Economisch weerbericht (126): Digitale Economie 10 jaar

16 april 2011, 08:20

Feest! Tien jaar geleden werd het eerste Global Information Technology Report gepubliceerd onder het Global Competitiveness Program van het World Economic Forum. De nieuwste GITR verscheen deze maand en er hoort een fraaie website bij, die The Great Transformation breed uitmeet en ons uitnodigt daar uitgebreid kennis van te nemen en vooral ook bij te dragen tot een beter begrip. Jazeker, een beter begrip. Ook GITR 2010-2011 bevat nog een stuk over The Emerging Internet Economy, naar aanleiding van een scenariostudie van Cisco en GBN. “Emerging” is een teken aan de wand. Als de dag van gisteren herinner ik me The Emerging Digital Economy van precies 13 jaar geleden. En wat dacht u van Measuring the Digital Economy uit 2001 met daarin de volgende ontboezeming: “(..) we fully recognize that e-business is in its infancy, is changing rapidly and that the most difficult measurement challenges lay ahead of us.” Hoe zit dat nu, tien jaar later?

De Digitale Economie is veel ouder dan 10 jaar en Wikipedia weet er maar weinig over te melden; evenmin over de Internet Economy. Daarom lijkt het niet onverstandig om net als het World Economic Forum de term maar te vermijden. Althans in de titel, want GITR gaat natuurlijk wel over de Digitale Economie. Die term komt 6x voor en InternetEconomie 36x. Als ondertitel heeft het rapport Transformations 2.0

en Booz&Co.’s CEO Banerji refereert parmantig aan het Generation C-concept van zijn organisatie: “those connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, always-clicking consumers born after 1990.”

GITR 2010-2011 is deels een opsomming van statistieken, deels een reader. Maar wat staat er nou eigenlijk in? Ik kom tot de volgende 7 highlights:

 1. Van 2000 naar 2020 neemt het aandeel van de opkomende economieën in de Emerging Internet Economy toe van ca. 5 procent naar ruim 50 procent. Dat hebben de auteurs berekend op basis van cijfers van ITU, IMF en de Verenigde Naties (zie p.35).
 2. De verdeling van het aantal economieën in de wereld over 4 gangbare internetadoptiefasen is van 2007 via 2008 naar 2009 als volgt opgeschoven:

  40-34-28 (Proto-Internet)

  34-33-33 (Early Days)

  41-46-50 (Familiarization)

  20-16-16 (Extensive Use)

  22-28-30 (Intensive Use)

  Dit hebben de GITR-auteurs berekend aan de hand van ITU-cijfers. Mijn conclusie is: de echte verschuiving moet nog plaatsvinden en is de afgelopen jaren niet hard opgeschoten. Met hun ambitieuze breedbandagenda’s proberen 82 landen hierin de komende jaren te voorzien. (Zie p. 44)

 3. 30 landen zijn koploper in internetadoptie. 127 landen hobbelen daar achteraan, waarvan er 61 op forse achterstand staan. (Zie p. 45)
 4. De innovatierol van ICT per economische sector was volgens eBusiness W@tch over de periode 2006-2009 als volgt, uitgesplitst naar product/dienst en proces (zie p. 48):

 5. Op p. 55 presenteert Booz&Co. vijf ecosystemen en deelnemende partijen, te weten publieke diensten, onderwijs, transport, energie en gezondheidszorg, met in het midden het breedbandecosysteem, bestaande uit netwerk, devices en app(lication)s, met in het midden de categorie beleid.
 6. Dergelijke ICT/Internetvoorzieningen moeten SLIM zijn: Social, Local, Intelligent & Mobile (zie p. 29).
 7. Sinds het eind van de 18de eeuw heeft de Westerse wereld een vijftal revoluties gekend, te weten: de Industriële Revolutie (vanaf 1771), stoom (vanaf 1829), electriciteit (vanaf 1875), olie (vanaf 1908) en ICT/Internet (in ontwikkeling). Dat mag zo zijn maar volgens mij zijn er ook nog wel een paar andere interessante en richtingwijzende periodiseringen mogelijk.
Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

2 Reacties

  Gerrilyn

  Fidnnig this post has solved my problem


  25 april 2016 om 19:22
  RichardDrich

  After the pupil doesn’t have a personal opinion, then they ought to simply earn a choice to select a topic, and select pro or con. A student looking for quality financial research papers ought to go to a company with a fantastic reputation on filing its job punctually.

  Whatever the impacts, the expression paper writing service business will nonetheless grow. Internet isn’t only alternative technique to traditional procedures of music distribution, but additionally a wonderful prospect for artists and music-recording businesses to expose these products to broad public. Many writing companies won’t turn away customers if they’re just under what they’re asking.

  A writer is essential to take the ideas mentioned in the outline and expound them. Writing a thesis statement demands great intelligence from the face of the essay author as it ought to define the basic notion of the novel. Essay writing generally comes as a challenge for men and women who aren’t utilised to writing essays and it’s an extremely enormous job typically for the pupils who don’t have any type of experience in writing essays.

  You ought not be worried because our faculty essay writing company would be the best way to buy college essay services that are perfectly tailored. Online services are somewhat more reliable and affordable also.

  Every story needs to have conversation. As a student, you should not just think about having a look at classification composition, it’s also wise to think about writing a sample essay that may be considered a sample newspaper by other students.

  You might also want to suggest more research or comment on things that it wasn’t possible that you discuss in the newspaper. The writing profession consists of many perks. In the event you have any fiscal essay writing difficulty, let us know for we shall aid you with writings which are quality and which are free from plagiarism.

  paper for you


  25 oktober 2017 om 17:34

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!