Patienten zoeken elkaar online op!

25 oktober 2007, 03:31

Nederland telt volgens de statistieken van patiëntenverenigingen zo’n 47 miljoen zieke mensen. Dit betekent dat elke Nederlander ongeveer twee à drie ziekten onder de leden heeft. Een schrikbarend aantal als we de statistieken moeten geloven. In werkelijkheid is een veel kleiner deel van de Nederlanders ziek, ook al zal het aantal chronisch zieken in Nederland nog flink gaan stijgen. Het aantal van 47 miljoen ontstaat vooral doordat vele patiëntenverenigingen de niches van elkaar opzoeken. De verenigingen hebben vaak daarbij een onduidelijke marktpositie. In deze marktpositie worden ze ondermeer bedreigd door online ontwikkelingen. De patiënt organiseert namelijk zelf zijn lotgenotencontact en schroomt niet zijn ervaringen rondom ziekte en medicijnen online te delen.

Naast de online ontwikkelingen, zijn er nog andere factoren die marktpositie van de patiëntenvereniging broos maken.

Veranderende financiering

Eén van de bedreigingen vormen de toekomstige veranderingen rondom de financiering van patiëntenverenigingen. Het is nog onduidelijk op welke wijze bijvoorbeeld taken en ledenaantal worden vertaald naar hoogten van subsidies. Ook al hebben de verenigingen onlangs een extra financiele injectie van 10 miljoen euro gekregen, toch hebben zij een duidelijke positionering nodig om de benodigde subsidies in de toekomst te behouden.

Zwakke interne organisatie

Een andere bedreiging is de interne organisatie van patiëntenverenigingen. Onlangs concludeerde het adviesbureau STG/ Health Management Forum dat de verenigingen erg versnipperd en onprofessioneel zijn. De communicatie richting zorgverleners en verzekeraars laat te wensen over. De verenigingen richten zich vooral en te veel op het lotgenotencontact.

Online lotgenotencontact

Maar juist op dit gebied van lotgenotencontact verliezen de patiëntenverenigingen terrein. Hun doelgroep, de patiënten, worden zowel naar zorgverleners als verenigingen steeds meer zorgconsumenten. Deze zorgconsumenten zijn online. Zij vinden zorginformatie via zoekmachines, eventueel gespecialiseerd in Google Health en Healtvault, en communities. Op Hyves zijn bijvoorbeeld vele groepen rondom gezondheidsproblemen. Deze groepen zijn onafhankelijk van de verenigingen opgericht en bieden een kwalitatief goed alternatief. Daarnaast dragen ook farmaceuten zorg voor het online lotgenotencontact via bijvoorbeeld een site als AstmaAltijdAnders [[www.astmaaltijdanders.nl]]. In Amerika zijn zelfs al speciale verzamelsites van communities voor patiënten opgericht. Sites als Patientslikeme en DailyStrength vormen een goed alternatief ten opzichte van de patiëntenvereniging.

Congres Van Patiënt tot Zorgconsument biedt inzicht

Tijdens het congres Van Patiënt tot Zorgconsument kunnen patiëntenverenigingen inzicht verkrijgen in een nieuwe (online) marktpositie. Op 19 november a.s. wordt voor de tweede keer dit congres gehouden (zie voor een verslag vorig jaar op Marketingfacts). Het congres focust zich dit jaar juist op de online ontwikkelingen en de gevolgen voor de patiëntenvereniging. Naast patiëntenvereniging biedt het congres ook een welkome update voor communicatieadviseurs, marketeers en managers in de gezondheidszorg.

Op het gratis congres zullen o.a. Jan Martens (Medblog), Jacqueline Fackeldey, de NPCF (over hun portal voor chronisch zieken), Mediumzorg, de CG-raad en Martijn Hulst een presentatie geven over de veranderende werkelijkheid voor patiëntenverenigingen.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

2 Reacties

  Marcel

  Interessante ontwikkelingen. Toch denk ik dat er ook nog wel kansen liggen voor patientenverenigingen mits ze zich goed organiseren en hun doelgroep faciliteren, bijvoorbeeld in lotgenotencontacten. Ik denk dat een patientenvereniging vooral haar bestaansrecht waar kan maken als ze bijvoorbeeld in Den Haag een sterke lobby heeft. En daarvoor is het weer nodig dat ze een groot deel van hun doelgroep vertegenwoordigen (zie bijvoorbeeld ANWB die een sterke lobby heeft dankzij heel veel leden)…en dat die doelgroep dat ook zo ziet. En dat betekent inderdaad dat ze toch een duidelijker marktpositie moeten bemachtigen. Op dit moment zie je dat er heel veel kleine patientenverenigingen zijn (soms van een paar honderd leden). Ik ben ook benieuwd hoe die zich in de veranderende markt zullen handhaven en als ze dat lukt hoe ze zich dan positioneren.


  25 oktober 2007 om 06:14
  Pascal Ursinus

  Er interessant artikel. Op zich zie ik deze ontwikkeling ook in relatie tot mijn eigen website http://www.doof.nl. Deze website wordt bezocht door zo’n 1.500 bezoekers per dag (80.000 paginaweergaven per maand, google analytics). Vooral doven, slechthorenden en hun omgeving. Maar ook de professionals en fabrikanten / leveranciers zijn hier veelvuldig terug te vinden.

  Doven en slechthorenden lezen hier het nieuws, vinden ineteressante vacatures, chatten met elkaar, al dan niet met webcam erbij, ontvangen de gepersonaliseerde nieuwsbrief, etc.

  De landelijke patiëntenverenigingen voor doven en slechthorenden kunnen deze ontwikkelingen maar moeilijk volgen en tobben regelmatig hoe ze dergelijke mogelijkheden moeten inzetten voor hun organsiatie.

  Ik denk dat ik de 19e maar in mijn agenda moet zetten!

  Pascal Ursinus

  http://www.doof.nl


  25 oktober 2007 om 08:19

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!