Online autoverzekeringen: zien we nog bomen of alleen maar bos?

30 januari 2009, 12:51

{online autoverzekeringen onderzoek} Nieuwe auto? Of gewoon je verzekeringen oversluiten naar een goedkope verzekeraar? Dat doen we toch ‘gewoon’ via internet? Althans dat dacht ik. Toch blijkt uit recent onderzoek van TNS NIPO dat slechts een derde van de Nederlandse huishoudens de schadeverzekeringen online afhandelt. Op gebied van online schadeverzekeringen sluit de consument veelal verzekeringen af bij de bekende verzekeraars: Centraal Beheer (15%), Univé (13%) en Postbank (9%) gevolgd door FBTO (8%) en OHRA (7%).

Toch omvat de markt voor online autoverzekeringen veel nieuwe aanbieders zoals Ditzo, Allsecur, en Postbank én de al bestaande merken inmiddels een omvangrijk merkenpalet. Nog net niet dagelijks, maar wel zeer frequent komen er nog steeds nieuwe ventures bij. Zo lanceerde ACHMEA deze week nog Inshared. Consultancybureau IGH ging op onderzoek en stelde prangende vragen ‘of het uit kan om nieuwe merken te introduceren in deze moeilijke markt’ en ‘of er ruimte is voor het grote aantal merken dat nu actief is.’ Hier de belangrijkste 3 uitkomsten en enkele quotes van financials:

1. Introductie van nieuwe merken lijkt te verdedigen

De autoverzekeringsmarkt heeft door toedoen van onder meer internet een enorme transformatie ondergaan. Niet alleen heeft dit medium een geheel nieuw platform geboden voor de consument, het biedt eveneens de mogelijkheid voor nieuwe partijen om relatief eenvoudig toe te treden tot de verzekeringsmarkt. Om de aansluiting met het nieuwe speelveld niet te verliezen, hebben enkele gevestigde verzekeraars besloten om middels nieuwe ‘ventures’ een internetlabel te introduceren. Deze beslissingen konden rekenen op uitvoerige kritiek.

Ondanks de volgens IGH terechte, met name financieel gestoelde kritieken, concludeert IGH dat de beslissingen minder zwart/wit zijn, dan vaak wordt beweerd. Er zijn namelijk wel degelijk steekhoudende argumenten te noemen om wél een new venture te starten:

 • Naast operationele voordelen biedt het opstarten van een ‘greenfield’ de mogelijkheid om te komen tot innovativiteit en ondernemerschap, waar binnen de bestaande organisaties vaak geen ruimte voor bestaat.
 • Het biedt de vrijheid om nieuwe leerervaringen op te doen in een voor de verzekeraar nieuwe markt, welke uiteindelijk kunnen worden terugvertaald op concernniveau.

”Google is het belangrijkste kanaal waarbinnen een polisverkoop wordt voorbereid door de klant. Andere belangrijke methoden in online marketing zijn content-samenwerking, affiliate- programma’s, banners en natuurlijk prijsvergelijking. Echter zoekmachines en zoekmachine-marketing blijven de belangrijkste middelen die tot het succes van Allianz24 geleid hebben. Allianz werft met Google AdWords en gebruikt tekstadvertenties in het Google-zoeknetwerk en is aanwezig met content op passende websites. Allianz24 is met 1200 keywords present op het Internet. Aan het eind van het jaar wanneer in Duitsland traditiegetrouw de concurrentie hoog oploopt zelfs met 2000 Adwords. Dat een sterk merk ook belangrijk is blijkt uit het feit dat steeds meer autorijders zoeken op Allianz24.”

Sebastian Baus, Allianz24.de

2. Toename aantal merken is van korte duur

De verwachting van IGH is dat er in navolging van bijvoorbeeld de telecommarkt een merkenrationalisatie zal gaan plaatsvinden in de autoverzekeringsmarkt. Welke merken er uiteindelijk zullen overblijven is moeilijk te zeggen. Vooralsnog lijken de eerst gepubliceerde resultaten van de labels van traditionele verzekeraars, zoals Ditzo, positiever dan die van bijvoorbeeld de Postbank. Maar een gelopen race is het zeker niet. Belangrijke factor zal zijn in hoeverre een speler in staat is om aansluiting te vinden bij het koopproces van de consument. Aanwezig zijn op het juiste moment, op de juiste plaats en met het juiste aanbod zal essentieel gaan worden. Of deze aansluiting dan gevonden wordt door het merk van een grote bank, een branchevreemde retailer of een full-service verzekeraar, die al jaren actief is in de branche, is voor de consument van ondergeschikt belang.

“Hoewel wij er blij mee zijn, vinden wij het wel moeilijk te begrijpen dat aanbieders zoveel investeren in merken. Wij zien dat consumenten het merk steeds minder belangrijk vindt. De meest gekochte producten op onze site zijn met name de producten van onbekende merken als Budgio, Klaverblad, T@F etc. In onze ogen wordt het steeds belangrijker wie de distribuant is en steeds minder belangrijk wie de producent is.”

