-tmobile-helpen-vodafone.html

IS HET MOGELIJK OM INFORMATIE TE GENEREREN OVER AUTEURS, BV OP BASIS VAN BIO INFORMATIE, HISTORIE VAN POSTINGS, ETC. (PROFILING). IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BASIS VAN DEZE DATA EN WELKE BRONNEN WORDEN HIERBIJ GEBRUIKT/GECOMBINEERD?

Ja, maar dit afhankelijk van de bron en wat wettelijk is toegestaan is. Historie van auteurs is beschikbaar maar wij verzamelen geen profielinformatie over verschillende platforms.

IS HET MOGELIJK OM TE ZOEKEN OP BASIS VAN RELEVANTE KEYWORDS/SLEUTELWOORDEN

Ja.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP INVLOED VAN DE AUTEUR VAN EEN BERICHT? OP WAT VOOR MANIER WORDT DEZE INVLOED BEPAALD?

Ja: op basis van 3 factoren: bereik van de bron/platform, autoriteit van de bron en positie van de content. Bij Twitter kijken we ook naar Bio.

OP WELKE GEBIEDEN IS HET MOGELIJK OM TRENDANALYSE UIT TE VOEREN (SENTIMENT, VOLUME, TIJDSTIP, GEO, NETWERK, INVLOED… ETC.)?

Volume, sentiment, tijdstip, datum, impact, topic/brand, brontype.

IS HET MOGELIJK TE SELECTEREN OP BELANG VAN BRONNEN? WAT IS DE METHODE OM BELANG VAN BRONNEN TE BEPALEN?

Ja: op basis van 3 factoren: bereik van de bron/platform, autoriteit van de bron en positie van de content. Bij Twitter kijken we ook naar Bio.

IS ER EEN EENVOUDIGE OPTIE VOOR DIRECTE VERTALING BESCHIKBAAR (BIJV. VIA GOOGLE TRANSLATE) EN IS HET MOGELIJK DE TAAL VAN UITINGEN AUTOMATISCH TE BEPALEN?

Geen directe vertaling beschikbaar. Taal instelling en vervolgens automatisch bepalen kan uiteraard wel.

IS HET MOGELIJK OM LOCATIE VAN UITINGEN TE BEPALEN (GEO)?

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM DATA TE KOPPELEN AAN EXTERNE BRONNEN (ZOALS BEREKENEN PR- WAARDE, CBS-INFORMATIE… ETC.), ZOJA LEG UIT.

Ja, via onze API en dit gebeurt al binnen onze eigen tool m.b.v ROI berekening die gemiddelde CPM rates meeneemt.

SELECTIEMOGELIJKHEDEN

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE QUERY OPGEBOUWD DOOR DE GEBRUIKER?

Via more search options query builder die de gebruiker helpt. Buzzcapture ondersteunt de standaardzoekmethoden (Boolean).

IS HET MOGELIJK ITERATIEF DE QUERY OP TE BOUWEN OP BASIS VAN ZOEKRESULTATEN?

Ja.

IS HET MOGELIJK VISUEEL EEN DRILL-DOWN TE DOEN OP DE UITKOMSTEN (TOPICS, BRONNEN, POSTERS, …)

Ja, gebeurt automatisch op detailniveau.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM TE SELECTEREN OP RELEVANTIE, ZOJA HOE WORDT RELEVANTIE BEPAALD?

Ja, relevantie zal in dit geval zijn obv Impactfactor die aan het bericht wordt toegekend.

TOT WELK NIVEAU VAN TIJDSINTERVALLEN KAN WORDEN GESELECTEERD (DAG, UUR, MINUTE, …)

Uur.

USER INTERFACE

UIT WELKE MODULES BESTAAT DE TOOL (BV WEBCARE, SELECTIE, RAPPORTAGE, …)

Buzzcapture heeft voor webcare doeleinden een aparte tool ontwikkeld die specifiek is ingericht voor webcareteams. Onze visie is dat de gebruikersbehoefte tussen Corp Communicatie & Marketing enerzijds en Customer service anderszijds totaal verschillend is. Een “one size fits all” oplossing gaat ten koste van effientie.

