Privacywetgeving geldt ook op internet

17 oktober 2007, 03:24

Publicatie van persoonlijke gegevens op internet kan mensen jarenlang achtervolgen. Onjuiste of verouderde gegevens kunnen grote schade berokkenen aan iemands belangen, goede naam of maatschappelijke mogelijkheden. Persoonsgegevens moeten daarom zorgvuldig worden gebruikt, juíst op internet. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bracht gisteren de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet (pdf) ter consultatie uit. Het doel hiervan is het bieden van helderheid over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij internetpublicaties. Daarnaast geeft de toezichthouder op de site mijnprivacy.nl praktische adviezen aan betrokkenen over de stappen die zij zelf kunnen zetten om hun persoonsgegevens op internet te beschermen.

De naleving van de wettelijke regels voor het publiceren van persoonsgegevens op internet is voor verantwoordelijken, zoals websitehouders, niet lastig of kostbaar. De belangrijkste regels zijn dat zij de betrokkene informeren over de publicatie van persoonsgegevens, en de gegevens verwijderen als de betrokkene bezwaar maakt tegen publicatie. Ook moeten verantwoordelijken maatregelen nemen om sites met persoonsgegevens te beveiligen. Tegelijkertijd kunnen burgers zelf veel doen om verantwoordelijken te houden aan hun verplichtingen. Het CBP geeft hierover voorlichting en biedt modelbrieven voor verschillende situaties. Met deze tweeledige benadering dringt het CBP aan op een veiliger gebruik van persoonsgegevens op internet.

De Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet worden nu gepubliceerd ter consultatie. Het CBP vraagt in de komende weken een aantal organisaties die actief zijn op dit terrein om een reactie. Na deze ronde zullen de richtsnoeren worden vastgesteld en in de Staatscourant worden gepubliceerd als beleidsregels voor het uitoefenen van toezicht. Het toezicht door het CBP zal zich richten op ernstige en structurele schendingen van de privacywetgeving bij publicaties op internet.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!