Adversitement komt met correctiemodel voor online data

21 januari 2011, 07:01

De invoering van een strenge cookie-wetgeving in Nederland lijkt een kwestie van tijd. Voor de online marketeer is dit slecht nieuws. De opmars van ‘do-not-trackfuncties’ en de steeds beperkter wordende levensduur van cookies hebben een grote invloed op de betrouwbaarheid van online bezoekersdata, dat als uitgangspunt geldt voor belangrijke beslissingen. Analyticsspecialist Adversitement heeft hiervoor een oplossing bedacht en introduceert een correctiemodel dat de betrouwbaarheid van online analytics inzichtelijk maakt, genaamd ActCorrect.

Aanleiding

Internetbrowsers nemen steeds meer maatregelen om de privacy van internetgebruikers te waarborgen. Diverse browsers zijn al uitgerust met knoppen om op een eenvoudige wijze de “tracking” van data uit te schakelen. De websitebezoeker krijgt hiermee meer controle over zijn eigen privacy. Met de invoering van de cookie-wetgeving zal dit nog meer toenemen. Als gevolg hiervan wijken de opbrengst van mediabestedingen, bereik en retentiecijfers steeds meer af van de werkelijkheid. In onderstaande image (bron: Website Adversitement) worden enkele gevolgen voor de rapportages getoond.

De tool

ActCorrect maakt gebruik van data van de websitebezoekers die zich wél kenbaar maken, om zo uitspraken te doen over de onbekende bezoekers. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante invloedsfactoren. De tool is erop berekend dat het aantal ‘unieke’ bezoekers behoorlijk beïnvloed kan worden door het niet opslaan of verwijderen van cookies, en dat online verkopen vaak niet meer gerelateerd kunnen worden aan de oorspronkelijke online advertentie. Verbetering van datakwaliteit heeft dus direct invloed op beslissingen over de besteding van onlinemarketingeuro’s.

Rapportage

Bedrijven die gebruik maken van ActCorrect ontvangen op vaste tijdstippen rapportages met gecorrigeerde cijfers. Rapportages die een reëel beeld geven van het gedrag van internetgebruikers en zeer snel in de bedrijfsvoering toegepast kunnen worden. Op deze manier beschikken organisaties over betrouwbare informatie over het bezoekersgedrag op hun websites, zonder dat de privacy van internetgebruikers wordt aangetast.

Vragen

Hieronder een paar vragen die ik aan Koen Penders, specialist van de tool bij Adversitement, stelde.

Kun je me meer vertellen over het rekenmodel van ActCorrect?

“In de webwereld is het inmiddels algemene kennis dat je een cookie, IP-adres of browser fingerprint niet gelijk kunt stellen aan een persoon. Je bent dus gehuld in onzekerheid omdat er geen enkele ‘waarheid’ lijkt te bestaan waar je van uit kunt gaan. Maar soms komt het voor dat iemand zich expliciet kenbaar maakt op een website, bijvoorbeeld door in te loggen. Aan de hand van een loginnaam kun je iemand met wel 100% zekerheid herkennen.

Daar maken we slim gebruik van. Zo monitoren we continu hoe het gesteld is met multi-device usage, cookie lifetimes en gebruik van anti-tracking functionaliteit. Deze inzichten blijken algemeen geldig te zijn, dus ons model is ook toepasbaar voor organisaties die geen omgeving ‘achter de login’ hebben.

Op basis van deze bekende bezoekers kunnen we uitspraken doen over de onbekende groep. Dat gebeurt niet door domweg te extrapoleren, maar hier ligt serieuze statistiek aan ten grondslag waarbij met alle relevante factoren rekening wordt gehouden.”

Kunnen bedrijven die geen klant van Adversitement zijn ook gebruik maken van de tool?

“Jazeker! Het is een standaardproduct, dat geschikt is voor alle web analytics-oplossingen. We hebben alleen toegang tot de ruwe data nodig, dus ook klanten van andere analyticsbureaus kunnen gebruik gaan maken van de tool. Het bedrijf ontvangt dan rapportages van ons, waarbij maatwerk en extra advies natuurlijk ook mogelijk is.”

Wat kost ActCorrect?

