Invloed hebben op Twitter: gezag en de onzin van Klout

JDC
12 januari 2011, 21:20

Matthew Creamer schreef recent een inzichtvolle post over invloed en sociale media op Adage.com. Ik wou er graag mijn ideeën terzake aan toevoegen. Wat is invloed? Volgens het woordenboekje is het zowat het vermogen van mensen of dingen om een dwingende kracht uit te oefenen of effecten te sorteren op de acties, het gedrag, de meningen, enz. van anderen. Klinkt vrij eenvoudig, niet?

Er zijn verschillende theorieën en studies over online invloed in dit social media tijdperk (zie bijvoorbeeld een recente studie van Brian Solis en Vocus PR waar ik een korte Engelstalige post over schreef).

Een vraag die zeker de moeite van het stellen waard is, betreft de impact van respectievelijk een communicatiekanaal en een verhaal of boodschap (die emoties uitlokt) op invloed. Een klein voorbeeldje: als de bekende talkshow presentator Larry King (is er een Nederlandse evenknie van King?) op het kleine scherm verscheen, was hij dan invloedrijk omwille van wat hij zei of omwille van waar hij het zei? King was een oordeelkundige en goed ingelichte journalist die een schare volgelingen achter zich kreeg omwille van zijn vermogen om zijn gasten provocatieve uitspraken te ontlokken.

Meet je zijn invloed echter aan het aantal mensen dat hij met zijn programma bereikte of aan hoeveel mensen door zijn inzichten geraakt werden?

De beperkingen van Klout en andere scores

Het belang van het medium en van emotie is een vraag die marketeers wakker houdt waar het sociale media en in het bijzonder Twitter betreft. Er wordt met diensten als Klout gezwaaid als een manier om influencers te meten en te identificeren, maar men mag niet vergeten dat deze diensten een algoritme gebruiken om hun scores te creëren.

Dat is waar ze tekortschieten; je kan menselijke emoties, ja zelfs acties gewoonweg niet consequent nauwkeurig meten met behulp van een wiskundige formule. Om iemand effectief tot actie te beïnvloeden dien je een emotionele respons uit te lokken en computers en de wiskunde die ze stuurt ontberen dat.

Op Twitter is een aanzienlijk aantal mensen actief die ‘het spel spelen’ door truuks en toepassingen te gebruiken om volgelingen te winnen niet op basis van hun inzichten en kennis, maar van hun bekwaamheid om gewoon een schare volgelingen te vergaren. Op zich is daar niets fout mee, iedereen is vrij. Maar het wijst wel op de tekortkomingen in de methodes om invloed op Twitter te definiëren. Als iemand tienduizenden volgelingen telt en daar een hoge Klout-score aan dankt, geeft hem dat dan ook invloed? Het antwoord is neen. Tenzij je er natuurlijk van uitgaat dat actie gelijk staat met retweets. Ik denk dat de meeste marketeers verkiezen om leads en conversies als het eindresultaat van invloed te beschouwen.

Daar waar Klout en consorten redelijk performant zijn in het opsporen van bepaalde indicatoren van iemands sociaal bereik en populariteit, slagen zij er niet in de echte waarde te traceren van waar die componenten zich in laten vertalen.

Vertrouwen en gezag

Vertrouwen verleent een mate van gezag en heeft zo meer potentieel om in meetbare actie omgezet te worden. Ik laat het aan de filosofen over om uit te maken wat eerst komt, vertrouwen of gezag, maar zelf denk ik dat inzicht leidt tot vertrouwen en vertrouwen leidt tot gezag, waarbij gezag – onder meer – overeenkomt met bewezen inzichten (content, ervaringen, …), waardevolle interacties uit het verleden en relevante impact. Gezag is geen dictatuur (“ik schrijf voor en ik doe ertoe omdat ik het zeg”), maar relationele relevantie (“ik luister en reageer dienovereenkomstig”) en emotionele impact: een mens is minder rationeel dan we vaak denken.

Talrijke marketeers willen dit wellicht niet horen. We werken in een sector waarin metrische gegevens aan de basis liggen van hoe wij ons succes definiëren en we zouden (logischerwijze) liever over een tool beschikken die influencers voor ons vlotjes definieert en traceert.

