Het grote potentieel van Google+

17 augustus 2011, 05:10

Op 28 juni lanceerde Google het langverwachte sociale netwerk Google+ (Google Plus). Bij velen kan het gevoel ontstaan van “niet weer een nieuw sociaal netwerk”. Ik merk ook dat in mijn omgeving weinig mensen warmlopen voor het aanmaken van een profiel op Google+. Echter, om goed te kunnen beoordelen hoe het netwerk het de komende tijd gaat doen, is inzicht nodig in de werking van het netwerk en de context waarin Google+ zich bevindt binnen Google als geheel. Dat laatste is in mijn ogen belangrijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop het sociale netwerk zich zal of zou kunnen doorontwikkelen.

Dat het bedrijfsleven wereldwijd aandacht heeft voor Facebook is bekend. Met 750 miljoen Facebook-leden is dat goed te begrijpen. Of bedrijven ook op Google+ zullen inspringen, hangt dan ook primair af van de aantallen gebruikers van het netwerk en de mate van activiteit die zij vertonen. Daarnaast speelt natuurlijk mee welke mogelijkheden Google+ aan bedrijven zal bieden om aanwezig te zijn op het platform met pagina’s, applicaties, advertenties, etc. Dat Google hard werkt aan bedrijfspagina’s op Google+ is inmiddels duidelijk. Een analyse van de mogelijkheden voor bedrijven op Google+ volgt later in een ander artikel.

Meerdere sociale netwerken in één

Google+ is een sociaal netwerk, maar met het ‘circles’ concept is Google+ eigenlijk meer een platform met daarbinnen verschillende sociale netwerken. Zo zijn er cirkels mogelijk voor vrienden, familie, collega’s, zakelijke contacten, mensen die je interessant vindt om te volgen, etc. Waar tot nu toe met Hyves & Facebook voornamelijk berichten in de privé sfeer worden uitgewisseld en LinkedIn een veel meer zakelijke insteek heeft, faciliteert Google+ dit in principe allemaal via hetzelfde platform.

Enerzijds kan je eigen ‘stream’, afhankelijk van de cirkel die je selecteert, amicale berichten van je vrienden bevatten of voornamelijk zakelijke berichten van collega’s over je vakgebied of bv. het bedrijf waar je werkt. Anderzijds bepaal je door het selecteren van de juiste cirkels zelf wie welk soort berichtgeving van jou te zien krijgt. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je baas foto’s van je ziet, waarvan je ook niet zou willen dat je ouders die zien. Andersom kun je ook eenvoudig voorkomen dat je vrienden moe worden van iets te veel berichten, foto’s en video’s over je vakgebied. Deze werking is voor mij stof tot nadenken over het effect dat dit nieuwe sociale netwerk zal hebben op de gevestigde netwerken als LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter. Ik geloof zeker dat Google+ een enorme potentie heeft en dat zal ook zeker effect hebben op de andere sociale netwerksites.

Wijze van verbinden

De manier waarop binnen Google+ verbindingen tot stand komen is fundamenteel anders dan bij de andere bekende sociale netwerksites. Zo is er geen goedkeuring nodig van personen om hen te volgen door ze in een of meerdere cirkels op te nemen. Zij kunnen immers voor alle content die ze plaatsen via hun eigen cirkels bepalen wie het te zien krijgt. Ook Twitter kent natuurlijk dit principe van volgen zonder goedkeuring, maar daar krijgt dan ook iedereen alles te zien en dat heeft gevolgen voor het soort berichten dat uitgewisseld wordt.

Een belangrijk gevolg van het zonder benodigde goedkeuring opnemen van mensen in cirkels, is dat gebruikers van Google+ veel meer connecties in hun netwerk zullen hebben dan gebruikers in andere sociale netwerken. Zo hebben al ruim 264.000 mensen Google CEO Larry Page in hun cirkels opgenomen. Veel meer mensen zullen elkaar dus volgen, waarbij via het selecteren van de juiste cirkels in de ‘stream’ toch voor iedereen de berichten van de voor hen belangrijkste personen zichtbaar zullen zijn.

