Hoe een concepttest bijdraagt aan een betere website

15 september 2010, 05:18

Bedrijven en organisaties komen op een gegeven moment tot een beslissing dat de website vernieuwd moet worden en moet aansluiten bij de trends van deze tijd. De website bouwer krijgt de opdracht om een concept te maken van de nieuwe website. Het management keurt het concept goed en de website wordt gebouwd en gaat uiteindelijk ‘live’. Na enkele maanden van monitoring van de webstatistieken blijkt de nieuwe website toch niet helemaal te voldoen. Onderdelen van de website die eerder populair waren, lijken nu minder populair te zijn geworden. Wat nu? Hebben we iets gemist? Of hebben we een stap overgeslagen? Het antwoord is ‘ja’.

Het doen van een concepttest zou bijgedragen hebben aan een website die aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet. Nu zal je misschien denken: ‘het is toch allemaal voor de hand liggend waar ze moeten klikken en waar ze de informatie kunnen vinden’. Nee dus, het is niet allemaal voor de hand liggend. De laatste tijd hebben wij enkele concepttesten uitgevoerd waarbij er op voorhand gedacht was dat het allemaal duidelijk was waar men bepaalde informatie zou kunnen verwachten.

Hoe pak je dat nu aan zo’n concepttest. In een concepttest vragen we respondenten wat zij van het ontwerp vinden en of zij daar mee overweg kunnen. Op deze wijze krijgen wij in beeld of de site de verwachtingen goed zal gaan managen. In de concepttest of prototype test vragen wij bijvoorbeeld naar de verwachtingen die zij hebben bij bepaalde menulabels in een navigatiemenu en andere menuelementen. Maar ook of zij visuele elementen al dan niet aansprekend vinden. Met deze informatie kan men de website verder ontwikkelen. De concepttest voorkomt dat je achteraf bijvoorbeeld menuelementen en visuele elementen moet aanpassen terwijl de backend er al aangeknoopt is. De ervaring leert dat achteraf aanpassen meer tijd en geld kost dan dit vooraf af te testen.

Waar ik geïnteresseerd in ben is of jullie (lezers en bloggers) bij het ontwikkelen van de website bij jezelf of het bedrijf of organisatie waar je werkt ook gebruik hebben gemaakt van een concepttest of prototypetest. Zo ja, hoe is dat verlopen en wat zij jullie ervaringen. Zo nee, waarom niet? Dit levert dan mooie input op voor degenen die bezig willen met een nieuwe website.

What about user experience! Al meer dan 10 jaar ben ik werkzaam in de online scene. Ik analyseer door zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken in te zetten, wat gebruikers nodig hebben, hoe zij zich gedragen op internet en welke drijfveren zij hebben. Met deze verkregen inzichten help ik bedrijven en organisaties hun klanten en relaties te begrijpen en te kijken welke kansen zij hebben om de user experience te verbeteren en te innoveren. Specialiteiten ● UX Research : (remote) usability testen, eyetracking, groepsdiscussies, face-to-face interviews, enquêtes, AB en Multivariate testen, card sorting, tree testen, taakanalyse, Google Analytics ● UX Design : customer journey mapping, user flows, user scenario’s, persona’s, navigatie -en contentstructuur , informatie architectuur, wireframing Alles voor zowel desktop, mobiel, tablet en apps. U kunt mij altijd benaderen voor interim dienstverbanden of freelance opdrachten.

Categorie
Tags

7 Reacties

  Osric Caton

  1.Ik vraag me af of het wel verstandig is voor webdesigners, om in het creatieve proces hun oren te laten hangen naar een focusgroep. Het gevaar is namelijk dat de designs en websites binnen een categorie veel op elkaar gaan lijken, als het gebruik van een focusgroep gemeengoed wordt.

  2. Ik denk dat een concepttest, hooguit sturend kan werken, maar succes niet kan garanderen.

  Want in principe zegt zo’n concepttest alleen iets over de groep personen die daar aan deelnamen en over wat ze op dat moment te zien kregen. En (nog) niets over wat de website in de toekomst op het web zal gaan doen, want dat is van nog meer variabelen afhankelijk dan navigatie-elementen.


  15 september 2010 om 12:20
  Swaller

  Het artikel is niet zo sterk geschreven maar de content is zeker interessant.

  Concept tests kunnen zeer zeker bijdragen aan hoe bezoekers de site zullen ervaren na een redesign.

