10 tips voor een succesvol website redesign

18 september 2007, 13:23

Eens per twee tot drie jaar onderwerpen bedrijven en organisaties hun website aan een redesign. Veelal ingegeven doordat het bedrijf of organisatie zelf evolueert en/of de technologie voortschrijdt waardoor men aansluiting wil vinden met de markt. Bij veel redesign projecten worden de deadlines overschreden, de budgetten niet gerespecteerd en laat het projectmanagement te wensen over.

De 10 hieronder genoemde tips helpen bij het stroomlijnen van een succesvol website redesign.

1. Bepalen van strategische doelen (visie)

De belangrijkste vraag is om te bepalen wat de doelstelling van de site is. Vaak is dit al jaren eerder bekend geworden uit sessies met het management. Toch raden wij aan om deze doelstelling opnieuw te omschrijven. Hierbij kan het resultaat zijn dat de huidige website prima voldoet en met enkele aanpassingen weer aansluit bij de doelstelling. Probeer ook over een periode van 5 tot 10 jaar te kijken en stel vragen als: wat zouden onze gebruikers dan willen? Kunnen we bepaalde functionaliteiten al aanbieden? Om dit doel te halen zou je in kleine stapjes al kunnen toewerken naar de beoogde functionaliteiten.

2. Projectmanagement

Zorg ervoor dat er een duidelijke ‘scope’ van het project is met deadlines, resources en budgetten. Het projectteam dient te bestaan uit mensen uit verschillende disciplines (o.a. communicatie, designers, usability). Ook dienen personen uit het managementteam zitting te nemen in het projectteam.

3. Testen

Veel bedrijven hebben nog nooit hun gebruikers aan het werk gezien op de site. Breng tijd door met gebruikers van de site. Kijk naar wat wel werkt op de site en wat niet. Van zowel positieve als negatieve reacties is veel te leren. Een voorbeeld van een gedegen gebruikerstest is een Eyetracking usabilitytest omdat hier zowel het kijk- als het gebruikersgedrag in kaart wordt gebracht. Deze techniek kan zelfs worden gebruikt om te bepalen welk ontwerp het beste aanslaat bij de gebruikers. Laat uiteindelijk de gebruikers beslissen of de site gebruiksvriendelijk is en voldoet aan zijn verwachtingen. Zet dus de persoonlijke voorkeur, en ook die van het management, overboord. Test zowel het huidige design als de redesign.

4. Stap voor stap

In de praktijk blijken redesigns van websites waarbij de totale site in zijn geheel wordt vernieuwd meer problemen te geven dan wanneer er in kleine stappen wordt gewerkt. Grotere projecten zijn nu eenmaal moeilijker en wanneer er problemen ontstaan, hebben die meer impact dan wanneer je stap voor stap werkt naar een redesign. Kleinere deelprojecten hebben als voordeel dat je sneller resultaat ziet van je aanpassingen en daarop kunt anticiperen. Daarnaast kunnen de huidige gebruikers wennen aan de veranderingen die worden gemaakt in de site en raken ze niet gefrustreerd met als gevolg dat gebruikers niet meer op de site komen.

5. De juiste web standaards

Het implementeren van de juiste web standaards is van belang. CSS en xHTML zijn daarbij favoriet. Het converteren naar deze standaards is aan te bevelen. Redesigns van kleine gebieden van de site zijn dan namelijk makkelijker over te zetten en passen zich aan de ingestelde standaards aan.

6. Interne resources

Wanneer een webdesign bureau is ingehuurd en de site is gelanceerd, wie gaat dan wijzigingen, updaten en verbeteringen op de site doorvoeren? Grote bedrijven hebben hier meestal de juiste mensen voor. De kleinere bedrijven ontberen vaak deze kennis. Toch is het van belang dat de ontwikkeling van de site doorgaat, ook bij de kleinere bedrijven. Binnen het bedrijf dient een persoon verantwoordelijk te worden gemaakt die aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de site.

7. Een goede CMS

Een goed Content Management Systeem (CMS) kenmerkt zich doordat deze gescheiden is van het design. Aanpassingen kunnen dan zeer snel worden doorgevoerd zonder het design onrecht aan te doen. Vergelijk daarom verschillende leveranciers van CMS-en met elkaar en laat hen de voordelen uitleggen van hun CMS. Op de site CMSsystemen is informatie over verschillende CMS te vinden.

