Innovatie in Nederland: Veiligheid troef

10 april 2009, 05:29

Zijn we in Nederland nu goed in innovatie? Draagt het poldermodel bij aan effectieve innovatie? Hoe werkt innovatie het beste en is interactieve marketing nu echt een belangrijke trend? We presenteren hier graag de resultaten van het onderzoek naar De Staat van Marktgerichte Innovatie in Nederland, dat ingaat op deze vragen. Gedurende drie maanden sprak Innovatiebureau Six Fingers met 21 innovatie professionals over hun visie op innovatie. De resultaten zijn samengevat in 10 hypothesen, die samen een beeld schetsen van hoe organisaties in Nederland innoveren. Hierboven zijn deze hypothesen weergegeven. Voor de conclusies van het onderzoek, voor trends en meer informatie, lees hieronder verder.

Sterke innovaties

De organisaties die wij spraken doen het gemiddeld niet slecht qua innovatie. Veel vinden innovatie erg belangrijk en kunnen moeiteloos minstens twee eigen innovaties uit 2008 benoemen. Een goede focus op klantbehoeften, het inzetten van onderzoek bij het analyseren van de markt en het toepassen van conceptinnovatie zijn kenmerken van de Nederlandse manier van innoveren, zoals wij die hebben gezien. Ook zijn veel organisaties die wij spraken bezig hun innovatiebeleid te vernieuwen. Die organisaties proberen door een innovatie afdeling op te richten of innovatie-verantwoordelijkheden te verdelen innovatiever te worden.

Maar wel veilig

Deze positieve aspecten brengen echter ook nadelen met zich mee. Door de focus op de klant (die geen latente behoeften kan uitspreken), de risico en kostengerichte benadering van innovatie, het soms ontbreken van een innovatieagenda, een innovatieproces en echt draagvlak voor een innovatieafdeling, kiezen organisaties (onbewust) voor ‘veilig’ of grijs innoveren. Goed uitgeteste concepten die dicht bij het huidige product/dienst liggen krijgen dan ook de voorkeur. Dit zijn met name proces en incrementele innovaties. Innovatie gericht op kostenreductie of de korte termijn, niet op lange termijn waardecreatie. Organisaties geven zichzelf gemiddeld een ruime voldoende voor innovatie, maar zeggen tegelijkertijd ook dat ze de markt niet hebben veranderd. Ook geven ze aan dat klanten er niet genoeg van hebben merken.

Conclusie

Dus hoewel het zeker niet zo is dat de organisaties die we spraken niet kunnen innoveren, laten ze kansen liggen om echte klantwaarde te creëren. Door minder veilig en bescheiden te innoveren kunnen organisaties in de toekomst, maar zeker ook juist nu het verschil gaan maken.

Innovatietrends en verdieping

Hier kunt u de volledige rapportage downloaden. Deze bevat ook de trends op het gebied van innovatie en twee extra hypothesen.

Deel twee

Op dit moment doen wij een vervolgonderonderzoek naar innovatie: Het oog op innovatie. Willen jullie ons hierbij helpen? Je ontvangt als dank hiervoor onze innovatiescan, de score van uw bedrijf op innovatiegebied afgezet tegen innovatie in Nederland. Op www.innovatieonderzoek.nl vindt u de vragenlijst, invullen kost ongeveer 10 minuten. Alvast bedankt!

Tobias Braam
Manager Online Marketing bij Marktplaats / eBay

Online Marketeer, optimist, analist, nieuwsgierig, blogger, data driven, nieuwe dingen, mensen, de ultieme plek op aarde. Online Marketeer bij Marktplaats / eBay

Categorie
Tags

13 Reacties

  sjoerd de Bruin

  leuk artikel


  10 april 2009 om 08:22
  luuk.ros

  Enorm interessant inderdaad. Het idee dat de focus op de klant innovatie tegenhoudt ligt enerzijds wel een beetje voor de hand, anderzijds is het schokkend. Gechargeerd: Klantgericht ondernemen staat innovatief ondernemen in de weg.


  10 april 2009 om 11:31
  Ralph

  Grootste vier problemen op gebied van innovatie (niet alleen in Nederland):

  1. blijft primair dankbare stof voor ouwehoeren, zonder dat er iets concreets uit voorkomt (zie Innovatieplatform); sterker, blijven kwesties liggen, kan er blijvend over geleuterd worden etc.

  2. moet het wel ergens over gaan cq komen er fondsen vrij, dan wordt het desbetreffende gebied meteen geclaimd door gevestigde partijen

  3. de begrippen “gevestigde partijen/belangen” en “innovatie” staan bijna per definitie haaks op elkaar

  4. vernieuwers (buitengesloten, gemarginaliseerd e.d.) raken vaak gefrustreerd, haken af, missen netwerk en ‘substance’ om verder te gaan.

  Omdat de onderzoekers de nauwe definitie hanteren van innovatie binnen bestaande organisaties (gaap) – meeste ‘fundamental changes’ komen per definitie van outsiders namelijk* – ben ik halverwege het invullen afgehaakt.

  * NY Times columnist Thomas Friedman wees er bijv. op dat IBM niet de PC heeft bedacht > Microsoft te laat belang hechtte aan internet > Google etc.


  21 april 2009 om 17:08
  Tobias Braam

  @ Ralph

  Dank voor je reactie. In grote lijnen ben ik het eens met je vier punten, met name punt 1. Ik denk echter wel dat er genoeg voorbeelden van geslaagde innovatie zijn, dat vernieuwers som ook zeker wel kansen krijgen, dat bedrijven juist opzoek zijn naar hoe ze de vernieuwers kansen kunnen geven.

  Verder ben ik het helemaal met je eens dat spectaculaire innovaties voort kunnen komen uit nieuwe bedrijven. Je noemt er een aantal goede voorbeelden van. Echter, er zijn ook gevestigde bedrijven die innoveren. Ik denk niet dat je die geheel kunt uitsluiten. Een voorbeeld dicht bij huis, de SunShower of Senseo. Best innovatief, maar (gaap)?

  Als laatste is de definitie (alleen bestaande bedrijven) niet degene die wij voorstaan, en naar onze mening komt deze dan ook niet zo in het onderzoek naar voren. Kun je ons uitleggen waarom je vindt dat wij een nauwe definitie aan je opleggen? Benieuwd naar je reactie.


  22 april 2009 om 10:45
  Ralph

  Ach Tobias,

  Een beetje chargeren moet kunnen.

  Je opmerking: “Als laatste is de definitie (alleen bestaande bedrijven) niet degene die wij voorstaan, en naar onze mening komt deze dan ook niet zo in het onderzoek naar voren.”

  Nou, dan denk ik toch dat je je onderzoeksvragen nog eens moet doornemen. Geen sleutelaar/innovator/uitvinder zal zich hierdoor aangesproken voelen…!

  Kan ook zijn dat je voor/m.b.t. dat soort ‘lone wolves’ een apart onderzoek/enquete moet gaan opstellen. Ik heb het idee dat je daar net zoveel (misschien wel meer) lering van kunt trekken dan van de Philipsen e.d. Want dat wisten we al.


  22 april 2009 om 10:58

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!