Niettemin kan geen enkele algoritme de rol van oordeelkundigheid en menselijk instinct overnemen wanneer het gaat om het identificeren van en het in dialoog treden met influencers.

Ik denk dat het naar de echte waarde van invloed toe veelzeggend is dat een ware influencer zijn, tijd en inspanningen vraagt en in de sociale sfeer een echte invloedrijke persoon vinden hetzelfde vergt.

Ik vind Klout en co dan ook compleet manipuleerbare onzin die qua relevantie niet meer is dan een vage indicator met een zeer grote foutmarge en bijzonder veel beperkingen, met excuses voor de vele fans en ‘believers’. Invloed is een kwestie van emotie, passie en enthousiasme. Voor de marketeer gebeurt de eindafrekening ervan aan de afgebakende key performance indicatoren.

Wat denk jij?

Update: gisteren (19 januari 2011) verscheen er een interessant artikel op Clickz over een nieuwkomer in de markt van deze zo veel gebruikte middelen om influencers te identificeren. De zoektocht naar een relevantere methode is begonnen en eindelijk geven de bouwers van dergelijke tools ook toe dat de menselijke dimensie telt en de toepassing maar een instrument en geen heilige graal is.

JDC
Digital business consultant bij i-SCOOP

Jean werkt sinds 1992 op het raakvlak van digitale technologie, marketing, sales en media. Hij is sinds 1996 exclusief bezig met digitale marketing en digitale transformatie voor B2B en technologiebedrijven.

Categorie
Tags

29 Reacties

  Bart

  Mijn klout Score = 39 ; )


  13 januari 2011 om 07:07
  iscoop

  @Bart: felicitaties


  13 januari 2011 om 07:55
  iscoop

  @Micha Dank voor je uitgebreide commentaar, het is een post op zich en ik ben het helemaal met je eens. Semantiek zou een hele stap voorwaarts zijn, het is iets waar eigenlijk iedereen zit op te wachten he, denk maar aan de tekortkomingen van zoekmachines vandaag ook, zeker op het vlak van de interpretatie van zoekopdrachten aan de hand van woorden. Taal is een cruciale indicator, uiteindelijk ZIJN we talige wezens, zelfs ons denken is een soort innerlijke conversatie. Je kunt dan uiteraard een hele boom opzetten over het belang van lichaamstaal, de manier waarop we woorden uitspreken en zelfs het verschil tussen wat we zeggen en denken maar dat brengt ons in sferen die niet in bits en bytes uit te drukken zijn uiteraard. Ik vond het evenwel belangrijk om eens een knuppel in het hoenderhok te gooien zodat er een discussie ontstaat over online invloed en de manier waarop we ze meten. Dank voor je bijdrage om de thematiek verder te stofferen.


  13 januari 2011 om 08:03
  DannyOosterveer

  @Mischa

  Taalkundige kwalitatieve analyse zou een vervolgstap zijn inderdaad van de huidige methoden, alleen met de huidige technieken lijkt dat nog wel even te duren voordat zoiets succesvol kan worden geimplementeerd. Een gemiddelde sentiment analyse heeft al moeite met positief en negatief te classificeren…


  13 januari 2011 om 08:16
  iscoop

  @Danny Blij dat je het oneens bent met m’n boude uitspraak. Ze wordt mee veroorzaakt door de manipulaties die ik de laatste tijd merk op het vlak van Klout score: je kunt daar zo ongeveer alles mee aanvangen en je precies daar plaatsen waar je wilt in hun fameuze quadrantsysteem. Uiteraard is de pen scherper dan de praktijk en wil ik hier een discussie losweken. En, ja, je hebt gelijk: Klout is één van de meest doordachte systemen en het is altijd interessant om dit in je social media monitoring systeem te hebben. Meer zelfs: het zit bijvoorbeeld ook in Raven, een tool die vooral voor SEO en analytics van online properties, inclusief sociale media wordt gebruikt. Ook een tool als Topsy geeft in je retweets “influential” mensen en dat zijn vaak niet diegenen met de vele volgers.