Iets anders dat sterk kan bijdragen aan het gebruik van Google+ is dat content via Google+ ook gedeeld kan worden met mensen die nog geen gebruiker van Google+ zijn. Zij krijgen dan per email het bericht toegestuurd. Voorwaarde is wel dat de betreffende personen door de verzender van het bericht aan een of meerdere van zijn of haar cirkels zijn toegevoegd. Zo ken ik iemand die van plan is om als docent voorbeelden en actualiteiten te delen met studenten die een bepaald vak volgen. Die studenten plaatst de docent dan in een voor het vak aangemaakte cirkel (via hun email adres) en zo kunnen alle studenten, ook die geen gebruiker van Google+ zijn, berichten van de docent ontvangen.

Het ‘cirkels’ concept heeft niet alleen voordelen. Zo moet bij elk verstuurd bericht worden nagedacht over welke cirkels het mogen zien. Dit went echter snel. Door het grote aantal personen dat via de cirkels gevolgd wordt, bestaat het gevaar dat berichten van bepaalde personen ondergesneeuwd raken door de vele berichten. Dat is uiteraard eenvoudig te voorkomen door de ‘stream’ te filteren op de juiste cirkels, maar ook dat is even wennen.

Losse diensten komen bij elkaar

De eerste reacties op Google+ waren zeer positief. Wat meteen opviel was dat voorheen min of meer losse diensten van Google via Google+ op een centrale en logische plek bij elkaar komen. Dat geldt nu ondermeer voor foto’s en video’s (Picasa), de recentelijk geïntroduceerde +1 button en zelfs Google Buzz. Van dat laatste begrijp ik (nog) niet wat de toegevoegde waarde ervan is binnen Google+. En voor video is de vraag hoe YouTube in het sociale netwerk geïntegreerd kan worden.

Ook al zijn de eerste reacties positief, het zou een vergissing zijn om Google+ te beoordelen op basis van wat we er nu van zien. Google heeft altijd bekend gestaan om hun vele verschillende producten en diensten en daarvan is een behoorlijk aantal zeer geschikt om te integreren in Google+. Als we ons daarbij realiseren hoeveel gebruikers die diensten hebben, dan wordt duidelijk wat de groeipotentie is van het netwerk. Denk daarbij aan GMAIL (200 mln.), Picasa (500 mln.), Google Buzz (30 mln.) en Google Docs (3 mln.). Via het nieuwe Google+ platform komen de overige diensten van Google beter dan voorheen onder de aandacht. Voor de gemiddelde internetgebruiker worden de verschillende diensten nu veel toegankelijker.

Dat er door Google hard gewerkt wordt aan het qua branding dichter bij elkaar brengen van de verschillende diensten, blijkt duidelijk uit recente berichten. Zo krijgen Picasa en Blogger een nieuw jasje en krijgen GMAIL & Google Agenda ook een nieuw design. Ook is Google Docs nu al beschikbaar in een nieuwe stijl. Dit alles kan een voorbode zijn van volledige of gedeeltelijke integratie in Google+. Hieronder is duidelijk te zien dat de designs flink naar die van Google+ toe groeien.

De mogelijkheden voor de integratie van Google-diensten in Google+ zijn zeer interessant. Met Google Docs kunnen bijvoorbeeld bij berichten ook documenten meegestuurd worden en via specifieke cirkels kan via collaboratie aan documenten gewerkt worden. Het gebruik van Google Agenda is ook goed voor te stellen binnen het sociale netwerk. Voor de grootste dienst, Google Search, is het echter lastiger. En Google denkt natuurlijk zeer goed na voordat het op dit vlak grote wijzigingen aanbrengt. Het lijkt er echter op dat uiteindelijk veel op zal gaan in het overall Google+ platform en ‘zoek’ dus ook. De vraag hoe Google+ en Google Search geïntegreerd kunnen worden roept diverse andere vragen op. Hoe ga je bv. om met een grote hoeveelheid aan +1’s en content uit Google+ in je zoekresultaten? En waar is binnen het Google+ platform de ruimte voor de zoekfilters, de advertenties, etc.? Elke voorspelling zal automatisch op enkele fronten de plank volledig mis slaan, maar de vraag fascineerde mij genoeg om de onderstaande schets te maken. Graag hoor ik via de reacties wat dit met jullie doet en wat jullie gedachtes hierover zijn.

