Bedrijfsfonds steunt onderzoek cultuurgebonden media

21 november 2003, 06:40

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van 42.500 euro beschikbaar te stellen aan Etnomediair en Motivaction voor een onderzoek naar het bereik van cultuurgebonden media in Nederland.

onderzoek is bedoeld om inzicht te verschaffen in de mediaconsumptie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (de achterban van de belangrijkste cultuurgebonden media in Nederland) en in het gebruik van de belangrijkste cultuurgebonden media. Achtergrond van het onderzoek is dat binnen reguliere bereiksonderzoeken cultuurgebonden media niet of nauwelijks aan bod komen. De kwaliteit en de continu?teit van een belangrijk deel van de cultuurgebonden media laten te wensen over. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door geringe advertentie-inkomsten. Deze beperkte inkomensstroom staat een verdere professionalisering van deze media in de weg met mogelijk gevolgen voor de pluriformiteit van de pers. Een onderzoek waarbij onafhankelijke en betrouwbare gegevens beschikbaar komen over het bereik, zou de bekendheid van cultuurgebonden media onder adverteerders en media- en reclamebureaus kunnen verbeteren, waardoor de bereidheid om te adverteren in deze media vergroot kan worden. Dit kan er toe leiden dat media voor allochtonen professionaliseren en beter te exploiteren zijn en daarmee beter in staat zijn de allochtone lezer te bereiken.

Bron:

http://www.perssupport.anp.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!