[Advertorial] Niet alleen leerlingen, maar ook leraren willen digitaler onderwijs

14 mei 2013, 08:29

Uitreiking van de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs tijdens het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media

Het onderwijsveld is in beweging. Steeds meer partijen roepen op het onderwijs te vernieuwen om de leerlingen van nu die vaardigheden mee te geven die zij in de toekomst nodig hebben. Zoals de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) die in het rapport ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw’ voor voortdurende aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs pleit om onze koppositie als kennis- en innovatie-economie te behouden. Of Neelie Kroes die wil dat het onderwijs het enorme potentieel van digitale technologieën benut.

Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media

Van 14 tot 17 mei a.s. vindt in Amsterdam het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media plaats. Tijdens het congres komen vanuit het basisonderwijs, middelbaar en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs tal van deskundigen bijeen om te praten over hoe het Nederlands onderwijs beter kan inzetten op digitale technologieën en sociale media. Ook komen daar nieuwe initiatieven aan bod om digitale geletterdheid te stimuleren. Marco Derksen van Marketingfacts spreekt eveneens op het congres. Hij zal zijn bevindingen presenteren van zijn onderzoek naar de rol die sociale media in het onderwijs speelt.

Want onze samenleving verandert in hoog tempo onder invloed van sociale media, internet en digitale technologieën. In het leven van jongeren speelt deze veranderende digitale wereld een steeds grotere rol. Onderwijsinstellingen willen meegroeien met deze ontwikkelingen om hun leerlingen passend onderwijs te geven. Uit onderzoek van Innofun blijkt echter dat 80% van de leraren het lastig vindt sociale media te integreren in de lessen.

Samsung Onderwijs Innovatieprogramma

Het Samsung Onderwijs Innovatieprogramma biedt hierin ondersteuning met verschillende programma-activiteiten. Zo wijst het fonds FIT-traject trainingen toe om schoolbesturen en leerkrachten te helpen hun kennis over de digitale mogelijkheden te verbreden. Ook geeft het fonds scholen de kans hun plannen op het gebied van sociale media en ICT in de klas te realiseren.

Leerkrachten en schoolbesturen proberen het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leerlingen. Hiervoor moeten zij zich ook gaan richten op de integratie van sociale media en ICT in de lessen. Maar vaak ontbreken de financiële middelen voor de aanschaf van de voor de plannen noodzakelijke apparatuur. De Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs is in het leven geroepen om leerkrachten en schoolbesturen te stimuleren om concrete projecten op te zetten. De prijs bestaat uit € 10.000,- aan Samsung apparatuur. Maar liefst 54 scholen hebben een projectvoorstel ingediend. Vanwege de kwaliteit van de projectvoorstellen, heeft Samsung besloten niet één, maar twee aanmoedigingsprijzen uit te reiken.

Aanmoedigingsprijs

Acht projectvoorstellen van scholen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn genomineerd voor de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs. De acht ambitieuze en concrete voorstellen laten zien hoe met behulp van ICT en sociale media onderwijsvernieuwing tot stand kan komen. Eén van de genomineerde basisscholen wil bijvoorbeeld tablets gebruiken om kinderen te stimuleren samen projecten uit te voeren, zoals het opzetten van een GPS-tocht. Terwijl een genomineerde middelbare school met behulp van Chromebooks de interactie in het klaslokaal wil bevorderen, zodat leerlingen beter leren samenwerken en samen hun kennis vergroten.

Op het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media in Eye Amsterdam wordt op 14 en 15 mei bekend gemaakt welke twee projecten in het primair en voortgezet onderwijs worden bekroond met de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs.

Redactie
Hoofdredactie bij Marketingfacts

De postings op de site worden door de redactie beoordeeld en ingepland en als we er tijd voor vinden, schrijven we zelf een artikel. Als redactie zijn we ook verantwoordelijk voor de samenstelling van het NIMA Marketingfacts Jaarboek en we treden ook geregeld op als moderator of presentator bij events met vakgenoten. In het colofon vind je onze contactgegevens.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!