Economisch weerbericht (4): Novemberstorm

7 november 2008, 09:55

{title}Deze november wordt een maand van de waarheid. Er zal een hele hoop meer duidelijk worden over de omvang en de diepte van de financieel-economische crisis. Ik neem maar even de “onthulling” van het FD betreffende de gesprekken die ons kabinet met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers achter de schermen al weken lang voert over werkeloosheidsscenario’s.

Geen nieuws wat mij betreft, plus erg verstandig, want het hele crisisverhaal is continu een kwestie van buiten-de-waard-rekenen geweest. Nu weer het IMF: voor het eerst sinds WOII zullen de westerse economieën in 2009 gemiddeld niet groeien. Oeps.

Wat gaan we doen? Arbeidstijdverkorting om massaontslag te voorkomen, wordt geopperd. En structureel? Daar komt de komende weken uitsluitsel over uit de topoverleggen op internationaal niveau.

Zoals u weet, kijk ik naar Duitsland. Simpelweg, omdat het hemd nader is dan de rok en omdat, zoals wel wordt beweerd, de NL-economie zo’n beetje aan die van Nordrhein-Westfalen hangt. Roland Tichy, chefredacteur bij WirtschaftsWoche, de Duitse BusinessWeek zeg maar, begon deze maand met tien punten, waarvan ik de interessantste drie met u wil delen:

 1. Geen inflatie, maar deflatie
 2. Uiteindelijk vindt het kapitalisme zichzelf opnieuw uit
 3. Niet nog meer reguleren, maar beter en op de juiste manier

Ad 1: Inflatie en deflatie hangen samen, zie Elliotwave hierover en het artikel “Depression Coming” uit mei 2005. Daaruit de volgende passage:

“In the 20’s Germany went into a hyperinflationary depression, and the free world hence went into a deflationary depression. The end result was the same for both in many senses. Starvation.”

Zeker in deze tijd is het belangrijk om een beetje te weten hoe de vork in de steel zit.

Ad 2: Goed punt van Tichy, onder verwijzing natuurlijk naar Joseph Schumpeters “Creative Destruction”. Hier zou een aardige rol kunnen zijn weggelegd voor Web 3.0, vooropgesteld dat dit structureel wordt opgepakt en ondersteund.

Ad 3: Oppassen dat de reguleringsbrandweer met zijn bluswater ons niet allemaal verdrinkt, zegt Tichy. Na de dotcom-bubble en onder meer de boekhoudschandalen bij Enron en Worldcom gaan bedrijven gebukt onder een stortvloed van goed bedoelde wet- en regelgeving. Maar die stimuleert vooral de bureaucratie, terwijl eigenlijk niemand goed snapt, waar hij mee bezig is.

Jaap Bloem
Research Director Sogeti/VINT bij Sogeti/VINT

Jaap Bloem is in IT since the PC and now a Research Director at Sogeti/VINT. In his days at KPMG Consulting he co-founded the IT Trends Institute. Jaap was a publisher of IT books and editor in chief of IT magazines at Wolters Kluwer. Before coming to VINT, Jaap was the Marketing Executive for the Dutch Chapter of ISOC, the Internet Society. Jaap has co-authored many books and articles, and loves to develop and evangelize ground-breaking thought and insight together with colleagues and partners. Jaap Bloem is in augustus 2018 overleden.

Categorie
Tags

7 Reacties

  Matthijn

  Het kapitalisme zal zichzelf idd opnieuw uitvinden. Ik denk dat de huidige problemen voor een deel te wijten zijn aan de opgestelde regels. Door het (verkeerd) interpreteren van (wellicht de verkeerde) regels, zijn beslissingen genomen die niet ethisch waren of maatschappelijk verantwoord. Wie verleent er nou een hypotheek aan een werkloos? Maar goed, als de regels het toe staan….


  7 november 2008 om 13:04
  Arnoud Rademaker

  @ Jaap,

  Is het niet wat te stellend om ervan uit te gaan dat we een periode van deflatie tegemoet gaan? Immers, zodra de economie zich herstelt, is het heel goed mogelijk dat de energietekorten en of voedseltekorten de inflatie weer zullen aanjagen.

  Het proces van regulering en deregulering is een eeuwenoud proces. Globaal gesproken is er na het akkoord van Wassenaar (begin jaren tachtig) een proces van deregulering op gang gekomen. Feitelijk was er sprake van een wereldwijd fenomeen. Indertijd hebben Ronald Reagan en Margaret Thatcher de leiding genomen om het proces van deregulering op gang te brengen. Menigeen vindt dat dit proces te ver is doorgeschoten en vindt het noodzakelijk dat er regulerende maatregelen worden genomen. Mijns inziens staan we weer aan het begin van dit proces en zal het jaren duren voordat men weer tot de conclusie komt dat men alweer te ver is doorgeschoten.

  Het proces van regulering gaat vaak gepaard met een oplopende inflatie. Daarom is het nog maar de vraag of Roland Tichy gelijk krijgt.


  10 november 2008 om 13:36
  Arnoud Rademaker

  @ Jaap,

  Volgens mij is de huidige situatie niet zomaar te vergelijken met de Japanse situatie. Immers, volgens mij heeft Japan enkele jaren gewacht met overheidsingrijpen, terwijl de centrale banken en centrale overheden in de huidige situatie wereldwijd heel snel hebben ingegrepen omdat dit in ieders belang is.

  Dat er een recessie komt lijkt me logisch, hoewel niet iedereen die hier schrijft dit met me eens is ;-), denk ik dat het voortreffelijke en gecoördineerde overheidsgrijpen een langdurige depressie heeft voorkomen.


  10 november 2008 om 14:06
  JaapBloem

  @ Arnoud,

  Help het je van ganser harte hopen. Berchichtgeving en verwachtingen knallen echter behoorlijk heen en weer.


  10 november 2008 om 14:25

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!