Crisis biedt kansen

20 november 2008, 06:57

{title}We hebben een crisis, tenminste, dat hoor je op het nieuws. Ik vraag me af hoe groot deze crisis daadwerkelijk is voor wat we tegenwoordig noemen, de reële economie. Maar je merkt wel terughoudendheid bij veel bedrijven. Voorlopig even pas op de plaats, met name ook in het aannemen van personeel. Want we weten het niet, waarmee we natuurlijk onze eigen crisis ook meteen creëren. Die pas op de plaats biedt ook veel kansen.

Want anti cyclisch investeren is doorgaans de beste bedrijfsstrategie. Zoals Quintin (van VNU media) ook op zijn blog schrijft, de arbeidsmarkt is nog steeds krap. Ik heb recent al geschreven over de harde cijfers van de vergrijzing die er op neer komen dat, kort samengevat, de beroepsbevolking met 4,62 procent gaat krimpen de komende 5 tot 7 jaar. Dat is meer dan de werkeloosheid die we momenteel hebben (4 procent, zo’n 300.000 mensen). Er gaan dus ruim 350.000 mensen meer met pensioen dan er van de scholen komen, in een nu al krappe arbeidsmarkt.

Ook geven de cijfers van het CBS aan dat het aantal vacatures nog steeds hoog is en de werkeloosheid laag. Wat dus aangeeft dat we misschien wat economische neergang krijgen, maar de arbeidsmarkt nog steeds krap zal blijven en personeel werven een key prioriteit.

Echter, het is nu even rustig, veel recruiters zitten even stil en ik hoor al verhalen dat ook IT bedrijven weer enkele bankzitters hebben. En dat is dus een ideaal moment om iets te doen wat al heel lang moet, maar steeds geen tijd voor was. Bijvoorbeeld je wervingssite op orde brengen. Want toen wij vorig jaar met Digitaal-Werven begonnen was de tendens heel erg: ‘we weten dat onze recruitmentsite niet op orde is, maar ja, te druk hè, met werven van mensen’. En dat leidt onder andere tot het feit dat 75% van de onderzochte organisaties een onvoldoende scoren in ons onderzoek.

Er liggen veel kansen voor recruitmentsites. Zowel door bijvoorbeeld te kijken naar een centrale site, bijvoorbeeld bij de bureau netwerken. Maar ook zien we dit jaar dat bijna alle genomineerden voor de Digitaal-Werven award een recent vernieuwde site hebben. De kansen zijn legio en een investering in een nieuwe recruitmentsite betaald zich als je weer gaat werven zich dubbel en dwars terug. Tijd is nu geen gebrek meer en omdat ook de opdrachten bij de webbouwers iets terug lopen krijg je waarschijnlijk ook meer waarde voor je euro.

Dus ik zou zeggen: maak van deze crisis een kans. Investeer anti-cyclisch. Ik ben benieuwd hoeveel bedrijven inspiratie komen op doen van de best practices op het Digitaal-Werven event.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

8 Reacties

  Steven van Vessum

  Goed punt. Dit is het moment om werving onderdelen van sites te verbeteren. Wat daarnaast belangrijk is om te optimaliseren: de workflow van het moment van solliciteren, behandelen, opvolging, uitnodigen, afberichten etc. Daar schort het bij veel bedrijven ook nog steeds aan.

  Btw: valt deze post niet in de categorie advertorials ;)?


  20 november 2008 om 09:10
  chi666

  @eric een goede wervingssite is niet per definitie een kwestie van geld. Wij hebben gemerkt dat het vooral een kwestie is van goed nadenken en werken aan het proces en de dingen die je wilt communiceren. Daar hoeft niet veel budget aan te pas te komen.


  20 november 2008 om 12:13
  Clemcak

  Als het geen kwestie is van geld, dan lijkt me anticyclisch investeren ook een onzinnige term. Anticyclisch nadenken. Anticyclische proces-optimalisatie. Anticyclische communicatie.


  20 november 2008 om 15:02
  Arnoud Rademaker

  @Bas,

  Interessant uitgangspunt. Ik vind dat er ook een kern van waarheid in zit. Helaas, zit de werkelijkheid iets gecompliceerder in elkaar. Immers, mensen laten zich op dit moment leiden door angstgevoelens. Deze angstgevoelens, god mag weten waarop deze zijn gebaseerd, zorgen ervoor dat mensen en dus ook werkgevers de hand op de knip houden. Je zou zeggen dat er geld zat is in de wereld. Frappant is het feit dat iedereen ineens bezuinigd en beknibbeld op de uitgaven. Daar kan geen columnist wat aan doen. Ook jij niet!