Gepersonaliseerde zoekresultaten

In maart kondigde Google de +1 knop aan waarmee mensen in zoekresultaten van Google, maar ook op andere websites aan kunnen geven dat ze de informatie aanbevelen, nuttig of gewoon leuk vinden. Ook binnen Google+ kan nu aan alle berichten een +1 gegeven worden. Het aantal +1’s dat gegeven wordt zal de komende periode dus aanzienlijk toenemen. Los van de aandacht die via de +1’s wordt gegeven aan content, ontstaan er binnen de voor Google zeer belangrijke zoekmachine gepersonaliseerde zoekresultaten. Dat is zeer interessant voor mensen die via Google zoeken en daarmee automatisch ook voor (commerciële) aanbieders van content (SEO-vakgebied). Inmiddels heeft Google aangekondigd dat ook openbaar op Google+ geplaatste berichten in de zoekresultaten zullen verschijnen.

Een voorwaarde voor het zien van gepersonaliseerde zoekresultaten is dat gebruikers van Google zijn ingelogd. Om te laten zien hoe het werkt heb ik binnen Google (ingelogd) gezocht op ‘mobiel bankieren’. Het resultaat is hieronder weergegeven.

De hier getoonde zoekresultaten stonden bij mij op de derde en vierde positie en waren dus direct zichtbaar. Toen ik niet was ingelogd vond ik deze resultaten op respectievelijk de 14e en 19e positie. In het rood zijn alle eigenschappen weergegeven die alleen zichtbaar zijn als je bent ingelogd. Als eerste is de +1 knop zichtbaar en ik zie dat het bericht over mobiel bankieren op Finno via een +1 is gedeeld door Pascal Spelier, een collega van mij en eigenaar van het blog Finno.nl. Ook geeft Google mij aan dat ik op Quora verbonden ben met Pascal. Dat Google mijn connecties op Quora kan inzien heb ik zelf op Google+ ingesteld. Bij het zoekresultaat voor mobiel bankieren van MoneYou zie ik dat het via een +1 gedeeld is door Jorden Lentze, ook een collega en specialist op het gebied van Google Search t.b.v. webmarketing. Daarnaast geeft Google mij aan dat ik met Jorden verbonden ben op Google+.

Content binnen Google+

Graag ga ik weer terug naar de content specifiek binnen Google+. Door het ‘cirkels’ concept geloof ik dat er veel meer informatie ook openbaar zal worden gedeeld dan bv. binnen Facebook het geval is. Via Facebook kan zeker ook content gevonden worden van personen buiten je netwerk, maar het is niet intuïtief in mijn ogen en door de sterkere verbinding tussen de personen in het netwerk wordt er minder content openbaar gedeeld.

Zoeken naar voor jou interessante onderwerpen is zeer eenvoudig via het binnen Google+ nog niet zo bekende ‘Sparks’. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op een van je hobby’s of de naam van je bedrijf. De mogelijkheid bestaat dan om van die trefwoorden een ‘interesse’ te maken zodat je er daarna altijd met een enkele klik recente berichtgeving over kunt vinden.

Een interessante toepassing bij het zoeken binnen Google+ is dat er locatie specifieke zoekresultaten getoond kunnen worden. Ik heb dat alleen kunnen doen via de mobiele website van het netwerk en het is ook logisch dat deze functionaliteit voornamelijk via mobiele toestellen gebruikt zal worden. Hieronder heb ik een voorbeeld opgenomen.

Conclusie

Het onderzoek naar Google+ voor dit artikel was zeer interessant en heeft mij veel inzicht gegeven in de groeipotentie van het sociale netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruikersaantal, grotendeels door huidige gebruikers van andere Google-diensten, de komende periode aanzienlijk zal toenemen. Dit zal ondermeer bepaald worden door de mate waarin Google haar diensten gaat integreren in het netwerk. Vooral ook naar de aangekondigde propositie voor bedrijven binnen Google+ ben ik zeer benieuwd aangezien ook dat bepalend zal zijn voor het aantrekken van nieuwe gebruikers. Op de kansen en mogelijkheden voor bedrijven binnen Google+ ga ik in een volgend artikel in. Laat s.v.p. via de reacties weten waar jullie dan graag aandacht voor zien.

Sander Nubé
Senior Business Developer Internet & Mobiel bij ABN AMRO Bank N.V.

