Personeelsadvertenties dalen volgens Nielsen

17 april 2008, 06:27

{title}Vanmorgen komt Nielsen met een persbericht dat het aantal personeelsadvertenties in Q1 is gedaald met 4% t.o.v. Q1 in 2007. Terwijl de arbeidsmarkt overuren draait en niemand weet waar ze personeel vandaan moeten halen. Volgens Nielsen is dit niet meer voorgekomen sinds het derde kwartaal van 2004. In de afgelopen drie maanden registreerde Nielsen media Research in dagbladen, vak- en managementbladen en op internet ruim 353.800 personeelsadvertenties (-3,6%), waarvan 319.000 online. Echter, dan gaan we even rekenen en vergelijken en dan komen er bijzondere feiten boven tafel.

Want Jobfeed heeft alle cijfers m.b.t. personeelsadvertenties online. Dus dat getal zou lagen moeten liggen. Nu schrijft Marc Drees op RecruitmentMatters wekelijks hier een update over. De afgelopen 4 weken is het aantal vacatures gemiddeld ongeveer 122.500 per 3 weken. Dus als we uitgaan van dit geval (122.500 per 3 weken) komen we op 40.833 per week. Een kwartaal heeft 12 weken en dat geeft dus 490.000 vacatures in Q1, enkel online. Zet dit af tegen de 319.000 van Nielsen en we hebben toch een verschil van 34%.

We hebben al eerder hier geschreven dat cijfers nogal ‘variabel interpreteerbaar’ zijn en het onderzoek altijd afhankelijk is van de gebruikte bronnen. Dit onder meer n.a.v. Nielsen cijfers van heel 2007. Toen zagen ze nog een plus van 20%, maar een afname door het jaar heen van de groei. Grappig genoeg stelt Nielsen in hun eigen persbericht dat hun cijfers niet in lijn zijn met die van het CBS:

In 2007 tekende zich al een afnemende groei af. Vorig jaar was de groei van het aantal personeelsadvertenties 39% in het eerste kwartaal en uiteindelijk werd 2007 afgesloten met een stijging van 3% in het vierde kwartaal. Deze trend heeft in het eerste kwartaal van 2008 geleid tot een daling van het aantal personeelsadvertenties, de eerste keer in ruim drie jaar. Dit is niet in lijn met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode januari – maart 2008. Hieruit blijkt dat 310.000 personen werkloos waren, 4.000 minder dan in de periode december – februari 2008. Over een langere termijn blijkt wel het tempo van de daling te zijn teruggelopen (7.000 personen in de eerste helft van 2007).

Waar zit dit verschil? In meetmethode verwacht ik. Jobfeed meet namelijk honderden vacaturebanken (voor zover mij bekend heeft Nederland er 450, maar ik heb begrepen dat anderen lijsten met 750 jobboards in Nederland hebben), Nielsen meet er naar mijn beste medeweten een stuk minder.

Nielsen meet vooral de grotere jobboards en ik zie momenteel in mijn dienstverlening ook een sterke verschuiving naar niche boards. Kleine jobboards, soms gratis, soms betaald, gericht op een specifieke markt, worden steeds meer ingezet. Zoals bijvoorbeeld Marketingfacts Jobs, maar zo zijn er nog tientallen, professionele, maar kleine niche boards. Nu zal ik niet zeggen dat de tientallen vacatures van M! Jobs het verschil maken, maar al deze kleine boards bij elkaar tellen toch wel door en de gang naar niche boards wordt steeds groter.

Dus is er een afname zichtbaar? Of een verschuiving? Ik denk persoonlijk het laatste.

Het aandeel van online blijft overigens gelijk: 90% van alle vacatures komen inmiddels op de vacaturebanken, net als over heel 2007.

Bas van de Haterd
Professioneel bemoeial bij Van de Haterd Consultancy

Freelance professioneel bemoeial. Kijkt altijd naar het fundamentele probleem, niet de quick fix. Centrale focus zijn de (online) dialogen met klanten, stakeholders, medewerkers en toekomstig medewerkers (afhankelijk van de opdracht). Actief als interim community manager, projectleider voor nieuwe corporate recruitmentsites, adviseur bij verschillende start ups en inspirator m.b.t. de toekomst van werk (de arbeidsmarkt van de 21e eeuw).

