E-Business nog lang niet volwassen in Nederland

18 februari 2009, 06:12

Zoals aangekondigd in eerdere posts en op dit blog is de E-Business Maturity Benchmark 2008 afgerond en de Whitepaper met onze onderzoeksresultaten klaar en bij de drukker. Het whitepaper gaat in op de achtergrond van het onderzoek, het E-Business Maturity Model wordt toegelicht, algemene conclusies en aanbevelingen worden besproken en er worden voor negen specifieke sectoren analyses en aanbevelingen gegeven. Daarnaast staan we stil bij de drivers & inhibitors (positieve- en negatieve stimuli) voor E-Business Maturity en de trends die wij op dit gebied hebben waargenomen.

De komende weken doen we verslag van de voornaamste bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Maar eerst nog even een recap van de aanleiding voor onze benchmark:

Waarom een benchmark?

Omdat organisaties verschillende fasen van E-Business volwassenheid doormaken worden ze geconfronteerd met soortgelijke uitdagingen als bij het integreren van E-Business binnen hun processen. De ontwikkelingsstappen kunnen omvat worden door volwassenheid fasen. Het idee is dat alle organisaties dezelfde volwassenheidsfasen doorlopen betreffende de manier waarop zij E-Business regelen en gebruiken om de organisatiedoelstellingen en processen te ondersteunen. Deze fasen zijn gedefinieerd en gevangen in het ’Atos Consulting E-Business Maturity Model’.

‘What’s in it for me?’ vraagt u zich misschien af. Het blijkt dat grotere E-Business volwassenheid een directe positieve invloed heeft op verbeterde resultaten in termen van de organisatie-vaardigheid tot het voorspelbaar kunnen uitvoeren van E-Business initiatieven en -processen en het behalen van hoge rendementen op de investering. En om te kunnen garanderen dat de juiste stappen doorlopen worden moeten organisaties zich vergelijken t.o.v. andere organisaties, soortgelijke organisaties en de concurrentie.

De belangrijkste doelstellingen van de EBM Benchmark waren dan ook:

 • Een benchmark van de huidige status van E-Business volwassenheid in Nederland
 • Een benchmark van organisaties binnen de geselecteerde sectoren
 • Best pratice aanbevelingen om organisaties te kunnen begeleiden met hun E-Business volwassenheid.

De benchmark is in 2008 gehouden tussen augustus en oktober. In totaal hebben we 112 volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen, waarmee we een doorsnede van management levels, functies en sectoren hebben afgedekt. Dit maakt dat de resultaten van de benchmark representatief zijn voor heel Nederland.

E-Business doelstellingen blijven traditioneel

{title}

 • Het verbeteren van de service-kwaliteit
 • Online verkopen
 • Leveren van informatie
 • Verlagen van de kosten

Wat verder opvalt, is dat E-Business beperkt is in het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe markten en distributiekanalen. Dit in tegenstelling tot wat doorgaands wordt aangenomen. En het is zeer opmerkelijk te noemen dat Mobile marketing voor 2009 niet op de agenda staat.

Marketing controleert E-Business

 • Meest voorkomende locatie binnen de organisatie van controle/ management betreffende E-Business:
 • 37,5% rapporteert aan Marketing
 • 12,5% heeft geen formele controle/ management
 • Slechts bij 16% van de organisaties is E-Business een centrale afdeling

Naar aanleiding van bovenstaande bevelen wij organisaties sterk aan om de E-Business governance, de rollen en verantwoordelijkheden te formaliseren.

E-Business bijdrage nog te vaak niet gemeten

 • Slechts 16% van de organisaties zien E-Business meer dan 25% aan de totale omzet bijdragen
 • 35% van de deelnemende organisaties meten de E-Business bijdrage niet
 • E-Business heeft moeite om waarde toe te voegen als het geen formele controle heeft

Daarom is het van belang de strategische organisatiedoelstellingen en de locatie binnen de organisatie te analyseren en te kijken of deze in overeenstemming zijn met elkaar. Tevens moet je investeren in het meten van de E-Business bijdrage aan de totale omzet, in het bijzonder tijdens het huidige economische klimaat.

E-Business budgetten blijven nog steeds achter

 • 74 % van de respondenten heeft minder dan 10% budget voor E-Business activiteiten

Om de noodzakelijk of gewenste projecten niet te laten spaaklopen op ontoereikende budgetten is het raadzaam om de samenwerking met andere projecten/ afdelingen te intensiveren zodat de projecten gezamenlijk gefinancierd kunnen worden.

Centrale E-Business groep leidt tot meer volwassenheid en success

 • De meerderheid,78,57%, van alle organisaties hebben tot 50 E-Business medewerkers.
 • Gedecentraliseerde organisaties en organisaties zonder tussenpersonen hebben de grootste E-Business afdeling.

Alle hierboven vermeldde bevindingen en vele anderen zullen toegelicht worden tijdens het seminar ‘E-Business Maturity Benchmark 2008’ op donderdag 5 Maart 2009 van 13:30-17:30. Naast het presenteren van de onderzoeksresultaten worden 2 cases behandeld en zullen we een discussie faciliteren. Deelnemers ontvangen een hard copy van het whitepaper. Geïnteresseerd om aanwezig te zijn bij dit seminar? Neem dan contact op met {encode=”rudy.taels@atosorigin.com” title=”Rudy Taels”} of {encode=”sigrid.drukker@atosorigin.com” title=”Sigrid Drukker”}.

Dit artikel is geplaatst door Rudy Taels:

Na een onderzoek uitgevoerd te hebben naar Online Communities werd ik gegrepen door het algemene E-Business vakgebied. Ook dit onderwerp is, als het goed begrepen en uitgenut wordt, van groot belang voor organisaties in het nieuwe millennium. Hiernaast geeft het mij zeer veel voldoening om iets praktisch en bruikbaars te ontwikkelen voor organisaties.

Sinds de pre-historie van internet overtuigd van de mogelijkheden die het kanaal biedt aan bedrijven om dingen anders en beter te doen. Probeer dingen zo simpel mogelijk te maken, resultaten te bereiken en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen (en dat valt niet mee). Mijn expertise ligt op de gebieden: - Digitale Marketing strategie: het vertalen van marketing, sales en service doelstellingen in strategische richting, multi-channel strategie en internet kanaal verbeter programmas. - Digital Marketing Organisatie: meer rendement halen uit digital marketing door het in balans brengen van de strategie, management, processen, afdelingen, mensen en competenties. - Internet Performance Improvement: het opstellen en implementeren van internet balanced scorecards (gericht op de hele organisatie, niet alleen de website) - E-business interim & program management Eigenaar en senior strategisch digital marketing consultant bij MAXX//online: improving digital marketing performance. Nog meer weten over mij? kijk op mijn LinkedIn profiel of neem contact met me op.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!