Sander Nubé is Senior Internet Business Developer binnen ABN AMRO. Na zijn studie economie in Rotterdam startte hij in 2005 in het traineeship van de bank. Sindsdien is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse nieuwe producten en diensten voor zowel klanten als medewerkers op het gebied van intra- en internet. Zo was hij mede initiatiefnemer van de recente activiteiten van de bank op het gebied van Social Media en Rating & Reviewing. Verder schrijft hij op persoonlijke titel voor Marketingfacts.nl en zijn eigen blog Socializingbusiness.nl.

Categorie
Tags

24 Reacties

  chi666

  Goed artikel, dank voor de research!

  Zelf ben ik al wel lid, natuurlijk, maar ik gebruik het eigenlijk nog nauwelijks. Ik merk dat ik cirkels maar, maat that’s about it.

  Ik ben zeer benieuwd waar het naar toe gaat. Ik zie veel dingen waarvan ik denk: dat is meer Twitter dan Facebook of Linkedin. Dus het delen van berichten. Ik vraag me alleen sterk af hoe het ‘niet accepteren’ zich gaat manifesteren. Natuurlijk, ik zie alleen de cirkels die ik wil zien in mijn tijdlijn. Maar ik kan push berichten versturen naar cirkels van mensen die mij misschien wel helemaal niet willen zien. Dan is dus de vraag: wat als de echt grote massa het ontdekt? Hoeveel spam gaat er in komen? Gaan mensen elkaar dan blocken?

  Dus als je je ergens op wil focussen in een volgend stuk ben ik benieuwd naar de mogelijkheden van de communicatie. Dus wat zie je bij wie, hoe gaan push berichten, hoe block je die, etc.


  17 augustus 2011 om 05:53
  Hielko

  @sander dank voor je mooie analyse.

  Ik sluit me aan bij de potentie van Google+, zeker in de totale gebruikersgemak van alle Google tooling. Wel vraag ik mij af of het gebruik in korte tijd gaat groeien. Voor als nog is het natuurlijk een extra netwerk waarin je eerst je contacten (weer) moet opbouwen alvorens je er echt mee verder kan. Daarnaast ervaar ik ook dat het alleen werkt met nieuwere browserversies die zeker niet bij alle bedrijven al draaien. Daarmee vertraag je dus de breder verspreiding is duurt het langer voor het “tipping point” naar de massa is bereikt.

  Je schets vind ik wel een leuke, daarin zou ik als gebruiker wellicht nog veel explicieter willen zien wat andere uit mijn cirkels leuk vinden. Dus familie dit en vrienden dat. Dat geeft echt waarde aan het oordeel van andere voor mij.

  En commercieel biedt dat weer mooie targetkansen voor bedrijven.

  Wat denk jij?


  17 augustus 2011 om 06:00
  L1

  Het centralistische idee van Google+ is volgens mij precies de achillushiel. De Web 2.0 gedachte dat je als individu in staat bent om dingen te selecteren en te combineren naar behoefte, wordt met Google+ doorbroken. Het is een alles-of-niets oplossing. Ik doe niets af aan de mooie functionaliteiten, maar ik voorzie dat dit de grote hobbel wordt voor een doorbraak.


  17 augustus 2011 om 06:01
  Maayke

  Zelf ben ik momenteel bezig met een werkstage binnen bedrijf Superkaartje, te Kaatsheuvel.

  Voor hen ben ik een social media plan aan het opstellen waarin ik ook een sectie wijd aan de mogelijkheden van Google Plus voor o.a. opbouw van een zakelijk netwerk en content delen.

  Ik ben zelf benieuwd in hoeverre Google Plus (in de toekomst) functies gaat ontwikkelen voor bedrijven zodat er ook aan reputatiemanagement gewerkt kan worden, bijvoorbeeld door een soort van vraagbank te maken waarin het zakelijk netwerk vragen/klachten of andere opmerkingen kwijt kan.


  17 augustus 2011 om 06:53
  Karlo Heijnen

  Sander, een heel duideijk artikel. Dank hiervoor !

  Ik waardeer het dat je heel goed weet uit te leggen wat de voordelen zijn van Google+ en de cirkels van netwerken waar je informatie kunt delen met geinteresseerden. Ik begrijp dat ik Google+ als een paltform kan gebruiken waar ik meerdere netwerken kan bedienen.

