Kijktijd online video afgelopen kwartaal wederom fors gegroeid

Kijktijd online video afgelopen kwartaal wederom fors gegroeid
,
@john_on_OTT

Recente data, door Ooyala in haar nieuwste Video Index Report (Q4 2011) gepubliceerd, geven aan dat de betrokkenheid (viewing engagement) van de kijker bij online video in het afgelopen (vierde) kwartaal fors is toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de Connected Devices, maar ook voor het kijken naar video op de laptop of desktop, zoals onderstaande grafiek laat zien.

 

 

 

 

Conversieratio groeit

Ook de gemiddelde conversieratio (de verhouding tussen tonen en doorklikken) is in het laatste kwartaal opgelopen van 35,1% tot 39,6%. Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen. Zo is er steeds meer inhoudelijk kwalitatief videomateriaal (bijv. populaire actuele TV series) beschikbaar, en leert de consument steeds beter om te gaan met het zoeken naar voor hem/haar relevante content. Daarbij groeit de kwaliteit van de video streams (en internet verbindingen) continue. Bovendien kan geconcludeerd worden dat uitgesteld kijken met rasse schreden toeneemt, en dat Catch-up TV inmiddels het “early adaptor” niveau ruimschoots is ontstegen.

Verschil in gebruik

Bovendien geeft de Ooyala marktanalyse aan dat de consument ieder apparaat op een verschillende manier gebruikt. Het moment van de dag en de plaats waar de gebruiker zich op dat moment bevindt bepalen voor een groot deel het video consumptiegedrag.  In het kader van de ‘TV Everywhere’-gedachte,  is het voor video-publicisten van belang om hiermee terdege rekening te houden en wellicht te overwegen om meerdere content-versies beschikbaar te maken.

Het zal niemand verbazen dat de statistieken aantonen dat korte clips met name goed worden bekeken op desktops/laptops en op de kleinere schermen (lees: smartphones). Langere content wordt veelal bekeken op tablets en Connected TV apparaten. Deels heeft dit te maken met de grootte van het scherm, maar ook omdat gebruikers op desktops en laptops – vanwege de mogelijkheid van het gelijktijdig openen van meerdere browsers – eerder worden afgeleid en zapt naar een volgend tabblad of venster.

Google TV

Voor het eerst besteedt de kwartaalrapportage ook aandacht aan het gebruik van Google TV. De data, afkomstig van meer dan 100 miljoen unieke maandelijkse gebruikers in 100+ landen, laat zien dat het “Google TV marktaandeel” in het afgelopen kwartaal met 91% is gestegen, hetgeen op zijn zachts gezegd opvallend is.

iOS vs. Android

Tenslotte gaat het rapport ook in op de verhouding tussen IOS en Android. De groei van het iPhone blijkt duidelijk hoger dan die van Android smartphones, hetgeen deels kan worden toegeschreven aan de introductie van de iPhone 4S in oktober.


Het volledige Video Index Report Q4 2011 is hier te downloaden.

Lees ook het verslag van Online Tuesday #22 over online video van afgelopen dinsdag.


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.