WAT ZIJN DE WORKFLOWMOGELIJKHEDEN VAN DE TOOL OP GEBIED VAN: WEBCARE, RAPPORTAGE GENEREREN

Vanuit Buzzcare flexible labels/tags toekennen, Conversation History, Notes toevoegen, Alerts, Daily of weekly auto-reports.

IS HET MOGELIJK OM CLASSIFICATIENIVEAU VAN GEBRUIKERS EN/OF CLASSIFICATIE IN WORKFLOW TOE TE PASSEN?

Ja, er wordt onderschedi gemaakt tussen verschillende users die verschillende rechten hebben.

WELKE SOORTEN GEBRUIKERS WORDEN ONDERSCHEIDEN EN WAT ZIJN HUN RECHTEN?

Er zijn meerder standaardrollen (webcareteamlid, webcareteamleider, externe, management, etc.). Rollen hebben betrekking op wel niet toegang krijgen tot uitingen, kunnen reageren, data kunnen exporteren.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM VANUIT GRAFIEKEN IN TE ZOOMEN OP DETAILNIVEAU?

Grafieken zijn interactief en kan op detailniveau worden ingezoomd.

VOOR WEBCARE IS REGELMATIG DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE SUPPORT HET SYSTEEM OM DEZE SLA TE HALEN (DENK AAN SORTERING, PRIORITERING, ALERTING BIJ OVERSCHRIJVING ETC.)

Uiteraard is de sortering van uitingen hier op aangepast en een trending topic cloud beschikbaar die continu gegenereerd wordt op hot topics te detecteren. Verder zijn er andere manieren zoals Alerts en Impact om de workload prioriteit te geven.

RAPPORTAGE

WELKE RAPPORTAGES ZIJN ER MOGELIJK ZOALS: STATISTIEKEN, TOPICS, ETC.

Automatische rapportages per E-mail, email updates, online “published” rapportages. Als aanvulling op de rapporten die vanuit de tools beschikbaar zijn, bieden we meer kwalitatieve onderzoeksrapportages. Deze zijn zowel periodiek als Ad hoc (bijvoorbeeld crisis- en campagnerapportages). Exports zijn mogelijk via PDF, Excel, XML, E-mail, PNG

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR HET GRAFISCH WEERGEVEN VAN DE INFORMATIE (GRAFIEKEN, TAG CLOUDS, ETC.)

Grafieken (Bar charts, line charts, PIE charts, Benchmark charts), Tagclouds, Posting feeds, etc.

WELKE ALERTS ZIJN MOGELIJK, HOE WORDEN DEZE GECOMMUNICEERD (MAIL, RSS, SMS, ETC.), ZIJN DEZE REALTIME EN HOE KUNNEN DEZE WORDEN INGESTELD?

Alerts op absolute, relatieve (%) aantallen en ”immediately when arrives”. Alerts worden per email en SMS geleverd.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM REALTIME INFORMATIE TE RAPPORTEREN, OP BASIS VAN WELKE BRONNEN?

Alle informatie wordt realtime weergeven via rapportages, Alerts, mail of via de App.

WELKE MOGELIJKHEID ONDERSTEUND DE SOFTWARE OM EEN OVERZICHTSSCHERM (NARROWCASTING) TE GENEREREN, KAN DEZE DE REALTIME STATUS WEERGEVEN?

Buzzcapture biedt klanten gratis extra visualisatie mogelijkheden via Social Narrowcast.

WELKE MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISERING VAN RAPPORTAGE ONDERSTEUND DE SOFTWARE? (SELECTIE UITVOEREN, VASTE RAPPORTAGES EN AUTOMATISCHE VERSPREIDING)

Reguliere updates: bi-daily, daily, weekly.

WELKE MOGELIJKHEID IS ER OM STATISTIEKEN TE GENEREREN OVER DE WEBCARE-ACTIVITEITEN?

Dit kan via de statistics sectie.