Categorie
Tags

17 Reacties

  Arnoud Rademaker

  @Bas,

  Ik weet dat we van mening verschillen. Toch wil ik op de materie ingaan er van uitgaande dat er sprake is van een trendomkeer. De kredietcrisis eist steeds meer z’n tol. De winstwaarschuwingen, zoals deze tot op heden achter elkaar worden gepubliceerd, lokken reorganisaties die we niet meer gewend zijn. Daarom zullen de personeelsadvertenties nog meer afnemen in plaats van verschuiven. Hoe zit het eigenlijk met de personeelsadvertenties bij de makelaars?


  17 april 2008 om 11:31
  Robert Smit

  Ik vraag me overigens af of ze een vacature die op meerdere online boards staan één keer meerekenen of meerdere keren.

  Overigens vind ik een afname van personeelsadvertenties t.o.v. een arbeidsmarkt die overuren draait niet zo heel vreemd. In de huidige werknemersmarkt zie je juist dat werkgevers actiever zijn met benaderen van werkzoekende via online CV Databases. Dit levert meer resultaat op dan het plaatsen van vacatures.


  17 april 2008 om 11:38
  Marc Drees

  Jobfeed zoekt overigens niet uitsluitend in jobboards. Op dit moment zijn vacatures verzameld uit meer dan 4400 sites. Dit aantal varieert feitelijk continu omdat de spider volautomatisch bepaald of er op een bepaalde site vacatures aanwezig zijn. En de vacatures zijn afkomstig van bijna 20.000 verschillende organisaties.

  Jobfeed ontdubbeld zoveel mogelijk, maar dat is natuurlijk geen 100% garantie op het ontbreken van doublures. Dit aantal zou echter zeer beperkt moeten zijn.


  17 april 2008 om 12:10
  chi666

  @Arnoud: ik weet dat je cijfers altijd wil interpreteren zodat je vooral gelijk hebt. Leuk dat Nokia vandaag 25% MEER winst heeft gepubliceerd, maar dat laat je weer weg. Net als het feit dat de werkeloosheid dus op een all time low staat, negeer je weer volledig. Ik zou je echt willen vragen te stoppen met elke thread die ik schrijf te kapen om je stokpaardje aan te halen en mensen een recessie aan te praten. De cijfers zijn gemengd en in dit geval laat ik redelijk duidelijk zien dat de negatieve cijfers (die jij dan vind) waarschijnlijk niet correct zijn. Ben nu eens een vent en geef gewoon een totaal beeld, en dan je mening. Maar laat niet altijd de helft van de cijfers weg om je mening te ondersteunen.

  Je legitieme vraag (dit artikel gaat immers over vacatures, geen recessie, die discussie ga ik hier dus ook niet verder op in): geen idee hoe het met de makelaars zit. Staat niet in het bericht, is een veel te minimale sector om in dergelijke onderzoeken iets over te zeggen.

  @Robert: je hebt gelijk dat men mogelijk meer zoekt, vergeet echter niet dat de meeste partijen nog steeds meer van hetzelfde doen als ze in eerste instantie het niet redden.

  @Marc: dat maakt het verschil dus groter. Want Nielsen doet expliciet wel dubbeltelling, het gaat hen om media bestedingen. Jobfeed poogt zoveel mogelijk te ontdubbelen. Dat werkt overigens niet helemaal natuurlijk, want ze kijken ook naar afzender en een vacature van bedrijf X die ook door 3 W&S bureaus wordt doorgezet is 4 vacatures bij Jobfeed. Bij Nielse echter zijn dit als alle 3 de W&S bureaus hem op 2 boards zetten totaal 7.


  17 april 2008 om 13:38
  loket

  ik vind dat er wel een verband is tussen aantallen vacatures en economische ontwikkelingen.