  MAAR: daar houdt het ook op. Ik vind dat mensen die met Klout werken zich van twee zaken heel bewust moeten zijn:

  1. De beperkingen. En geloof me: jij en ik kennen ze maar de duizenden bedrijven die aan social media marketing doen zeer zelden en die scores worden dan een heilige graal. Bovendien kijk je met Klout naar een complexe consument die verschillende kanalen gebruikt vanuit één perspectief: het sociale. Wat met de invloed op andere online kanalen. Ik heb bijvoorbeeld in de praktijk veel betere resultaten behaald bij de identificatie van influencers door te vertrekken vanuit….e-mail en dit te koppelen aan social sharing tools en data uit Flowtown.

  2. De variaties bij “echte” influencers. Er zijn veel “echte” influencers die sterke variaties in Klout vertonen. De verklaring daarvoor is vaak heel eenvoudig. Neem onze eigen sector. Ik ken nogal wat mensen die zo tweeten dat hun Klout consistent blijft. Diegenen die daar minder om geven, zoals ondergetekende, gebruiken Twitter waar en wanneer ze zijn en zin hebben. Als ik een tijdje gekscheer met enkele vrienden en veel blog stijgt m’n Klout significant en krijg ik plots label “A”. Als ik twee weken vakantie neem en af en toe Twitter daalt m’n Klout significant en ben ik plots een heel ander soort Twitter gebruiker. Ik heb liever een retweet van iemand als Jim Sterne dan van een Twitter-expert met veel meer volgers. Bekijk Jim z’n Klout en tweetgedrag even.

  3. Schaal. Realiseer je dat vandaag om en bij een procent van de online populatie Twitter gebruikt. Velen daarvan zijn “first-movers” of zogeheten influencers, indien niet op Twitter, dan toch elders (bloggers, journalisten, etc.). En van hen beheersen velen de regeltjes van het tweeten. Neem dan nog de grote masse Twitter-bloedzuigers, met excuses voor de term die puur op reach spelen met de bedoeling inkomsten te genereren. Die weten ook wel hoe ze een Klout score moeten verbeteren. Stel je nu voor dat morgen (figuurlijk) Twitter massaal gebruikt wordt door de “consument”. Stel bijvoorbeeld dat 45% van de online populatie Twitter gaan gebruiken. Die mensen geven niet om Klout, de kunst van het tweeten en retweeten en zo meer. Nochtans zijn zij diegenen die bedrijven willen bereiken. Die mensen gaan een heel ander Twitter-gedrag vertonen dan de “experts”: als het hen uitkomt, als ze tijd hebben, etc. Klout kan in die massa absoluut geen onderscheid maken. En uiteindelijk zijn dit nochtans de influencers die we willen kennen…

  Food for thought en follow-up? Bedankt!


  13 januari 2011 om 08:22
  remcojanssencom

  Tools als Klout zijn altijd slechts een hulpmiddel om influencers makkelijker te herkennen. Niets meer, niets minder. Beleid maken op geautomatiseerde systemen is altijd tricky; vergeet nooit de factor menselijke waarneming als krachtige bron van beoordeling!

  Verder is Klout gewoon heel cool, maar goed, ik heb dan ook een hoge score 😉


  13 januari 2011 om 08:31
  iscoop

  @remco Agree. O, je hebt een grotere (Klout score bedoel ik) dan de mijne, nu moet ik er werk van maken of een grotere auto kopen 😉


  13 januari 2011 om 08:35
  Mark de Kock

  Ik heb laatst begrepen dat hollywood acteurs tegenwoordig in hun contract onderwerpen als twitter impact (gedefinieerd naar aantal volgers en dus niet perse impact..) meenemen in de bepaling van hun waardering/salaris.. De acteur was al uithangbord en werd gebruikt om potentieel succes te “kopen”. Nu maakt men er blijkbaar gebruik van en is de online PR waarde ook in te zetten als salaris opdrijvende factor. Daarmee wordt het inkopen van bereik op diensten als twittercounter.com en anderen ook weer in een ander perspectief gezet!