  Als gevolg van de opgeroepen angstgevoelens ontstaat er voor sommigen onder ons een donker scenario. Men bezuinigd plotsklaps. Dit leidt tot waar velen voor vrezen, namelijk een economische teruggang. Sommige deskundigen hadden dit zien aankomen, maar ja, ten tijde van overvloed werden hun waarshuwingen met hoongelach weggewuifd of bekritiseerd.

  Als ik je betoog in mag samenvatten, dan doe ik dit als volgt: ‘misschien heb je gelijk, maar helaas je zult geen gelijk krijgen’ De mens, dus ook de werkgever, bestaat gewoon uit vlees en bloed. Toch zou goed zijn als werkgevers jouw verhaal in overweging nemen. Want hoe dan ook, de grijze golf is in aantocht, over enkele jaren moet men weer op zoek naar nieuwe collega’s. Helaas denken de meeste werkgevers alleen aan de korte termijn. Logisch, want hun inkomen wordt op dit moment aangetast door werknemers die geen droog brood verdienen. Vele werkgevers kunnen al niet eens sparen voor een fatsoenlijk pensioen. Laat staan dat men overbodige werknemers in dienst houdt.

  Jammer genoeg overheerst het korte termijn denken waardoor de crisis wel eens dieper zou kunnen worden dan verwacht. Wat betreft de beurskoersen, een graadmeter van vertouwen, kun je hopen dat het dieptepunt onder hand wel achter de rug is. Immers, koersen dalen zelden met z’n allen tegelijk tot NUL.

  Goed weekend,

  Arnoud


  20 november 2008 om 17:21
  chi666

  @Clemack: het is geen kwestie van veel geld, dat is een belangrijke nuance.


  20 november 2008 om 19:58
  drs.Riens Meijer

  Kredietcrisis versluiert oorzaken van de huidige economische impasse

  De wereld is aan het veranderen. Voor die constatering is geen scherp oog ( meer) nodig. Ook geen kredietcrisis of een bevlogen nieuwe Amerikaanse president. De bestaande inzichten blijken steeds duidelijker achterhaald te zijn. Dat geldt niet alleen voor banken, maar ook voor het bedrijfsleven, de overheid en non-profit organisaties. De vraag is wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Als je dieper graaft blijkt dat er sprake is van een soort omwenteling, vergelijkbaar met de industriële revolutie van anderhalve eeuw geleden. Alle tot dan toe geldende gebruiken en inzichten zijn toen op hun kop gezet. We maken nu een fundamentele overgang van het industriële naar het digitale tijdperk mee. Dat is de reden dat de bestaande inzichten, visies en strategieën niet meer werken en vervangen dienen te worden.

  Laten we nu eens eindelijk beseffen dat de visies en strategieën uit de 20 ste eeuw niet meer werken; hoe moeilijk dit ook voor de huidige generaties bestuurders en politici die aan de macht zijn, is om te accepteren. Veranderen en vernieuwen moet dus! En geef daarin de jongere generaties de kans; was het alleen maar door ze niet als bestaand establishment tegen te werken maar juist te stimuleren en te coachen.

  Dat vraagt een aanpak vanuit een nieuwe perceptie en niet symptomen bestrijden; zoals nu in Nederland duidelijk lijkt te gebeuren. Als dat zo doorgaat lopen we achter de feiten aan en zal Nederland onvoldoende van de enorme kansen die zich op basis van het Kennis en Innovatietijdperk gaan voordoen, gebruik kunnen gaan maken.

  Het is daarom belangrijk nu eens op te houden om over de crisis te schrijven. Immers de huidige situatie is een onomkeerbaar overgangsverschijnsel naar een nieuw kennis- en innovatietijdperk. Een van oorzaken voor de huidige crisis is dat er te lang is vastgehouden aan werkwijzen, structuren , governannce en methodieken uit het achterliggende Industriële tijdperk;die dus duidelijk over hun houdbaarheidsdatum heen zijn.

  Het omvallen van bedrijven of organisaties – hoe tragisch dan ook voor betrokkenen – moet niet louter worden opgevat en omschreven als een bedreiging. Het is ook een schoonmaakactie die kansen voor vernieuwing en ondernemerschap biedt. In dit verband is de wurgende greep van banken op het MKB, door het bevriezen van de kredietverlening, ronduit absurd en belachelijk. De overheid steunt de bankwereld toch niet om het MKB, de motor van bedrijvigheid, de nek om te draaien? Politiek ingrijpen is hier zeker op zijn plaats.

  Riens Meijer


  2 februari 2009 om 16:02

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!