Eerste resultaten van de E-Business Maturity Benchmark 2008

10 november 2008, 07:19

Zoals aangekondigd in eerdere posts op dit blog is op 19 augustus de eerste landelijke E-Business Maturity benchmark van start gegaan. Inmiddels hebben ongeveer 200 managers meegewerkt. Dit is een boven verwachting mooi resultaat! Daarnaast is er nog meer goed nieuws… de eerste resultaten zijn binnen! Naast de whitepaper, welke binnenkort gepubliceerd zal worden, heeft Philip Konings zijn afstudeerscriptie geschreven op basis van de benchmark. Hiermee is hij afgelopen vrijdag 24 oktober afgestudeerd voor zijn studie Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg.

Op basis van het E-Business Maturity Model heeft hij gekeken naar de factoren die een bedrijf stimuleren om verder volwassen te worden. Deze factoren zijn opgedeeld in interne en externe factoren. De factoren waren van te voren bepaald door middel van gesprekken met E-Business managers en consultants en op basis van bestaande literatuur over innovaties. De factoren zijn weergegeven in onderstaand model. In het midden zijn de vier categorieën waarop een bedrijf volwassen kan worden, eromheen de interne en externe factoren. De belangrijkste bevindingen zullen hieronder besproken worden.

{title}

Management commitment essentieel voor succes E-Business?

De resultaten van het onderzoek geven aan dat de nadruk van het Top Management op E-Business initiatieven een belangrijk positief effect heeft op alle dimensies van E-Business Maturity. Zo is het management team belangrijk voor de benodigde slagkracht binnen een bedrijf. Hun rol is belangrijk om management structuren met betrekking tot E-Business te institutionaliseren en voor de implementatie van de benodigde resources in IT & Infrastructure. Het blijkt ook dat de ze een motiverende rol hebben om het personeel te bewegen om innovatief bezig te zijn met E-Business.

Klantorientatie belangrijk voor E-Business cultuur

Om E-Business deel te laten nemen van de bedrijfscultuur is het van groot belang dat de medewerkers klant georiënteerd zijn. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers op de hoogte zijn van de wensen van de klant, en een vooruitlopende rol innemen om ontwikkeling van nieuwe wensen voor te zijn. Dit wordt ook vaak ondersteund met eCRM tools, om zo de ontwikkeling van klanten te kunnen volgen. Zo heeft een klant georiënteerde bedrijfscultuur ook een positief effect op de categorie IT & Infrastructure.

Bezweken onder externe druk?

Interessant is dat druk van buiten de organisatie (Institutional Powers), een belangrijke invloed uitoefent op E-Business Maturity. Organisaties vinden E-Business voornamelijk belangrijk omdat belangrijke klanten of klantgroepen dit eisen en omdat de concurrentie het ook doet. Nog interessanter is het feit dat de organisatie cultuur hier niet door beïnvloed wordt. Hierdoor ontstaan holle organisaties, welke wel de juiste middelen implementeren maar niet de juiste cultuur hebben om deze middelen te benutten. Het risico volgt dat hierdoor vooral kosten worden gemaakt op het gebied van management en IT, zonder de baten.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het van belang is om een cultuur te creëren welke de markt nauw in de gaten houd en het risico neemt om vooruit te spelen op de markt. Echter is het creëren van een E-Business en klant georiënteerde cultuur is vaak moeilijk. Hierin spelen verander management (en dus weer de invloed van Top Management) en trainingen een belangrijke rol. Ook zouden het criteria kunnen zijn bij het selecteren van nieuwe werknemers.

Binnenkort wordt ook een whitepaper gepubliceerd, waarin meer organisatorische eigenschappen en de daadwerkelijke benchmarks voor verschillende industrieën besproken worden. Vragen over deze resultaten of de scriptie? Neem contact met {encode=”philip.konings@atosorigin.com” title=”Philip”} op.

Sinds de pre-historie van internet overtuigd van de mogelijkheden die het kanaal biedt aan bedrijven om dingen anders en beter te doen. Probeer dingen zo simpel mogelijk te maken, resultaten te bereiken en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen (en dat valt niet mee). Mijn expertise ligt op de gebieden: - Digitale Marketing strategie: het vertalen van marketing, sales en service doelstellingen in strategische richting, multi-channel strategie en internet kanaal verbeter programmas. - Digital Marketing Organisatie: meer rendement halen uit digital marketing door het in balans brengen van de strategie, management, processen, afdelingen, mensen en competenties. - Internet Performance Improvement: het opstellen en implementeren van internet balanced scorecards (gericht op de hele organisatie, niet alleen de website) - E-business interim & program management Eigenaar en senior strategisch digital marketing consultant bij MAXX//online: improving digital marketing performance. Nog meer weten over mij? kijk op mijn LinkedIn profiel of neem contact met me op.

Categorie
Tags

2 Reacties

  Webscorecard

  Heel leuk dit model, maar ik kan nog niet echt zeggen of ik het er mee eens ben 😉

  Ik ben zelf met een webscorecard bezig voor consument gerichte sites, (ben mijn blog, webscorecard.wordpress.com nu aan het vullen, zal eind 2008 vrij compleet zijn) waarin de kracht van die consument centraal staat, ook vanuit een thesis voor een MBA. Misschien dat je daar ook nog een maturity model mee kan maken 🙂

  Wat reacties op de matrix in de presentatie:

  ik denk dat je model wat gaat groeien, op het internet is b.v. iets als adaptability van je processen ook heel belangrijk, ik zie dan nog niet terug. (je kan nog zo’n mooi erp hebben, als de data uitwisseling anders wordt, zullen de databases en programma’s dit wel aan moeten kunnen, je processen moeten wel wat met die nieuwe gegevens doen).

  Als tweede voorbeeldje zie ik ook nergens iets als strategische leercyclus, je hebt het alleen over scope van de visie en strategie. In niveau 5 zou ik ergens een contiuous learning verwachten.

  Verder is het gevaar van een maturity model is toch dat mensen denken dat hogere niveaus beter zijn, en dat hang maar net van de klant van het bedrijf af.


  11 november 2008 om 08:36
  Philip

  @ “Webscorecard”

  Bedankt voor je reactie! Het model welke ik heb gebruikt als basis voor mijn scriptie is niet volledig weergegeven in de slideshare presentatie. In het volledige model zijn ook aspecten meegenomen zoals de adaptability van je processen en continuous learning. Goed opgemerkt dat dit niet juist naar voren komt in de slideshare. Voor het volledige model, adviseer ik om contact op te nemen met Gijsbert van der Sleen (ook blogger op marketingfacts).


  12 november 2008 om 06:26

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!