  17 april 2008 om 20:46
  chi666

  @Peter W: Dat ontken ik ook niet. Waar ik tegen ageer is dat nu voor de zoveelste keer meneer Arnoud met halve cijfers komt (enkel de verliezen noemen, niet de winsten, niet het gemengde beeld weergeven, maar enkel de stukjes die zijn mening ondersteunen). Zijn mening is bekend en hij kan gelijk hebben, ik zie dezelfde cijfers en zie andere ontwikkelingen. Daar ken ik respect voor hebben. Waar ik geen greintje respect voor heb is dat hij pertiment het nodig vind om alles dat hem niet uitkomt gewoon opzij schuift, weigert te noemen en negeert. Dat heet stemmingmakerij en heeft weinig met discussies te maken.

  Maar dit stuk ging niet over economische ontwikkelingen, wel over de cijfers. En die spreken elkaar nogal tegen. Ik heb denk ik een aardige verklaring waarom de Nielsen cijfers in dit geval er gewoon naast zitten. Vanuit die optiek is er dus helemaal geen neergaande lijn, eenvoudigweg omdat die cijfers op zijn minst twijfelachtig zijn. Ik zou liever een gedegen argument horen waarom het CBS en Jobfeed er naast zit en niet Nielsen (die discussie zou ik hier graag aan gaan, of beter: hoe Nielsen betere cijfers kan produceren, aangezien ze toch een zeer respectabel instituut zijn en hun cijfers doorgaans voor waarheid aangenomen worden).


  17 april 2008 om 20:58
  loket

  @Bas De vete tussen jullie laat ik voor wat het is. Mijn advies: ga ’s samen een bier drinken.

  Het enige wat ik weet van deze Nielsencijfers is dat ze zeer consequent zijn opgebouwd, zeker waar het het meten van volume en aantallen betreft. En in het verleden is maar al te vaak gebleken dat ze een redelijke voorspeller zijn van de eerder genoemde economische ontwikkelingen. Ik mag dat zeggen na tien jaar boeken geschreven te hebben voor Nielsen.


  18 april 2008 om 04:53
  chi666

  @Peter W. Maar hoe verklaar je dan de verschillen tussen Nielsen en de andere twee zaken? Is de verklaring van een verschuiving naar sites (aangezien Nielsen relatief beperkt meet) geen aannemelijke? Of heb je nog anderen?


  18 april 2008 om 05:09
  Berry Punt (Nielsen)

  Nielsen registreert het aantal personeelsadvertenties in alle mediumtypen. In het persbericht benoemd Nielsen expliciet de mediumtypen internet (vacaturesites als monsterboard.nl, volkskrantbanen.nl, jobnews.nl etc.), dagbladen en vak- en managementbladen, omdat daarin het meest geadverteerd wordt voor personeel.

  Elke advertentie is uniek in elk medium en wordt maar één keer geregistreerd. Alleen de vacature waarvoor wordt geadverteerd is niet per definitie uniek. Een bedrijf kan immers meerdere media inschakelen om voor zijn vacature te adverteren. Dat kan online op meerdere vacaturesites, maar daarbij is elke advertentie op elke vacaturesite uniek. Hetzelfde fenomeen doet zich overigens voor bij dagbladen, bijvoorbeeld een advertentie in zowel De Volkskrant en het NRC. En zelfs crossmediaal als bedrijven zowel in een dagblad als op een jobsite hun vacatures plaatsen. In de registratie kunnen om bovengenoemde redenen dus dubbeltellingen voorkomen voor vacatures, maar dat zijn geen dubbeltellingen van advertenties. Dat is logisch als je het aantal personeelsadvertenties registreert zoals Nielsen doet.

  Nielsen noemt in het persbericht ook het aantal vacatures waarvoor is geadverteerd. Dat doet Nielsen omdat in printadvertenties meerdere vacatures genoemd kunnen worden, op internet is het aantal vacatures gelijk aan het aantal advertenties. In het aantal vacatures kunnen zoals gezegd dubbeltellingen voorkomen. Nielsen bericht echter niet over een daling van het aantal vacatures, maar een daling van het aantal personeelsadvertenties.

  Wat betreft de samenhang tussen aantal personeelsadvertenties en de werkloosheidscijfers van het CBS is de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties al eerder een graadmeter gebleken voor de ontwikkeling van de werkloosheid: na een piek in het aantal personeelsadvertenties in 2000 nam het aantal personeelsadvertenties in 2001 af, terwijl tegelijkertijd de werkloosheid ook nog daalde. In 1994 en 2005 nam het aantal personeelsadvertenties weer toe, terwijl toen ook de werkloosheid nog toenam. Het lijkt er dan ook op dat de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties een voorbode is van de ontwikkeling van de werkloosheid. De daling van deze laatste vlakt al af en afgaande op de ontwikkelingen in eerder genoemde jaren lijkt een stijging van het aantal werklozen aanstaande.

