Onderzoeksuitkomsten: Bekendheid online meetmethodes

25 april 2009, 05:45

Vijf maanden geleden heb ik de lezers van dit blog uitgenodigd deel te nemen aan mijn enquête over online meetmethodes. Deze enquête is onderdeel van mijn afstudeerscriptie aan de HES/HvA te Amsterdam. Het doel van deze enquête was om erachter te komen hoe het gesteld is met de bekendheid en het gebruik van online mediaspecialisten van verschillende online meetmethodes. Met online meetmethodes bedoel ik de methodes waarmee online activiteiten, zoals websites of campagnes, gemeten en vervolgens eventueel geoptimaliseerd kunnen worden. Door middel van mijn deskresearch voorafgaand aan het enquête onderzoek had ik vijf belangrijke methodes geselecteerd waar mijn onderzoek op gericht was. Het gaat om de methodes “online tracking”, “crossmediaal onderzoek”, “eyetracking”, “a/b testing” en “multivariate testing”. Een aantal belangrijke resultaten uit mijn enquête onderzoek zal ik hieronder kort bespreken. Voor een uitgebreid rapport, kunt u mij mailen, ida.stegmeijer@gmail.com.

 1. De meetmethodes online tracking, crossmediaal onderzoek en eyetracking delen de hoogste bekendheid (allen ongeveer 80% van alle mediaspecialisten).
 2. van deze methodes wordt online tracking het meest gebruikt (75%) én aanbevolen (35%), gevolgd door crossmediaal onderzoek, wat gemiddeld wordt gebruikt (48%) en aanbevolen (17%).

 3. Eyetracking, ten slotte wordt zowel het minst gebruikt (17%) als aanbevolen (15%) van alle vijf de methodes. Men denkt vooral namelijk dat deze methode te duur is.
 4. A/B testing is bij ruim de helft van de mediaspecialisten bekend (57%), wordt door bijna driekwart daarvan ook gebruikt (42% van alle respondenten gebruikt het) en door een kwart van alle mediaspecialisten (25%) aanbevolen.
 5. Multivariate testing is de minst bekende methode (46%) maar wordt door een groot deel van de mediaspecialisten die er bekend mee zijn gebruikt (29% van alle mediaspecialisten gebruikt het) en door 16% aanbevolen.
 6. Ruimt driekwart (81%) van de mediaspecialisten maakt gebruik van één van de online meetmethodes en bijna alle mediaspecialisten (96%) kent minstens één van de meetmethodes.
 7. Een website is het meest favoriete medium (96%) van de mediaspecialisten om informatie over het vakgebied te raadplegen, een weblog is een goede tweede. Een vakmagazine wordt door de helft graag geraadpleegd.
 8. Marketingfacts is de meest bezochte website/weblog, gevolgd door Google-zoekmachine en Emerce. Emerce en Afdormatie zijn de meest gelezen vakmagazines.

Ik wil iedereen die mee heeft gewerkt aan dit onderzoek nogmaals bedanken. Als er vragen zijn over mijn onderzoek of over mijn scriptie, kunt u mij altijd mailen. Zie deze pdf voor meer uitgebreide informatie.

Categorie
Tags

4 Reacties

  Paul Hottinga

  Opvallende uitkomsten over Eyetracking. Mijn gevoel klopte wel het beeld van dat het duur is en onbekende met grote voordelen hiervan is dus niet duidelijk.


  27 april 2009 om 05:32
  Taco

  Is heatmapping ook meegenomen in het onderzoek? Dit is eenvoudiger uit te voeren dan eye-tracking en levert vaak verrassende resultaten op!


  27 april 2009 om 07:56
  Janco Klijnstra

  interessant! Ik vind het opvallend dat bij 57% a/b testing bekend is maar 38% geen reden geeft (te lezen in de pdf) waarom men het niet gebruikt. Zou men wel ‘echt’ weten wat het is? In het geval van A/B testing/multivariate testing van webpagina’s merken we in de praktijk vaak dat men wel ongeveer weet wat je ermee kunt maar niet weet hoe het in de praktijk werkt. Wat denken andere MF’ers?


  27 april 2009 om 09:09
  idastegmeijer

  Bedankt voor jullie reacties!

  @ Taco: Nee, heatmapping is niet meegenomen in het onderzoek. Ik heb mij gefocust op de zogenaamde hoofdmethodes. Het zou denk ik wel voor een eventueel vervolgonderzoek interessant kunnen zijn.

  @ Janco: naar aanleiding van mijn literatuuronderzoek en de reacties op de enquête geloof ik dat het regelmatig het geval is dat men een methode niet wil gebruiken, al voordat zij echt op de hoogte zijn van de kenmerken en de voor – en nadelen van een methode. Het lijkt erop dat de voorlichting over de methodes uitgebreider en/of beter gericht zou kunnen. Dit speelt dus niet alleen bij a/b testing, maar vooral ook bij ‘gewone’ tracking , eyetracking en multivariate testing..


  27 april 2009 om 11:45

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!