ISOC wil verbod op gebruik externe sitemonitoring bij overheid

28 juni 2007, 03:44

Ja het staat er echt. De vereniging voor internetprofessionals Internet Society Nederland wil dat er een einde komt aan de sluipende opkomst van externe spionagetools in Nederlandse overheidswebsites. Steeds meer overheden en publieke diensten maar ook overheidsbedrijven als NS maken gebruik van de diensten van bedrijven als Nedstat, Google Analytics, Webtrends en Core Metrics. Een bezoeker van een site wordt vaak onmerkbaar en zonder waarschuwing geprofileerd door deze bedrijven op klikgedrag en vaak worden ook (elders verzamelde) demografische gegevens doorgegeven.

“Burgers hebben er recht op niet door commerciele ondernemingen over de schouder gekeken te worden als zij overheidsinformatie tot zich nemen of aangifte doen bij de politie”, stelt ISOC.nl-directeur Michiel Leenaars. “Men is zich onvoldoende bewust dat de overheid hiermee het informatierecht van de burger schendt. Wat deze bedrijven met deze gegevens verder doen is namelijk volledig onduidelijk, zeker als de feitelijke informatieverzameling over de grens gebeurt”.

De vereniging stelt dat de belangen van de burger belangrijker zijn dan de nieuwsgierigheid van de betreffende ambtenaren, en dat er bovendien andere middelen zijn om dit soort informatie te verzamelen. Als alternatief suggereert de vereniging om per website analysetools te draaien, of in plaats van trafficanalyses meer kwalitatief naar sites te kijken via gebruikerspanels of professionele usability experts.

Ben benieuwd wat de Web Analytics Association daarop te zeggen heeft. Deze club had gisteren haar derde bijeenkomst (dit keer bij IDG in Haarlem).

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

6 Reacties

  Petra de Boevere

  Heel veel mensen weten niet dat statistieken veel zeggen, wat statistieken zijn en denken nog steeds dat ze anoniem zijn op internet.

  Voorbeeld: Er komt gisteren een vertegenwoordiger bij mij. Deeltje van het gesprek:

  ‘Ben jij op zoek naar en nieuwe baan of zo?’

  ‘Hoezo?’vraagt de vertegenwoordiger met een verschrikte blik.

  ‘Nou, er is vorige week diverse keren op jouw naam gegoogled, dat zie ik in mijn statistieken, want ik schreef ooit een posting over jou. En dat is vaak wat werkgevers als ze sollicitanten willen screenen’

  ‘Jij moet bij de recherche gaan! zegt de vertegenwoordiger fel als ik hem uitleg wat ik via mijn statistieken allemaal kan zien.

  ‘Als je wil weten wie er op je naam gegoogled heeft wil ik je best het IP-nummer geven hoor.’ zeg ik lachend.

  Hij vond het een stuk minder leuk 🙂


  28 juni 2007 om 04:48
  Raedts

  Van overheden wordt steeds meer verlangd dat ze zich qua dienstverlening gaan opstellen als bedrijven. Een goede bereikbaarheid, heldere dienstverlening en een goede internetsite horen daar bij.

  Natuurlijk moet er (zeker door de overheid) voorzichtig met data worden omgegaan, maar ook voor overheden is het van groot belang om te weten wie de (on-line) klanten zijn, hoe ze op de site komen, hoe lang ze er blijven etc.

  Wat dat betreft moeten ook overheden de mogelijkheden hebben die commerciele ondernemingen hebben.


  28 juni 2007 om 05:59
  ssmeding

  Ik ben het met Ludo eens. Is de volgende stap dat overheden überhaupt geen commerciële marketingbureaus meer mogen inhuren, omdat dit de puurheid van de communicatie met de burger zou verstoren? Volgens mij is het juist in het belang van de burger dat de overheid middelen heeft om het succes van (en knelpunten bij) de inzet van nieuwe technologische middelen te onderzoeken.

  Natuurlijk moet het niet zo zijn dat externe bedrijven op een indirecte manier kunnen herleiden wie wanneer aangifte heeft gedaan bij de politie of een product heeft afgenomen heeft bij een digitaal loket, maar hier ligt meer een verantwoordelijkheid bij de partijen in de markt om de gegevens die ze analyseren goed af te schermen en te anonimiseren. Hier kan de overheid wel kwaliteitseisen aan stellen, maar het lijkt me niet verstandig om het afnemen van dit soort diensten geheel te verbieden.


  28 juni 2007 om 06:14
  raph

  Wat naar mijn mening goed is aan het standpunt van ISOC, is dat de overheid zich ervan vergewist dat een dienstverlener verantwoord omgaat met de gegevens die in opdracht van een overheidsorganisatie worden verzameld. ISOC is voorstander van een volledig verbod. Dat lijkt me wat te ver gaan. Maar het lijkt me heel zinnig dat een overheidsoranisatie volledige openheid verlangt over wat er met de verzamelde gegevens gebeurt, voordat zaken worden gedaan met een dienstaanbieder.

  Kern van het verhaal is volgens mij: wie is de formele eigenaar van in opdracht verzamelde gegevens? Wanneer de opdrachtgever de eigenaar is, dan zou je oneigenlijk gebruik of misbruik van gegevens als diefstal kunnen bestempelen.

  Een totaal verbod op het gebruik externe sitemonitoring door de overheid lijkt me niet wenselijk; het beter regelen wel.


  28 juni 2007 om 06:59
  ssmeding

  Dezelfde helderheid is in het bedrijfsleven net zo belangrijk trouwens. Niet zelden werkt één aanbieder voor twee met elkaar concurrerende bedrijven. Dan wil je ook niet dat de applicatie en/of het bureau de twee gegevensbronnen naast elkaar legt.


  28 juni 2007 om 07:09
  koningwoning

  Gelijk maar SKO inlichten dat ze niet meer mogen meten hoeveel er gekeken wordt naar overheidsgefundeerde programma’s?

  Wat een onzin!

  Waarom is internet altijd de ‘dupe’ van dingen die net zo hard in andere media gebeuren?

  ‘k ben het overigens wel eens met Sint S: Iedereen die Google Analytics gebruikt geeft Google inzage in zijn/haar website. Die kunnen dan aan benchmarking doen en aan jouw concurrenten vertellen dat zij meeer in search moeten doen, maar dan wel eerst die conversie verhogen want x% is de standaard in jullie markt….


  28 juni 2007 om 10:15

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!