  13 januari 2011 om 08:52
  Gijs Hoofs

  Bij web 2.0 of 3.0 of nieuwe media of … [vul zelf terminologie aan]: Het gaat toch altijd om zenden én luisteren. Vervolgens samenvatten/vertalen van wat je gehoord hebt en dat weer betekenis of duiding geven. Om tenslotte weer je mening/boodschap te geven. Dan voeg je waarde toe.

  Als Klout nu alleen de followers van de zenders in kaart brengt, het luisterend publiek zogezegd, wat zegt dat dan? Ik mis inderdaad zoiets als vertrouwen en engagement.

  En als je ziet dat je vanuit een totaal andere kennisgebied, door goed de buzzwoorden te gebruiken nu makkelijk en in snel tempo de ´instant guru´ van dat kennisgebied wordt, tsja dan mis ik naast vertrouwen, engagement ook zoiets als ervaring of staat van dienst of track-record.

  De auteur stelt de vraag: ¨Meet je zijn invloed echter aan het aantal mensen dat hij met zijn programma bereikte of aan hoeveel mensen door zijn inzichten geraakt werden?¨ Voor mij geldt dat ik voor het laatste ga. Hoeveel mensen heb je werkelijk geraakt. Wie heb je in beweging gekregen.


  13 januari 2011 om 09:01
  jeroenmirck

  Tot aan dit artikel had ik nog nooit gehoord van Klout. Oftewel: je maakt het veel belangrijker dan het is, JP. Niemand vaart blind op dit soort scores. Maar om vervolgens de open deur in te trappen dat consumenten niet altijd rationeel handelen, is dat echt nodig? Daarmee diskwalificeer je ten onrechte alle vormen van onderzoek. Er is best een grove meting te doen van influencers op een sociaal medium als Twitter. Het aantal followers is dan inderdaad niet het alwetende criterium, maar kijk dan bijvoorbeeld ook eens naar het aantal reply’s. Dat zegt veel over hoe iemand sociaal interacteert. Dat zegt me meer dan Klout.


  13 januari 2011 om 09:32
  jeroenmirck

  Het aantal reply’s dat iemand ontvangt, bedoel ik uiteraard.


  13 januari 2011 om 09:33
  BerendQuest

  Ik moet wel zeggen dat de Kloutscore van twitteraar mij zelden erg verbaasd. Dit in tegenstelling andere tools.

  Het is voor mij niet leidend, maar ik zie de Kloutscore wel als een eerste indicatie.

  Net als de ratio van een twitteraar bijvoorbeeld.


  13 januari 2011 om 09:45
  iscoop

  @jeroen Ja, sorry, ik kan er niet op reageren. Zowat de halve social media wereld (allicht nog veel meer) vaart er blind op en waar je de diskwalifactie van onderzoek ziet is me helemaal niet duidelijk vrees ik. En open deuren: ja, die moeten soms eens ingetrapt worden. Kort samengevat: ik begrijp geen snars van je commentaar, allicht begint de leeftijd m’n hersencellen parten te spelen 🙂


  13 januari 2011 om 09:45
  BerendQuest

  Kloutscore van twitteraars. Meervoud dus.


  13 januari 2011 om 09:46
  iscoop

  @Mark @Gijs Relevante punten. Interessante discussie ook. Wordt nu ook gevoerd op Twitter, verleg hem liever naar hier terug. We leren van elkaar. Ben vooral blij dat er over gepraat wordt en dat er ook mensen zijn die aan social media doen die niet meteen op de barricades springen maar toch even nadenken over het thema. Dank je.


  13 januari 2011 om 09:49
  jeroenmirck

  @JP: Dat je mijn commentaar niet begrijpt of het ermee oneens bent is prima, maar ik vind het een beetje flauw om dan te suggereren dat ik niet nadenk (of bedoelde je iemand anders in je laatste comment?). Natuurlijk heb ik even naar Klout gekeken voordat ik mijn vorige comment plaatste en mijn eerste reactie was: geinig, weer zo’n tooltje die followers, comments, retweets en wat dies meer zij meet en daar een score aan verbindt. Het zegt iets, maar meer ook niet. Jij zet Klout in de titel van je stuk en maakt het daarmee juist enorm belangrijk, terwijl Sander Nubé het slechts als één van de vele tools behandelt. Vervolgens concludeer je dat het ‘manipuleerbare onzin’ is en dan zijn we het dus in feite met elkaar eens. Ook vinden we allebei influencer marketing belangrijk. Maar er is niks mis mee dat marketeers sturen op cijfers. Tot zover een nadere toelichting op mijn vorige comment. Zo ingewikkeld is dat toch niet?