Edmond Hilhorts, Independer

3. Economische crisis zal merk shake-out versnellen

Het opvallende in deze markt blijft echter dat, ondanks dat de markt steeds meer kenmerken vertoont van een commodity markt, het aantal nieuwe toetreders blijft toenemen. De toename van het aantal merken zal volgens IGH een tijdelijk karakter hebben. Er is gewoonweg onvoldoende ruimte én geld voor het grote aantal merken, zeker in deze markt waar sprake is van negatieve rendementen als gevolg van de voortdurende prijsoorlog. Hier bovenop komt nog eens de economische crisis als gevolg van de credit crunch die rationalisatie verder zal aanjagen nu costcutting weer populair wordt naar jaren van hoogconjunctuur.

Afgaande op ervaringen uit vergelijkbare markten schat IGH in dat de online autover-zekeringsmarkt uiteindelijk ruimte zal bieden aan vier tot vijf dominante merken omringd door enkele niche spelers. De behoefte van de consument aan meerwaardeproposities zal bepalen hoeveel ruimte er echt zal zijn. De overige aanbieders zullen zijn overgeleverd aan de meedogenloze wereld van de vergelijkers. Vergelijkers waar de klant kiest op prijs en succes dus afhangt van superieure risicoselectie in combinatie met een low cost operatie.

“In de toekomst zullen verzekeringen voor de particulier waarschijnlijk meer en meer verworden tot bijproduct. Verzekeringen worden dan geleverd bij de zaak, het bezit of de gebeurtenis waarop deze van toepassing kan zijn (bijvoorbeeld een auto of een reis).”

Paul Grimberg, CEO Allsecur

In het onderzoek (hier aan te vragen) haalt Edmond Hilhorst van Independer de Confused case uit Engeland aan, in het kort: Confused creëert orde in de chaos van de markt voor autoverzekeringen. Heerlijk lijkt mij dat! En volgens mij vind ik dat niet alleen, kijk alleen maar eens naar de eerste alinea: veel consumenten sluiten gewoon af bij de bekende namen. Zij zien door de bomen het bos niet meer en blijven kennelijk daardoor gewoon hun ‘vaste’ verzekeraar trouw. Iets wat ik kan beamen………

Hans van der Mey is freelance copywriter en internetadviseur. Met One Step More adviseert hij bedrijven op het gebied van websites en (online)communicatie≺. Door zijn parate kennis schrijft Hans frequent boeken, vakartikelen en educatieve hoofstukken binnen handboeken. Voorbeelden zijn het Marketingfacts Jaarboek 2008 en 2009, het IAB Digital Marketing Book 2005, artikel in ADFOresult en Het E-Commerce Handboek. Vanaf 2002 heeft Hans gewerkt voor o.a. Achmea, Microsoft, Wanadoo, ING Bank, Lotto, Toto en Krasloten. Momenteel werkt Hans voor ProServe en Zuwe (webteksten) en voert hij voor ACHMEA het externe projectmanagement van een geheel nieuw intranet voor FBTO en Centraal Beheer.

Categorie
Tags

3 Reacties

  davy

  SPAM


  30 januari 2009 om 14:50
  Piet

  Ook al aan gedacht dat in een shake-out het juiste de oude partijen zoals FBTO, CB, Ohra maar ook Independer kunnen zijn die het niet overleven. De nieuwe partijen zijn echte internetpartijen. Geen tot internetbedrijven omgetoverde oude direct writers met dito balast in hun business model. Waarom begint Achmea immers Inshared? Was FBTO niet meer te redden?


  31 januari 2009 om 05:40
  Gerrit-Jan Doorneweerd

  Alleen ervaren poliskopers kunnen goed overweg met het toenemend aantal aanbieders die op internet simple risk-verzekeringen aanbieden. Bij het beoordelen van de website en de producten komen kopers er al snel achter er niet zoiets bestaat als een simple risk. Het is dus inderdaad logisch dat kopers ” dan maar’ naar een bekende naam uitwijken. Waar vroeger verzekeringsintermediairs die kopers konden bedienenen door orde te scheppen in alle noodzakelijke afwegingen die gemaakt moeten worden, is ook die mogelijkheid nauwelijks meer aanwezig. Veel van die intermeidairs wijzen hun klanten immers ook weer door naar hun eigen internetmodules op hun websites.

  Maar het idee om de voorspelde chaos in de autoverzekerings(internet) markt op te lossen is met weer een nieuwe website (zoals confused) lijkt me geen de oplossing. Het probleem kan zich pas gaan oplossen als verzekeraars hun best gaan doen kopers niet alleen gekleurde productinformatie te geven maar veel meer geld gaan steken in educatie.


  31 januari 2009 om 07:20

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!