AIVD: burgers zetten te makkelijk info online

22 april 2009, 03:04

Een kort artikel vanmorgen in NRC.next over het feit dat Nederlanders zich te weinig bewust zijn van de risico’s van spionage en beinvloeding door andere landen. Althans dat stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in haar jaarverslag 2008 (pdf), dat gisteren is gepresenteerd. Nederlandse burgers, instellingen en bedrijven zetten zonder goed na te denken informatie over zichtzelf of over werknemers, producten en processen op websites. Zij doen dat vanwege druk om transparant te zijn en realiseren zich onvoldoende dat die openheid risico’s met zich meebrengt.

In het jaarverslag van de AIVD lezen we daarover het volgende:

(…) Nederlanders verwachten niet alleen van de overheid transparantie, maar zijn zelf ook in toenemende mate bereid om informatie bekend te stellen, hierin gestimuleerd door de toegankelijkheid van internet. Burgers, instellingen en bedrijven plaatsen informatie over zichzelf, over werknemers, producten en processen op websites, vaak uit eigen beweging, maar soms ook vanwege de gevoelde druk om transparant te zijn. Deze openheid brengt risico’s met zich mee. Zo wordt informatie over sollicitanten, zakenrelaties, vrienden en kennissen snel breed bekend wanneer deze op internet wordt geplaatst. Ook criminele of frauduleuze handelingen worden eenvoudiger dankzij internet. Denk hierbij aan misbruik van creditcards (bestellingen of betalingen op andermans naam) of identiteitsfraude (het lenen van iemands identiteit). De AIVD ziet bovendien vanuit zijn taakstelling andersoortige risico’s aan deze openheid.

Zo wordt door buitenlandse inlichtingendiensten heimelijk informatie verzameld op politiek, militair, economisch en technisch-wetenschappelijk terrein. Inlichtingenactiviteiten kunnen daarnaast kwetsbare overheidssectoren en de ICT-infrastructuur aantasten. In 2007 en 2008 kwamen concrete dreigingen aan het licht van digitale aanvallen op computernetwerken bij overheid en bedrijfsleven

in Nederland die vanuit China worden geregisseerd. De Russische Federatie heeft ook een brede behoefte aan inlichtingen over ondermeer de NAVO, de technischwetenschappelijke sector, de defensie-industrie en de energiesector. Het is een teken aan de wand dat recent ook de Europese Commissie haar zorgen heeft geuit over de toenemende pogingen om gevoelige en geheime informatie te vergaren in de Brusselse kantoren. In dit verband wees zij publiekelijk op de activiteiten van Rusland en China. (…)

(…) Niet alleen buitenlandse mogendheden en bedrijven profiteren van de openheid van werknemers en het bedrijfsleven. Ook (potentiële) terroristen benutten de toegankelijkheid van informatie, bijvoorbeeld om mogelijke doelwitten te selecteren voor een te plegen aanslag. Daarnaast maken dierenrechtenextremisten en andere extremistische actievoerders er gebruik van. Voor hen is vooral internet een dankbare bron van informatie over welke personen of bedrijven als toeleverancier, financier of anderszins betrokken zijn bij bijvoorbeeld het doen van dierproeven of het uitzetten van

uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ook hier kan de beschikbaarheid van ogenschijnlijk onschuldige informatie verstrekkende veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. (…)

Uiteraard is het goed om na te denken over wat je online zet als persoon of als bedrijf, maar schetst de AIVD hier niet een te negatief beeld van die transparantie? In het jaarverslag komt de AIVD niet met concrete voorbeelden. Zijn die er uberhaupt of is het slechts bangmakerij van het AIVD?

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

2 Reacties

  Ronald

  De meeste mensen staan er totaal niet bij stil. Een camera op straat (voor de veiligheid) willen velen niet. Dat is dan schending van privacy. Terwijl bij velen de webcam aan staat en zij niet in de gaten hebben dat er misschien wel duizenden mensen naar ze zitten te kijken. Iedereen wil meer privacy maar plaatst zelf de hul en de trul op internet. Een eldorado voor misbruikers van allerlei pluimage.


  22 april 2009 om 05:52
  Bart van Bragt

  De AIVD drijft op paranoia en geheimhouding, niet heel vreemd dat zij meer openheid en transparantie als een bedreiging ziet. Natuurlijk wordt het makkelijker om vervelende dingen te doen door die transparantie maar ‘vroeger’ was het allemaal ook niet zo heel ingewikkeld. Een telefoontje naar een dergelijk bedrijf met het juiste verhaal en je hebt dezelfde informatie die nu op internet staat plus nog een hele hoop meer.

  Over het algemeen lijken mensen prima in staat om te beslissen wat wel/niet handig is om op internet te zetten, ik heb ook het idee dat mensen wat dat betreft steeds ‘digibewuster’ zijn geworden in de laatste jaren.


  22 april 2009 om 07:54

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!