  Mijn ervaring is echter dat het tonen van alleen statische designs aan potentiele bezoekers onvoldoende houvast geeft. De enige echt goede methode is een A/B test waarbij het overgrote deel van de bezoekers de oude site krijgen (95%) en een klein deel de nieuwe na de vraag of ze mee willen doen aan de test (5%). Alleen dan kun je goed zien wat de impact is van een redesign omdat een significante afname van verkeer door andere oorzaken hiermee wordt uitgesloten.

  Helaas is dit enorm kostbaar en wordt het eigenlijk nooit gedaan.


  15 september 2010 om 13:24
  Arthur Clemens

  Een concepttest is een essentieel onderdeel van een redesign-traject. Het is de manier om nieuwe online proposities te toetsen, om te zien of je klanten je producten voldoende begrijpen om ze te willen kopen, of ze zich begrepen voelen, of betrokken, of vermaakt.

  Want zelfs als je de markt begrijpt, je gebruikers hebt geanalyseerd, persona’s hebt gemaakt en user journeys beschreven, weet je niet altijd of de oplossingen die je bedacht hebt ook kloppen bij de klanten die je dacht voor ogen te hebben.

  Wij hebben goede ervaringen met “rapid prototyping”, waarbij je in korte iteraties oplossingsrichtingen kan verkennen. Zo kun je zien of een “verbetering” ook daadwerkelijk een verbetering is. De interviews bij zo’n kwalitatieve test kunnen dan ook goed de achterliggende motieven (en emoties!) bij je gebruikers naar boven halen.


  15 september 2010 om 16:00
  rjmvandiepen

  Ik kan mijzelf het beste vinden in de aanpak zoals Arthur die beschrijft. Deze aanpak zorgt ervoor dat de kans dat de website aansluit bij de doelgroep het grootste is. Je merkt tijdens interviews heel snel of de doelgroep uit de voeten kan met je design. Steeds gaat het om het managen van verwachtingen. Bij het testen van navigatie-elementen gaat het om de vraag wat men daar verwacht.

  @swaller: jou methodiek is op zich interessant, maar waarom zou je de bezoekers willen vragen of ze mee willen doen?


  16 september 2010 om 05:28
  Swaller

  @rjmvandiepen: Ik heb het gelukkig zelf nog niet meegemaakt heb bij een aantal redesigns een enorme terugval gezien in bezoekers aantallen.

  Ik heb recent nog een redesign gezien waarbij het aantal bezoekers met meer dan 50% terugviel in slechts 2 weken tijd. Nu, 4 maanden later, zijn die bezoekers niet terug (de editor in chief van de site is inmiddels ontslagen).

  Mijn punt is dat als je het niet vraagt, je de kans loopt een deel van die 5% testers kwijt te raken. Als je ze vraagt raken ze meer betrokken bij je project en doelstellingen en zijn ze vergevingsgezinder als blijkt dat het niet werkt en je iets anders wilt proberen of het project af wilt blazen.

  Ik ben groot voorstander van subtiel redesign. Een goed voorbeeld is het redesign van tweakers.net een tijd terug. Het voelde in 1 keer goed omdat het erg leek op het oude design maar wel moderner en met nieuwe elementen.


  16 september 2010 om 09:51
  rjmvandiepen

  Uiteraard kleven er aan rigoreuze redesigns bezwaren omdat gebruikers het opnieuw moeten leren gebruiken. Frustratie alom. Het is inderdaad beter om stukje bij beetje de website te wijzigen of zoals bij Tweakers een soft redesign. Je gebruikers kunnen dan wennen aan kleine wijzigingen wat doorgaans geen verlies van bezoekersaantallen op zal leveren. Tevens brengt een rigoreuze redesign risico’s als het gaat om ranking in Google e.d. Maar daarover moet een zoekmachinemarketeer maar een uitspraak doen.


  16 september 2010 om 10:02
  michaelwillems

  Usability onderzoek lijkt me vrij standaard om te gebruiken bij het ontwikkelen van een website. Het is een iteratieve ontwikkeling, tenminste als het goed gegaan wordt waardoor een usability test al vroeg gedaan kan worden en indien nodig bijgestuurd kan worden. Een rigoreus redesign van je website hoeft niet persé een risico te zijn als het om Ranking in Google gaat. Als de pagina’s hetzelfde blijven is er niets aan de hand. Eventueel redirects aangeven. Bij veel oude designs zijn de afbeeldingen allemaal niet goed verwerkt voor google dus een nieuwe website en een redesign zijn meestal noodzakelijk en zeker geen gevaar voor Google.


  29 september 2010 om 10:46

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!