  Naast mijn sociale netwerken (vrienden, familie, reelaties in verenigingen en besturen waar ik deel van uitmaak) kan ik ook voor mijn werk meerdere cirkels maken. Ik heb mijn eigen managemnt recruitmenbureau waar ik samen met een collega managers van verschillende disciplines in diverse sectoren selecteer en plaats voor vaste posities.

  Het is dus mogelijk om middels Google+ meerdere netwerken van gelijk gestemden te benaderen en kennis en ervaringen te delen en specifieke evenementen voor deze doelgroep per discipline of per sector aan te bieden. Ik ga ervan uit dat je dus ook aan meerdere doelgroepen tegelijk dezelfde informatie kan aanbieden of niet ?

  Nogmaals een duidelijk artikel waardoor ik geneigd ben om gebruik te gaan maken van Google+. Momenteel maak ik uitgebreid gebruik van Linkedin voor mijn zakelijke contacten.

  Ik kijk uit naar je 2e artkel over Google+ m.b.t. de toepassingen hiervoor. Ik ben dan m.n. geinteresseerd in de toepassingen voor werving & selctiebureaus.


  17 augustus 2011 om 12:32
  Tamara

  Ik zou het al geweldig vinden moest hij toelaten dat ik een account aanmaak!

  Google+ vertelt mij nu al meer dan één maand dat ze hun maximumcapaciteit bereikt hebben :p!

  Als iemand mij zou kunnen helpen, zou dat super zijn…

  Alvast bedankt!


  17 augustus 2011 om 16:09
  snube

  Dank voor jullie reacties tot nu toe. Als ik kijk naar de suggesties voor het volgende artikel over Google+, gericht op bedrijven, dan lees ik het volgende:

  Mogelijkheden t.a.v. communicatie: wat zie je van wie, hoe gaan push-berichten, hoe blokkeer je mensen, etc. (punt van @bvdhaterd ). Dit betreft iedereen, maar zal zeker ook een rol spelen bij berichten vanuit bedrijven, of berichten die bedrijven zullen ontvangen.

  @Hielko De techniek (browsercompatibiliteit en dergelijke) is uiteraard belangrijk en je zegt dat je bij zoekresultaten duidelijker zou willen zien wie precies wat zegt bij de gepersonaliseerde zoekresultaten. Ben ik het helemaal mee eens en in de schets had dat dus duidelijker gekund. Als je goed kijkt had ik die gedachte wel. Links in het menu staat de cirkel ‘colleagues’ geselecteerd en de gepersonaliseerde zoekresultaten die ik daar zie zijn twee collega’s van mij! En je bent dus benieuwd naar de commerciële kansen daarbij. Dat nemen we (zal het met iemand samen schrijven) mee in het volgende artikel.

  @L1 (leuke naam!) Ik had nog niet goed stilgestaan bij die centralistische gedachte van Google, maar dat is uiteraard een belangrijk punt. Ik lees steeds meer dat mensen hopen dat je uiteindelijk van Google+ (en andere netwerken en diensten) gebruik kunt maken met een volledig eigen profiel, met daarin al jouw persoonlijke gegevens. Dat Google er dus niet de eigenaar van is. Als dat er komt, wat te betwijfelen is, dan is het ook in jouw ogen neem ik aan minder centralistisch vanuit Google gezien. Eens?

  Mogelijkheden om via Google+ een zakelijk netwerk op te bouwen om content te delen en tools voor reputatiemanagement, zoals vraagbank voor vragen/klachten (punt van Maayke).

  @ Kaj Dank je voor je compliment. Uiteraard ben ik net zo nieuwsgierig als jij naar de feitelijke groei van het aantal ‘actieve’ gebruikers de komende periode. Zonder die gebruikers wordt het voor weinig mensen echt interessant en zeker niet voor bedrijven.

  @ Karlo Jouw checkvraag over het gebruiken van cirkels om enkele of meerdere cirkels te benaderen met alleen voor hen bedoelde informatie, kan ik bevestigen. Dat werkt in de particuliere omgeving, maar je kunt het uiteraard ook uit professioneel oogpunt toepassen. Wat ook ik nog wel lastig vind is dat je heel goed op moet letten wat de ontvangers van de berichten daarmee vervolgens kunnen doen. Je kunt het door hen verder verspreiden van de berichten voorkomen door ergens het juiste vinkje te zetten, maar voor informatie die absoluut niet door anderen dan zij gezien mag worden, zou ik Google+ voorlopig niet gebruiken.

