In 5 stappen naar Open Innovatie

14 januari 2011, 05:04

Open Innovatie is een breed en relatief nieuw begrip. En wanneer u het huidige innovatieproces van uw onderneming wilt openen, is het niet vanzelfsprekend om een boek uit de kast te trekken, op de juiste bladzijde open te slaan en binnen een week een volledig Open Innovatiemodel te hanteren. Nee, u wordt waarschijnlijk teleurgesteld: de huidige literatuur is vooral theoretisch en biedt weinig bruikbare informatie om direct aan de slag te gaan. Een van mijn favoriete werken van Lindegaard doet een ambitieuze poging, maar blijft te abstract voor de innovatiemanager anno 2011.

Het is tijd voor een concreet stappenplan. Na twee artikelen, waarin duidelijk werd dat Open Innovatie een trend is binnen de managementwetenschap en waarin handvatten werden geboden om een goede keuze te kunnen maken waar en wanneer de kans op succesvolle implementatie het grootst is, zal ik hieronder een poging doen om Open Innovatie toegankelijker te maken.

1. Business Unit

De eerste stap is om Open Innovatie te implementeren binnen de innovatieafdeling, R&D-tak of New Business Development BU van de onderneming. Vanuit het oogpunt van de top-down methode, betekent dit dat de innovatiemanager het model gaat verspreiden, de faciliteiten beschikbaar gaat maken en het belang voor de werknemer zal benadrukken. Dit betekent ook dat de werknemers een zeer belangrijke verandering door zullen moeten maken. R&D is niet meer geheim en kennisdeling wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Zelfs als de faciliteiten voor kennisdeling aanwezig zijn, is succesvolle toepassing nog altijd afhankelijk van vele facetten zoals vertrouwen, het netwerk en social-talk. Dit is de eerste en meest lastige fase dus; een goed begin is het halve werk.

2. Onderneming

De tweede stap richt zich op het implementeren van het model binnen de gehele onderneming. R&D kan niet meer plaatsvinden tussen de gesloten muren van Clean Room; nee, R&D wordt een proces waarbij iedereen binnen de organisatie bij betrokken raakt. In eerste instantie worden vooral de Marketing, Supply Chain en Productie bij het proces betrokken, maar in een volgende fase komen ook administratieve en financiële afdelingen aan bod. De beste ideeën komen uit de meest onverwachte hoek en met behulp van het creëren van een ondernemingsbreed open netwerk versnelt u dat proces.

3. Toeleveranciers

Afhankelijk van de sector waarin u zit zijn de volgende drie stappen uitwisselbaar in volgorde. Ga aan de slag met groep waarop je de grootste invloed kan uitoefenen. In een traditionele productiemarkt zullen dat over het algemeen de toeleveranciers zijn. Het is nu tijd om samen met de toeleveranciers om tafel te gaan zitten om de gezamenlijke strategie te bespreken. Het gaat hier niet om supply chain integratie, maar om integratie van elkaars innovatiesystemen. Wissel kennis uit, wissel mensen uit, wissel managers uit, etc. Leer elkaar kennen.

4. Klanten

Voor bedrijven in een Business-to-Business omgeving is dit gemakkelijker dan bedrijven in een Business-2-Consumer omgeving. In B2B verloopt het proces hetzelfde als bij de toeleveraniers: ga met ze om tafel, wees niet te schuchter in het delen van relevante kennis en ga samen bouwen aan een goede relatie. In een B2C omgeving ga je met de eindconsument om tafel over het co-ontwikkelen of co-creëren van het product. Dit wordt ook wel co-creatie genoemd.

5. Concurrentie

De laatste, maar niet minst belangrijke groep, zijn de concurrenten. Als uw organisatie de Open Innovatie strategie stevig heeft neergezet en inmiddels een staat van dienst heeft opgebouwd, wordt het tijd om met uw concurrenten te gaan praten. Leer elkaars R&D-ontwikkelingen kennen, elkaars leveranciers en klanten en elkaars beweegredenen. Ga uw eigen weg als er geen overlap is, maar werk samen als u daarmee de overige concurrentie voor kunt blijven. Ben ervan bewust dat de beste mensen wellicht voor hem werken en niet voor u.

Aan de slag

Eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar het is een begin. En er is een cultuuromslag voor nodig, maar daarover later meer. Bij welke stappen voorziet u de grootste problemen? En welke dingen zou u anders doen bij het opstarten van een dergelijk traject? Laten we er samen een beter stappenplan van maken 😉

Jan Spruijt
- bij -

Categorie
Tags

3 Reacties

  Martin

  Op zicht een leuke verwoording, maar ik ben het niet helemaal met je eens dat het om een nieuw begrip gaat. De VoC deed al op deze manier werken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan hoe de automobiel industrie de autoradio omarmde. Zoals ik het interpreteer doe je met andere woorden hetzelfde omschrijven.


  14 januari 2011 om 06:24
  janspruijt

  @Joost ik ken het document waarnaar je verwijst en in mijn ogen biedt het een waardevolle toevoeging op bovenstaand stappenplan. Beiden hebben echter een ander doel: waar mijn verhaal is gericht op een eenvoudige methode om aan de slag te gaan, is het stuk van UC bedoeld om verschillende beslissingen en keuzemomenten te kunnen ondersteunen. Dus mijn conclusie: prima materiaal voor de dedicated innovatiemanager, maar te gedetailleerd voor een MKB’er die een OI-start wil maken…

  Je methode van reageren doet me denken aan Hermes – de boodschapper. Je deponeert enkele losse woorden en een link. Het zou een dialoog/discussie worden als je ook aangeeft wat je dan mager en slecht onderbouwd vind en waarom en waarin het artikel dat je noemt hierin een bijdrage levert.


  17 januari 2011 om 13:05

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!