8. Content doornemen

Een redesign is bij uitstek een moment om de huidige content door te nemen en aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Schrijven voor een website is in ieder geval iets anders dan het schrijven van een tekst voor een brochure. Het inwinnen van advies bij professionele webredacteuren is zeker geen overbodige luxe.

9. Interne processen

Stel een plan op welke processen gaan veranderen wanneer een redesign doorgevoerd gaat worden. Denk aan voldoende server ruimte. Maar ook aan processen in de bedrijfsvoering die gaan veranderen. Wie handelt aanvragen die via de site binnenkomen af, et cetera. In de praktijk blijken leads die via een website binnenkomen helemaal niet, of slecht worden afgehandeld. Voor wie het nog niet wist: internet is een volwaardig en volwassen communicatiekanaal geworden.

10. Redesignen is nooit af

In tegenstelling tot het ontwerpen van bijvoorbeeld een brochure, waarbij na het drukken en verzenden het project af is, is het redesignen en aanpassen van een website nooit af. Feitelijk zou redesignen een on-going proces moeten zijn binnen de organisatie en zijn plaats als zodanig moeten hebben. Een website is namelijk nooit af. Nieuwe technologieën, nieuwe inzichten en verandering van bedrijfsdoelen en focus dienen namelijk zich voortdurend aan.

Uiteraard zijn er meer tips, wat mij betreft vullen jullie dit gewoon aan. Dan kunnen we vervolgens een mooi document maken van alle tips die bloggers en lezers van Marketingfacts kunnen gebruiken.

What about user experience! Al meer dan 10 jaar ben ik werkzaam in de online scene. Ik analyseer door zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken in te zetten, wat gebruikers nodig hebben, hoe zij zich gedragen op internet en welke drijfveren zij hebben. Met deze verkregen inzichten help ik bedrijven en organisaties hun klanten en relaties te begrijpen en te kijken welke kansen zij hebben om de user experience te verbeteren en te innoveren. Specialiteiten ● UX Research : (remote) usability testen, eyetracking, groepsdiscussies, face-to-face interviews, enquêtes, AB en Multivariate testen, card sorting, tree testen, taakanalyse, Google Analytics ● UX Design : customer journey mapping, user flows, user scenario’s, persona’s, navigatie -en contentstructuur , informatie architectuur, wireframing Alles voor zowel desktop, mobiel, tablet en apps. U kunt mij altijd benaderen voor interim dienstverbanden of freelance opdrachten.

Categorie
Tags

21 Reacties

  Schelte Meinsma

  Heeej Robert-Jan,

  Prima stukje, past ook uitstekend bij de rapportage die je levert bij de eyetracking resultaten. Denk dat de kern van dit verhaal is, dat een internetsite nooit af is.

  Beleid, continuiteit en visie bepalen het succes van de site. Waarbij content de belangrijkste rol speelt!

  Veel succes en tot ziens in Ilpendam!

  Gr. Schelte


  18 september 2007 om 15:56
  André Scholten

  Naast de optimalisatie voor zoekmachines dient een redesign ook goed begeleid te worden voor de zoekmachines. Door deze 2 zaken goed voor elkaar te hebben zorg je er voor dat je nieuwe site goed te indexeren en voorzien is van een goede structuur. Tevens zorg je er voor dat je opgebouwde populariteit niet weggegooid maar keurig overgeheveld wordt naar de nieuwe site. Daar zit immers onnoemelijk veel tijd en geld in, en dat gooi je toch niet zomaar weg? (Cynisch bedoeld, want velen doen dat wel)

  Stap voor stap is een illusie, ik heb veel redesigns gezien/gedaan en allemaal gingen ze ineens volledig online. Een deel van een website alvast even omzetten is in de praktijk bijna niet haalbaar.

  Een goed CMS is gescheiden van het design? Die zin begrijp ik niet, al denk ik dat je bedoeld dat hij template-based moet zijn? Daardoor heb je volledige controle over de client-side code die een pakket oplevert, en ja: daarin volg je zo veel mogelijk de aanbevolen webstandaarden. Met deze webstandaarden in het achterhoofd pas je HTML en CSS toe op een dusdanige manier dat structuur in de HTML staat en layout in de CSS.

  Ik mis het punt usability: die wordt even snel genoemd maar is toch redelijk essentieel.