  @ Tamara (@Tamaravw ?) Als je mij via een DM op Twitter (@snube) je (gmail) email adres geeft, dan stuur ik je een ‘invite’. Hopelijk kom je er dan wel op, want het mag nu echt geen probleem meer zijn om op Google+ te komen.


  17 augustus 2011 om 18:15
  Jorden Lentze

  Aantal keren dat dit artikel gedeeld is via:

  Facebook likes: 23

  LinkedIn shares: 18

  Twitter Tweets: 52

  Google+ +1-en: 11

  Google+ wordt al in meer dan 10% van de reacties gebruikt. Niet slecht voor een netwerk dat nog geen twee maanden geleden gereleased werd 🙂


  18 augustus 2011 om 03:07
  Han Tuttel

  Je hebt me toch weer even goed aan het denken gezet met je analyse. Het potentieel wat ik zocht heb je keurig verwoord en daarmee heb je me aangezet om toch weer wat extra tijd in google+ te gaan investeren. Anders gezegd, dank je!


  18 augustus 2011 om 05:15
  Ardris Megelink

  Ik ben heel enthousiast over hetgeen Google doet en denkt te gaan doen en ik zeker weet dat degenen die hier gebruik van (gaan) maken ook serieus zijn omdat de drempel hoger is. Je moet er wat voor doen per slot van rekening. Dit in tegenstelling met Facebook waar iedereen met een paar klikken eigenaar is van een pagina die voor 70% niet echt wordt gebruikt.

  De reden dat men op dit moment nog relatief weinig van Google + gebruikmaakt is naar mijn idee omdat 80% van de huidige gebruikers zakelijk georiënteerd zijn en dus wachten op het Businessmodel. Google heeft zelf aangegeven dat gebruikers die de huidige applicatie gebruiken en dit zakelijk willen gaan toepassen even moeten wachten.

  Zodra deze online is weet ik zeker dat het gebruik zeer snel zal toenemen!


  18 augustus 2011 om 05:24
  Remco de Vries

  ” Die studenten plaatst de docent dan in een voor het vak aangemaakte cirkel (via hun email adres) en zo kunnen alle studenten, ook die geen gebruiker van Google+ zijn, berichten van de docent ontvangen.”

  Is het niet de docent die alle studenten aan een cirkel toevoegt, zodat ook de studenten zonder google + een e-mail krijgen?


  18 augustus 2011 om 06:32
  L1

  @Brendan: centralistisch is misschien niet het juiste woord, maar grote granulariteit heeft precies het effect wat ik bedoel. Ik ben meer voor tools die 1 functionaliteit bieden (of een paar hechte functies). Gebruikers kunnen dan zelf aggregaties of koppelingen leggen als ze dat willen.


  18 augustus 2011 om 12:52
  snube

  @Remcodv Ja, wat jij zegt bedoel ik ook. Ik had het iets duidelijker kunnen schrijven, maar het staat er volgens mij wel correct 🙂


  18 augustus 2011 om 13:48
  snube

  @Brendan Dank je voor de vele links naar interessante inhoud over Google+!! Voor wat betreft wat je gemist hebt in dit artikel, over games, hangouts en overige mooie interactiemogelijkheden. Ik heb daar, voor zo ver mijn kennis reikt, over nagedacht, maar dan ging ik meer richting een artikel dat echt een volledige beschrijving gaf van Google+ en dan zou ik veel overlap hebben met reeds gepubliceerde artikelen. Maar ik ben het volledig eens dat functionaliteiten als hangouts fantastisch zijn. Gisteren nog spontaan in een hangout gezeten met mijn leidinggevende, leuk! Via MSN Messenger of iets dergelijks had ik dat nooit gedaan 🙂


  18 augustus 2011 om 13:57
  Bart Verhaegen

  Knap werk Sander!