VOOR WEBCARE IS VRIJ VAAK DE NORM BINNEN 1 UUR NADAT DE UITING ONLINE IS GEGAAN REAGEREN, BINNEN 24 UUR OPGELOST. IN WELKE MATE KAN OP DEZE SLA WORDEN GERAPPORTEERD?

Via de narrowcast of rapportagesectie kan dit worden getoond.

WEBCARE

WELKE ACTIES KUNNEN ER GENOMEN WORDEN OP INDIVIDUELE UITINGEN (REAGEREN, DOORSTUREN, ACTIEPUNTEN, NOTITIES… ETC.)?

Direct reageren, doorsturen (mail), doorsturen met conversatie geschiedenis, classificaties en interne notities, exporteren naar excel of txt bestand.

IN HOEVERRE HET MOGELIJK INDIVIDUELE BERICHTEN TE LABELEN EN DOOR TE STUREN NAAR DE JUISTE GEBRUIKER?

Dit is uiteraard mogelijk.

ZIJN ER ALERTS MOGELIJK OP INDIVIDUEN?

Ja, via email of SMS worden geleverd.

WAT IS DE INTEGRATIE MET TWITTER, FACEBOOK, FORA EN ANDERE OM VANUIT HET TOOL TE KUNNEN REAGEREN, ZIJN PRIVEBERICHTEN OOK MOGELIJK?

Ja.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK HET OVERZICHT TE BEWAKEN VAN CONVERSATIES VANUIT HET TOOL?

Conversatiehistorie is beschikbaar in een overzicht en exporteerbaar.

IN HOEVERRE IS MOGELIJK OM MET MEERDERE TEAMLEDEN CONVERSATIES TE VOEREN EN BEWAKEN (BIJVOORBEELD OOK OVERDRACHT) IS ONDERSCHEID MOGELIJK WAARBIJ MEDEWERKERS INPUT KUNNEN LEVEREN VIA DE TOOL?

Er is geen chatfunctionaliteit beschikbaar maar wel gezamelijk toevoegen van comments via interne notities.

WELKE STATISTIEKEN ZIJN ER TE MAKEN OP DE GEVOERDE CONVERSATIES?

Tijd, frequentie, type vraag/klacht, actie van het webcareteam, status, bron, brontype

ANDERE CONTRACTVOORWAARDEN (BIJV. DUUR VAN EEN CONTRACT, SPRAKE VAN STANDAARDVERLENGING, MOGELIJKHEID TOT OPZEGGING CONTRACT IN EERSTE JAAR, ETC.)

Minimale contracttermijn is 1 jaar. Mogelijk tot opt out is bespreekbaar.

BASIS VOOR GEBRUIKERSLICENTIES, KOSTEN PER LICENTIE

1e gebruiker: 9.500 per jaar, additionele gebruikers 200 euro per maand per gebruiker. Geen onderscheid tussen admins en gewone gebruikers. Aantal zoekopdrachten of resultaten is onbeperkt.

PRIJS PER MODULE INDIEN WEBCARE EN MONITORING APART WORDEN BEREKEND?

Vanaf 8.000 euro per jaar, per module

KOSTEN VOOR TRAINING/CONSULTANCY

• Trainingen Onsite: 800 euro

• Trainingen online: 180 euro

• Consultancy: uurtarief 130 euro

• Webcare uurtarief: 75 euro

ZIJN ER EXTRA KOSTEN VERBONDEN AAN SUPPORT

Nee.

IN HOEVERRE IS HET MOGELIJK OM (TIJDELIJK) OP TE SCHALEN IN HET KADER VAN CRISIS?

Dit kan gemakkelijk en meteen.

ADDITIONELE INFORMATIE

IS ER NOG ANDERE INFORMATIE DIE NOG NIET IS GEVRAAGD, MAAR WEL VAN BELANG IS VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE TOOL?

De kwaliteit van tools is in een vragenlijst niet altijd te bevatten. Bekijk daarom even op ons YouTube kanaal wat instructiefilmjes. Dieze geven de beste manier om gevoel te krijgen van het gebruiksgemak en de mogelijkheden van onze tools.

Martijn Kriens
Partner bij iCrowds

Partner iCrowds, bedenker Medical Data Recorder

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!