Bedrijfsfonds steunt onderzoek naar toekomst media

11 februari 2004, 12:27

De Bond van Adverteerders (bva) heeft geconstateerd dat de effectiviteit van het mediagebruik door adverteerders aan het teruglopen is. De gebruikelijke onderzoeken geven voornamelijk kwantitatieve ontwikkelingen daarin aan, terwijl de bva juist een kwalitatieve schets van deze ontwikkeling zou willen krijgen.

De bva hoopt dat een exercitie met de zogenaamde Toekomstraad dit inzicht zou kunnen verschaffen. De Toekomstraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de culturele voorhoede met het gemeenschappelijke kenmerk dat ze voortdurend op zoek zijn naar nieuwe vormen en gedachten. Deze nieuwe vormen en gedachten kunnen een organisatie helpen haar positie in de veranderende samenleving te bepalen. Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe ziet de toekomst van (het) media (-gebruik) in Nederland er uit? Bij het onderzoek komen verschillend mediavormen aan bod, waarbij ruime aandacht aan gedrukte media geschonken zal worden geschonken en waarbij tevens gekeken zal worden naar de relatie met nieuwe persoonlijke media (internet, mobiele telefoons) en naar nieuwe mogelijkheden om tot samenwerking te komen met het adverterend bedrijfsleven. De bva heeft zich voor medefinanciering van het onderzoek tot het Bedrijfsfonds gewend. Het fonds heeft besloten 10.000,- euro aan het onderzoek bij te dragen.

Het besluit tot het ten dele inwilligen van de aanvraag is gebaseerd op de overweging dat het Bedrijfsfonds er al eerder op heeft gewezen dat de huidige verschijningsvorm van kranten en tijdschriften wat betreft gebruiksvriendelijkheid, snelheid, duidelijkheid en overzichtelijkheid nog lang tal van voordelen boven hun nieuwe (elektronische) concurrenten hebben. Maar er mag verwacht orden dat bepaalde functies van gedrukte persorganen geleidelijk aan steeds gemakkelijker door nieuwe media vervuld kunnen worden. In plaats van complementair zouden die nieuwe media dan substituerend kunnen werken. Zoals in de aanvraag ook wordt aangegeven, vindt er op het gebied van advertenties nu al substitutie plaats tussen oude en nieuwe media. Personeels- en rubrieksadvertenties zijn bij uitstek advertenties die geschikt zijn voor een persoonlijk, pull geori?nteerd medium als het internet.

Gedrukte media zijn voor hun inkomsten voor een groot gedeelte van advertenties afhankelijk. Voorliggend onderzoek zou voor de gedrukte media inzicht kunnen verschaffen hoe op deze ontwikkelingen in te spelen. Dit zou de rentabiliteit van de bedrijfstak en daarmee ook de pluriformiteit van de pers ten goede kunnen komen. Het onderzoek past daarmee in de doelstellingen van het Bedrijfsfonds.

Bron:

http://www.bedrijfsfondspers.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

2 Reacties

  AT

  Ik lees: ‘In plaats van complementair zouden die nieuwe media dan substituerend kunnen werken’. Dat is interessant maar hoe bereik je dat. Ik hoor dit soort kreten al jaren, en niet alleen bij de BVA. Ondanks al deze goedbedoelde onderzoekjes zien wij maar weinig partijen investeren in een synergie matrix. Nog steeds opereren vooral grote adverteerders in verticale mono media structuren. Een advertentie frame (stokpaardje) zie ik niet terug, uitzonderingen daar gelaten. Maar ok we zien dit soort amoebe-achtige bewegingen graag. Het geeft de burger moed.


  11 februari 2004 om 13:42
  jan bakker

  volgens mij is dit allemaal gezwam in de ruimte


  30 juni 2004 om 06:01

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!