  Verder ben ik het met Erik eens: vorm volgt functie. SEO en usability liggen dicht tegen elkaar, en die punten moet je 100% goed voor elkaar hebben. In bijna 99% van de gevallen kun het het design daar wel op aanpassen, in ieder geval makkelijker dan andersom.


  18 september 2007 om 16:39
  Max

  Misschien nog wel het belangrijkste: stel eerst de vraag in hoeverre een redesign nodig is, en of een re-align niet volstaat. Stond heel lang geleden al eens een stukje over op A List Apart.


  18 september 2007 om 17:20
  Martin V

  Naar mijn idee worden nu wel heel veel zaken op een hoop gegooid. Iets als een CMS (een tool) of zoekmachine optimalisatie bieden toch weinig garantie voor het behalen van je doelen? Zoekmachine optimalisatie is meer een actueel aandachtspunt dat hopelijk binnenkort gemeengoed is. Hopelijk staat het over 2 jaar niet meer nadrukkelijk bij deze tips, maar okay, dit blijft een marketing blog met veel SEO adepten 🙂 Daarnaast is bij vrijwel elk CMS vormgeving en inhoud gescheiden en zal het daarom geen directe catalysator bij een redesign zijn.

  Zaken als meten vooraf en achteraf, opnieuw in kaart brengen van doelstellingen en herstructureren van content zijn tips die echt behoren bij een redesign. De rest zijn meer algemene tips die ook gelden voor ‘normale’ webprojecten.


  18 september 2007 om 17:23
  BasPaauw

  Typische discussie dit, iedere specialist zal zeggen dat zijn of haar specialisme te weinig aandacht krijgt. Ik ben het grotendeels met Robert-Jan eens, vrijwel alle tien punten heb ik meerdere keren mogen meebeleven. SEO en Usability zijn meer randvoorwaarden, de punten van Robert-Jan zijn veel meer projectmatig gericht. SEO en Usability komen dus terecht niet voor als een van de tien punten maar zullen wel bij meerdere punten van belang zijn net als vele andere zaken.


  18 september 2007 om 18:48
  rjmvandiepen

  @Erik & Andre

  Zoekmachine optimalisatie is een goed punt, evenals web analytics. Toch vind ik dat dit gewoon hoort bij een dergelijk project. Goede designers en web techneuten zullen hier direct rekening mee houden.

  @Andre

  ‘Een goed CMS is gescheiden van het design? Die zin begrijp ik

  niet, al denk ik dat je bedoeld dat hij template-based moet

  zijn?’

  Inderdaad, dat bedoel ik.

  Ik ben blij dat jullie een aantal tips hebben toegevoegd. De tips die ik heb genoemd zijn, zoals Bas opmerkt, vooral projectmatig van aard.


  19 september 2007 om 03:43
  daniel@clickvalue.nl

  Robert, mooi verhaal!

  Wat ik mis is de 0-meting, op het vlak van KPI’s. Feitelijk is dit een kwantificering van stap 1. Hoe goed bereikt de huidige site zijn doelen? Herhaling van de 0-meting op de nieuwe site geeft inzicht in verbeteringen.

  Meet bijvoorbeeld de huidige conversie, pagina’s per bezoek, tijd op de site, klanttevredenheid, bekeken producten per bezoek, tijd benodigd voor cruciale taken etc.

  Zo kun je verbeteringen demonstreren wanneer de vernieuwde site live gaat, en soms zelfs al in de conceptfase: bijvoorbeeld met een eyetracking onderzoek 🙂


  19 september 2007 om 06:51
  Robert van de Wiel

  Breng niet enkel eigen doelstellingen en functionele wensen in kaart. We hebben het hier over een bestaande site die een redesign ondergaat. Vraag de huidige bezoekers wat ze van de site momenteel vinden. Wat missen ze? Wat willen ze in een redesign niet kwijt? Zijn er opmerkingen? Vragen? Bepaal mede aan de hand van deze feedback waar de focusgebieden binnen het redesign moeten liggen.

  “Zet dus de persoonlijke voorkeur, en ook die van het management, overboord.”

  … een punt wat in de praktijk nogal wat voeten in de aarde kan hebben. Zoveel mensen, zoveel wensen en niet iedereen kan een persoonlijke mening ‘loslaten’ om van een afstand te kijken naar een optimale indeling en daarmee gepaard uiterlijk. De feedback uit de markt plus de in kaart gebrachte eigen functionele en inhoudelijke wensen onderbouwen intern ook op dit vlak een te maken keuze.