  13 januari 2011 om 10:17
  mcoster

  @J-P: Het meten van influence is een soort van heilige graal van social media marketing, webcare en ORM. Alle partijen zoeken ernaar, bedenken analyses en testen om dit te ‘meten’. Allemaal valide maar de echte invloedkracht zit niet in kwantiteit maar kwaliteit denk ik.

  @Danny: Precies, maar ook daar spelen semantische regels een grote rol. Als sentiment goed gemeten kan worden is beinvloedingskracht als volgende aan de beurt. Ik denk dat daar een team van linguisiten, psychologen, marketeers en wiskundigen naar zoud moeten kijken.

  @Gijs: Een social peer rating zou handig zijn. Dan geef je ook inhoudelijk waarde mee. Slimme ontwkkelaar? Update van twitter?

  @jeroenmirck: Feit is, ongeacht of het terecht is of niet, dat als er veel naar gekeken wordt en waarde aan gehecht wordt, zo’n systeem belangrijk IS. De wet van de sociale bewijskracht zorgt ervoor dat het een norm wordt. Is nu nog niet zo maar ik wil even nuanceren dat alleen maar omdat een aantal slimme koppen (wij) vinden dat de meting niet helemaal terecht is, dat nog niet betekent dat we Klout of andere systemen moeten negeren of afdoen als ‘onzin’…. Niet?


  13 januari 2011 om 10:33
  iscoop

  @jeroenmirck: Neen, ik heb niet gezegd dat je niet nadenkt. Mijn laatste comment was een algemene observatie: dat ik blij ben dat er mensen zijn die nu nadenken en discussiëren over het thema. Ik viseerde er niemand niet. Dat doe ik in directe contacten als het nodig is. M! is een medium dat door veel mensen wordt gelezen en ook de comments horen bij een stuk. Het gaat niet over jou of over mij maar over het thema, de inhoud. Proficiat aan Sander voor zijn stuk en leuk dat je Klout even bekeek vooraleer te reageren. Gewoon ter info: Klout wordt in zowat alle Twitter monitoring systemen gebruikt via zijn API. Kortom: iedereen die werkt met tools als HootSuite, Seesmic, Flowtown, Rapportive, CoTweet, Tweetup, Tap 11, Raven en nog een 800-tal andere social media platformen maakt gebruik van de Klout technologie. Laat ons zeggen dat dit vrij veel is.


  13 januari 2011 om 10:36
  jeroenmirck

  @Mischa, JP: Prima, ik geloof graag dat het een veelgebruikte tool is. Al denk ik dat de meeste bedrijven nog helemaal geen metingen raadplegen naar influentials op social media. Maar dan even praktisch: hoe benader je als bedrijf zo’n influential zonder dat die zich ‘gebruikt’ voelt voor promotie- of marketingdoeleinden? Stel, je wil iets van mij, met mijn Klout-rating van 59. Hoe benader je mij? Laten we daar eens bij stilstaan, dan maken we de stap van theorie naar praktijk.


  13 januari 2011 om 10:48
  iscoop

  @jeroenmirck Mag ik daar even een boek over schrijven? 🙂 Ik zal er wat posts proberen aan te wijden (dit is een zeer uitgebreid) thema zonder te veel prijs te geven over onze interne keuken, we mogen toch nog wat klanten hebben he 🙂


  13 januari 2011 om 10:52
  marsmelody

  Klout vind ik handig als tool niets meer en niets minder. De betekenis en het gewicht ervan wordt bepaald door je eigen mening. Gebruik het als het voor je werkt en anders doe je het niet.

  Het fenomeen is een logisch gevolg van diensten als Twitter.

  Hartelijke groet en succes met je blog!

  Mars


  24 januari 2011 om 11:07

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!