  Als Google Apps for Business Reseller zijn we vooral benieuwd naar de uitgave van Google+ voor bedrijven. Een belangrijk aandachtspuntje daar is alvast de bedrijven die beschikken over meer dan één domeinnaam. Hoe zal men hier op inspelen?


  18 augustus 2011 om 14:11
  Remi

  Eens met de strekking van dit artikel. Google+ heeft een enorm potentieel.

  En tegelijk merk ik in de praktijk dat de circles ‘familie’ en ‘vrienden’ nog erg leeg zijn. Eigenlijk kom ik op Google+ alleen maar mensen uit het internetwereldje tegen. Ik probeer aan vrienden en familie die op Facebook zitten uit te leggen wat de voordelen van Google+ zijn, maar dat lijkt aan dovemansoren gericht. ‘Jamaar iedereen zit op Facebook, en niemand gebruikt Google plus’. Tja…

  Ik vraag me dan ook af in hoeverre het grote potentieel van Google+ ook daadwerkelijk benut wordt. Dat het op een aantal punten echt een beter netwerk is dan Facebook lijkt me duidelijk. Maar ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat de kans groter is dat Facebook hetr circles concept schaamteloos kopieert, dan dat Google+ heen groot wordt.

  Aan de andere kant: Het is wel Google natuurlijk…


  22 augustus 2011 om 05:45
  gerlach

  Goed stuk Sander, zo krijg ik wat overzicht zonder gelijk weer aan een nieuw sociaal netwerk te beginnen.

  Wat ik jammer vind aan de richting waarin Google zich ontwikkelt is dat het steeds meer content eigenaar probeert te worden ipv content-vinder wat hun oorspronkelijke missie was.

  Het wachten wat mij betreft is op het platform dat in staat is mijn vrienden, collega’s en interessegebieden te volgen over alle platformen heen. Dan maakt het niet meer uit waar mijn vrienden hun foto’s bewaren, hun update’s bijwerken of hun CV bijhouden. Mijn platform zorgt ervoor dat ik alle content van mijn vrienden kan volgen. Uiteraard voorzover ze ook willen dat ik hun volg, dat is op zich een goed idee van Google+.

  Eigenlijk is Google de aangewezen partij om een dergelijk platform te bieden. Maar daarvoor moet het eerst mogelijk zijn om via Google+ andere netwerken te benaderen, op basis van mijn account in te loggen bij die netwerken en de content waarvoor ik bevoegd ben te tonen. En dan natuurlijk ook reageren via dezelfde interface.

  Vergelijk het met e-mail. We zijn allang gewend aan dat iedereen zelf zijn emailclient kiest maar wel met iedereen kan e-mailen. Zo zou het ook moeten zijn met sociale netwerken.


  22 augustus 2011 om 07:58
  Sven Russchen

  Sander, goed stuk. Ik loop tegen hetzelfde aan als Tamara. Kun je mij ook helpen? Dank, @Sven Russchen


  22 augustus 2011 om 17:27
  the_miekster

  YouTube wordt als het goed is ook in een nieuw jasje gestoken, Google Video werd volgens mij opgeheven om alleen als YouTube verder te gaan


  23 augustus 2011 om 09:45
  Niels Rood

  De reden dat Google+ door zal gaan breken is juist de koppeling met de zoekresultaten. Dat is een troef die FB niet heeft: gevonden worden met wat je te delen hebt is voor iedereen aantrekkelijk.

  Google+ is een project, geen simpel product. Voor Google de manier om aan sociale data te komen. Tot nu toe was Google het instrument dat personen koppelde aan content, en daar adverteerders bij had. Straks is Google het instrument dat personen en hun content koppelt aan andere personen. Van sites naar interactie. Bedenk eens wat voor mogelijkheden dat geeft voor adverteerders! Vooral als je bedenkt wat locatiegebonden informatie daaraan toevoegt. Straks kun je bieden op een aanbeveling van Jantje van een goede film, gericht aan Pietje, met de juiste bioscoop en aanvangstijd voor Pietje. Facebook kan cirkels kopiëren wat ze willen, maar deze techniek is nog ver weg voor ze. Google heeft Places en integratie met Plus is een knop omzetten.

  Gaat Google de aantallen halen? Op den duur zeker. De functionaliteit is goed genoeg, mijn kinderen hebben de groepsvideochat


  29 augustus 2011 om 00:45

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!