  De daling van het aantal personeelsadvertenties zou veroorzaakt kunnen worden doordat er een verschuiving plaatsvindt naar niche boards. Echter, de daling is niet alleen te zien op vacaturesites, maar in alle mediumtypen. Het zou dan ook interessant zijn om te zien of op basis van de registratie van Jobfeed een afname van de groei van het aantal personeelsadvertenties in 2007 is te zien en een daling van het aantal personeelsadvertenties als Q1 2008 afgezet wordt tegen Q1 2007. Daarbij moet echter wel rekening gehouden worden met de verschillende grondslagen van de cijfers: Nielsen rapporteert personeelsadvertenties, Jobfeed vacatures.

  Overigens is de rekensom zoals vermeld in de posting wellicht iets te kort door de bocht:

  “De afgelopen 4 weken is het aantal vacatures gemiddeld ongeveer 122.500 per 3 weken. Dus als we uitgaan van dit geval (122.500 per 3 weken) komen we op 40.833 per week. Een kwartaal heeft 12 weken en dat geeft dus 490.000 vacatures in Q1, enkel online. Zet dit af tegen de 319.000 van Nielsen en we hebben toch een verschil van 34%.”

  De verschillen in aantal advertenties per maand kunnen al zo groot zijn dat het vermenigvuldigen van gemiddelden per week al tot een behoorlijke afwijking leidt. Daarnaast gaat het niet zozeer om het absolute aantal personeelsadvertenties in bepaalde periode, maar om het aantal personeelsadvertenties in bepaalde periode afgezet tegen een vergelijkbare periode een jaar eerder. De basis van de registratie van Jobfeed is blijkens de gegevens breder dan die van Nielsen, maar dat was een jaar geleden dan waarschijnlijk ook al en juist het verschil tussen nu en een jaar geleden is interessant en niet het verschil tussen het aantal advertenties dat Nielsen meet en het aantal vacatures dat Jobfeed meet.


  18 april 2008 om 07:44
  chi666

  @Berry: dat is dus precies wat we zeggen. Jullie meten advertenties (incl. dubbeltellingen, dus twee ads voor dezelfde functie op twee boards zijn twee bij jullie, jobfeed maakt daar, waar mogelijk, één van).

  Je redenatie m.b.t. personeelsadvertenties en vacatures kan ik niet volgen. Je zegt namelijk zelf al dat dit online gelijk is (of bijna gelijk). En ik heb in dit artikel enkel gekeken naar jullie online cijfers, de rest bij de vergelijking buiten beschouwing gelaten.

  De verschillen vind ik wel dermate significant dat er toch eens serieus naar gekeken moet worden. Kan je me vertellen hoeveel sites in de Nielsen cijfers worden meegenomen? Ik zal bij Jobfeed navraag doen hoe de cijfers zich verhouden.


  18 april 2008 om 07:56
  Goochelen met cijfers

  Lekker rekenwerk heren. Een kwartaal heeft 13 weken. Wel handig om rekening mee te houden als je dergelijke cijfers in de markt gaat zetten.


  18 april 2008 om 09:18
  loket

  @Bas ik zie dat Nielsen het stokje meer dan overgenomen heeft. volgens mij zit daar ook een antwoord in op jouw laatste vraag aan mij.


  18 april 2008 om 12:08
  Arnoud Rademaker

  @ Bas,

  Ik begrijp je frustratie. Ik stop pas met het geven van mijn mening als de economie weer zijn slechtste periode achter de rug heeft. Tot die tijd zul je me hier tegenkomen. Of je moet mijn IP-nummer blokkeren. Je mag me helemaal afzeiken. Dat vind ik prima.

  Schijnbaar vind je het prima als 40 procent van de wereldbevolking honger lijd of tenminste moeite heeft om de gestegen kosten voor rijst te kunnen betalen. Is dat voor deze mensen geen recessie dan?

