Data Explosie: “Big Data” is dé grote uitdaging voor bedrijven

26 september 2011, 18:12

Data is het nieuwe goud. Voorheen hadden bedrijven alleen te maken met interne data met hier en daar wat externe bronnen. In de huidige situatie zien we dat de inzet van sociale media bedrijven in staat stelt meer over hun klanten te weten. En daar zit hem juist de crux. Die sociale media en de daaraan gekoppelde externe data groeien vele malen harder dan de interne data.

Dit artikel is geschreven door Errol van Engelen, mede-eigenaar en CEO bij Bizzmaxx, een adviesbureau op het gebied van Business Intelligence.

De ongebreidelde groei van data

Bedrijven investeren in Business Intelligence (BI) met het doel de organisatie een strategisch voordeel te bieden. Het begint vaak op de IT afdeling met tool- en platformselectie, vervolgens wordt gezocht naar professionals die ermee kunnen werken, maar uiteindelijk gaat het om de juiste professionals te vinden die de cijfers begrijpen en daarmee betere resultaten voor het bedrijf neerzetten.

In het verleden ontwikkelde de IT afdeling de BI rapporten en moesten managers wachten als zij nieuwe rapporten wilden. In de moderne zakenwereld heeft het wachten op rapporten desastreuze gevolgen. Uit een onderzoek van McKinsey van mei 2011 (PDF) blijkt dat er sinds enkele jaren sprake is van een data explosie, die de komende jaren nog zal voortduren. Bedrijven die daar niets aan doen of daar lage prioriteit aan geven, wacht een verdere toename van de concurrentiedruk die kan leiden tot een financiële uitholling. De impact voor het bedrijf is dan niet te overzien en de toekomst is in de meeste gevallen onzeker te noemen.

Tastbare resultaten

Bedrijven die de data explosie wél adresseren en slagvaardig omgaan met de geboden informatie, kunnen juist tastbare resultaten genereren:

  • Business intelligence verbetert besluitvorming, minimaliseert risico’s en ontdekt waardevolle informatie die voorheen verborgen was
  • Data wordt getransformeerd naar waardevolle informatie die gebruikt kan worden om nieuwe producten, diensten en business modellen te creëren
  • Ontsloten data versnelt zoekprocessen en time to market voor nieuwe producten en diensten, waarbij kwaliteit wordt verhoogd
  • Betere marktinformatie maakt segmentatie mogelijk om producten en diensten goed aan te sluiten op de marktbehoefte
  • Performance management kan ingezet worden om zowel operationele processen als tactische en strategische beslissingen te verbeteren.

    Samengevat geven bovenstaande punten aan dat BI de basis vormt voor innovatie en marktontwikkeling en daarbij ook de financiële positie en de processen in een bedrijf optimaliseert. De beste resultaten worden echter alleen gehaald als de BI functie een centrale plek in de organisatie heeft. In bedrijven waar sprake is van decentrale BI koninkrijken is de impact op het totale bedrijf minder.

Business Intelligence Competency Center

Het is geen wonder dat BI steeds meer een terrein wordt voor managers en analisten op zoek naar betere informatievoorziening en beslissingsondersteuning. Dit betekent overigens niet dat IT minder belangrijk wordt. Het gaat juist om een samenwerking tussen professionals met business- , analytical- en IT skills. Als deze mix van skills in de juiste verhouding aanwezig is en op de juiste manier wordt aangestuurd, promoveert BI van een decentrale activiteit naar een bedrijfsbrede functie, die centraal in de organisatie ingepast wordt. Een dergelijke organisatie-eenheid wordt Business Intelligence Competency Center (BICC) genoemd. Hoewel iedereen binnen een bedrijf van mening is dat een BICC de ultieme oplossing is, kunnen “politiek verschillende inzichten” de formele start van een BICC in de weg staan. In dat geval is sprake van een officieuze BICC met beperkte bevoegdheden. En daarmee vanzelfsprekend resulterend in beperkte resultaten.

Onder deze gastblogaccount schrijven auteurs die geen blogger zijn van Marketingfacts. Heb jij een blog die je wilt delen, of wil je graag blogger worden, stuur dan een tweet of mail naar de redactie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!