“Prijzen zijn op aanvraag beschikbaar en zijn afhankelijk van de gebruikte tool en de datavolumes. ActCorrect is vooral geschikt voor middelgrote en grote organisaties met grote datavolumes.”

Zijn er al bedrijven die de tool gebruiken?

“Afgelopen maandag is de tool gelanceerd. Er zijn inmiddels al diverse grote partijen die interesse getoond hebben.”

Het downloaden van de whitepaper van ActCorrect kan hier.

Gijs Heerkens
Internetondernemer bij internetondernemer

Gijs Heerkens (1983) is een Nederlandse internetondernemer. Gijs is continu op zoek naar op te zetten innovatieve internetconcepten, waarin automatisering en uitbesteding centraal staan. Een voorliefde voor ondernemerschap, meer dan 5 jaar ervaring in online marketing en een Bachelor of Commerce-diploma zijn hiervoor de perfecte basis.

Categorie
Tags

4 Reacties

  André Scholten

  Dus op basis van bekende data van bezoekers die zich kenbaar gemaakt hebben worden de ontbrekende getallen ingevuld? Je webanalytics data wordt dan verreikt door een algoritme zodat hij betrouwbaarder zou zijn? Vooral de zin:

  Deze inzichten blijken algemeen geldig te zijn

  Vind ik heel gevaarlijk. Is het niet zo dat elke bezoeker totaal anders is, en dat alleen de gemiddeldes van al deze bezoeken gelijk zijn? In eerste instantie heb ik denk ik liever een webanalytics oplossing die elke maand even – maar wel consequent – onbetrouwbaar is dan een pakket die zelf gaat berekenen wat de getallen zouden moeten zijn.

  Kun je meer inzicht verschaffen in welke metrics je hiermee probeert aan te vullen?


  21 januari 2011 om 07:46
  Koen Penders

  @Andre: ActCorrect biedt inzicht in de betrouwbaarheid van de gegevens en corrigeert alle, met name cookie-gebaseerde cijfers. Denk hierbij aan retentierapportages en cross-session conversie-attributie.

  We weten dat er toenemend gebruik wordt gemaakt van meerdere browsers, private browsing opties en straks wellicht do-not-track knoppen. Dat betekent dat in je webanalysepakket de gegevens juist steeds meer gaan afwijken van de werkelijkheid.

  Met het correctiemodel treedt dit effect niet op en ben je juist wel verzekerd van een oplossing die iedere maand op dezelfde manier geïnterpreteerd kan worden.

  Wij merken dat veel organisaties lang gewacht hebben op goed onderbouwde gegevens met daarbij duidelijk inzicht in de nauwkeurigheid, in plaats van te handelen op gegevens waarvan je geen idee hebt wat de nauwkeurigheid is en hoe deze verandert.


  21 januari 2011 om 08:36
  André Scholten

  Wij merken dat veel organisaties lang gewacht hebben op goed onderbouwde gegevens met daarbij duidelijk inzicht in de nauwkeurigheid, in plaats van te handelen op gegevens waarvan je geen idee hebt wat de nauwkeurigheid is en hoe deze verandert.

  Dat ben ik met je eens. Maar hoe kunnen jullie dat dan wel bepalen? Je kunt toch niet de data van een groep waarvan je het gedrag kunt bepalen zomaar overnemen op de rest? Die groep die bekend is (door bijvoorbeeld een login) gedraagt zich per definitie al anders dan de niet ingelogde bezoekers.


  21 januari 2011 om 11:14
  Koen Penders

  Dat is juist de kracht van het model. Een verschil in gedrag is juist de reden waarom je zou willen corrigeren.

  Wel terecht dus dat je het even opmerkt. Dit soort kwesties zijn tijdens de ontwikkeling uitgebreid onderzocht en we zijn ervan bewust welke aannames je wel en niet mag maken.

  In je normale web analytics gegevens zie je al dat er verschillen zijn tussen bekende en onbekende bezoekers. Daarnaast zijn er ook nog verschillen binnen de groepen zelf.

  ActCorrect maakt juist optimaal gebruik van deze verschillen, waardoor het gefundeerde uitspraken kan over het gedrag van de onbekende groep.


  21 januari 2011 om 11:59

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!