  Ook vind je het prima dat er miljarden worden afgeschreven en als gevolg daarvan duizenden werknemers op staat worden gezet. Zullen banken, nu zij meer dan 40.000 mensen hebben ontslagen, nog veel personeelsadvertenties plaatsen?

  In de branche van de makerlaardij is een grote saneringsgolf op komst. Schijnbaar vat je mijn bijdrage persoonlijk op. Het is je goed recht. Maar wat jammer is dat je, zo komt het over, geen inhoudelijke discussie aangaat en het liefst mensen persoonlijk aanvalt.

  GA JE GANG. MIJN ZEGEN HEB JE!


  18 april 2008 om 13:31
  chi666

  @Arnoud: ik vraag je niet om je mening voor je te houden, wat je steeds denkt en zegt. En ik val je niet persoonlijk aan, ik stel alleen dat als je zo nodig je mening moet ventileren dat je dat doen open en eerlijk moet doen op de daarvoor bestemde plekken.

  Dus niet elk artikel wat ik schrijf willen kapen om je angst te zaaien en dat te doen zonder bodem omdat je elk cijfer dat je tegenspreekt gewoon negeert. Daarnaast vraag ik je om to the point te zijn en niet allerlei onzin erbij te betrekken zoals nu weer. We praten over Nederland, niet over de wereld, niet over Amerika, niet over de armoede in de wereld, niet over 40.000 ontslagen in Amerika, maar over Nederland. En in dit geval over vacatures in Nederland.

  Dus als je je mening hier wil ventileren hoop ik dat je de volgende keer

  1) bij het artikel blijft

  2) het fatsoen hebt alle cijfers te vermelden, niet alleen de cijfers die je uitkomen

  3) niet 1001 zaken erbij gaat betrekken die slechts zeer zijdelingse relevantie hebben en als die dat hebben je de directe link legt en dat doe je niet door te zeggen: we hebben nu eenmaal een verbinding, dus het heeft een impact, maar kom dan met bewijzen.

  Nogmaals (en dit is de laatste keer wat mij betreft): wij zien dezelfde cijfers en interpreteren ze anders. Daar heb ik respect voor. Wat ik echter verafschuw zijn mensen die de helft van de informatie achter houden omdat ze anders hun mening moeten bijstellen of niet meer kunnen verdedigen. Want aangezien je nog nooit beide kanten van het verhaal laat zien en dan je conclusies daaruit trekt (iets wat ik overigens wel doe, ik laat zowel de negatieve als de positieve cijfers zien), kan ik niet anders dan er van uit dat je bang bent voor de gehele waarheid. Ik zal je IP adres niet blokken, ik houd wel van discussie en mensen die het niet met me eens zijn houden me scherp. Echter is het niveau en de inhoud die je hier de laatste tijd ten toon spreid wel tot geenstijl reactie niveau gedaald. Het enige (en daar blijf ik bij) wat ik je vraag is het fatsoen te hebben om ALLE cijfers en ALLE kanten van het verhaal te belichten. Niet alleen degene die je goed uitkomen.

  @goochelen: eens, mijn fout, de verschillen zijn daardoor nog groter.


  18 april 2008 om 15:04
  chi666

  @Berry: ik heb inmiddels een deel van het antwoord van Jobfeed, namelijk dat er geen statistisch betrouwbare data is van een jaar terug. Eenvoudigweg omdat hun product dit jaar zoveel beter is geworden dat ze veel meer sites spideren. Dus de groei t.o.v. een jaar geleden is helaas niet vergelijkbaar.


  18 april 2008 om 15:27
  loket

  I’m off. De vete geloof ik wel zo. Nogmaals heren, ga ’s bier drinken.


  18 april 2008 om 17:55
  chi666

  @Peter: spijtig dat je het een vete vind, dat is het zeker niet, enkel een verzoek (niet respectvol gebracht door mij vanwege steeds herhalende irritatie) tot respect en fatsoen. Spijtig vooral dat ik me weer heb laten verleiden en weer een posting die heel ergens anders over gaat heb laten kapen zodat de werkelijk interessante inhoudelijke discussie verloren gaat.


  18 april 2008 om 18:54

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!