  Zoals eerder besproken ben ik een fervent voorstander van het gebruik van wireframes in dit traject. Denken vanuit invulling, niet vanuit het grafische jasje….vorm volgt functie in optima-forma….bijkomend voordeel is dat er op deze manier weinig vragen open blijven liggen of wijzigingen op het ontwerp volgen waarop het design-traject onverhoopt vertraagd kan worden.


  19 september 2007 om 08:09
  Koos Koets

  Ben ik de enige die iets heeft van: O’really!

  Alleen punten 1 en 8, hebben in werkelijkheid met redesign van doen, alle andere punten gelden net zo goed voor Nieuwbouw.

  Daarnaast zijn sommige zaken wel enorme open deuren, als juiste web standaarden en een goed CMS.

  Als ik dan wat tips mag geven:

  1) Controleer aan hand van statistieken welke functionaliteit veel of juist weinig gebruikt worden, analyseer of dit komt door functionaliteit of populariteit

  2) Hou een enquette onder gebruikers wat zij goed/slecht aan de site vinden. En vraag welke zaken ze missen, of juist goed vinden.

  3) Controleer logfiles op foutmeldingen, zijn er links naar zaken die niet meer bestaan, of gaat functionaliteit structureel fout?

  4) Wanneer je zaken grondig redesigned en de site core business is, overweeg dan om een tijdje beta te draaien, op deze manier loop je minder risico en betrek je “echte” eindgebruikers in het proces.

  5) Je hebt maar 1 kans om een eerste indruk achter te laten, bij twijfel niet publiceren!

  6) Maak een plan om terug te keren naar de oude situatie, het is niet ondenkbaar dat wanneer de nieuwe website de lucht in gaat dit allerlei technische dan wel praktische problemen geeft.

  7) Ga niet lopen te kloten aan beproefde zaken, zeker wanneer dit “Core” Functionaliteit is. Zelfs zaken die in eigen ogen verbeterd zijn, ervaren gebruikers als onhandig. Kortom hou rekening met de impact die bepaalde zaken op gebruikers hebben.

  8) Hou rekening met extra load op uw website, zeker als de site in het nieuws komt kan dit voor een verdubbeling (of zelfs meer) van bezoek leiden. Het is dan natuurlijk behoorlijk slordig als juist op dat moment uw site onderuit gaat.

  9) Sta open voor meningen! De eindgebruiker is de beste tipgever, zorg dus dat de eindgebruiker op een makkelijke manier met u kan communiceren, geef de gebruiker ook feedback, zodat deze het idee heeft serieus genomen te worden.

  10) Hou rekening met het feit dat na een nieuwe website er nog een hoop nazorg nodig is, hou hiermee rekening in uw planning.


  20 september 2007 om 11:10
  rjmvandiepen

  @Koos

  Ondanks dat er een aantal ‘open deuren’ in de tips zitten, blijven de tips actueel. Je kunt er mee doen wat je wilt natuurlijk. Toch denk ik dat de tips veel bedrijven kunnen behoeden voor uitloop van projecten, budgetoverschrijdingen etc.

  En ook gelden de tips natuurlijkvoor een nieuw te bouwen site. In ieder geval bedankt voor je aanvullende tips.


  20 september 2007 om 14:16
  han van wel

  Koos K heeft het wel bij het rechte eind hoor. Webstats en gebruiksanalyses horen bovenaan elk lijstje te staan: bij re en bij design. verder mag wat mij betreft de gebruiker ook sterker betrokken worden bij de keuze van de soort zoekmachine (in relatie tot de zender).


  24 september 2007 om 16:02
  Esther van Diepen

  Hé Rob,

  Goed artikel waar ik zeker wat aan heb voor het onderzoek waar ik nu mee bezig ben. Ik hou de site in de gaten voor nog meer informatieve blogs!

  Groet,

  Esther van Diepen


  27 september 2007 om 06:50
  Floris Nijdam (Advance)

  Goed stuk. Er wordt te vaak alleen maar aandacht gegeven aan ontwerp. Ontwerp de visie en het proces er achter gaan hand in hand en zijn cruciaal voor ieder succesvol project.


  27 september 2007 om 06:57

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!