Langere online attentiespanne bij nieuwsartikel

2 april 2007, 08:27

In verscheidene publicaties (Emerce, De Telegraaf, Nu.nl) is aandacht besteed aan het resultaat van een eyetracking studie over de attentiespanne bij webnieuws en gedrukt nieuws. In het kort komt de conclusie erop neer dat dat online lezers gemiddeld 77 procent lezen van hun keuze, terwijl dit bij lezers van traditionele kranten slechts 62 procent is en bij lezers van tabloids zelfs maar 57 procent. De gangbare conclusie dat online lezers minder van een online artikel lezen is dan ook niet gerechtvaardigd, althans voor nieuwsartikelen.

De studie is van belang omdat het om een onderdeel van een lange-termijn studie gaat; het project ging in 2004 van start. Nu is voor de eerste keer zowel het lezen van online als gedrukte nieuwsartikelen onderzocht. Meer informatie over de studie is te verkrijgen via een video van de presentatie van het rapport. Ook is er een presentatie van 50 slides beschikbaar.

Jak Boumans is adviseur content strategie bij Electronic Media Reporting, een bureau actief sinds 1990 en gespecialiseerd op het gebied van content. Electronic Media Reporting kent vier werkgebieden: strategisch advies: studies: evaluatie en audits van projecten (o.a. voor de EU); publicitaire producties (nieuwsbrieven, boeken, congressen, reizen). Jak Boumans houdt een dagelijks, Engelstalig blog Buziaulane bij over de contentindustrie. Jak Boumans is ook een van de organisatoren van de multimedia contentwedstrijd Europrix.nl en de Nederlandse voorselectie van de World Summit Awards. ook is hij promotor van de Europrix Top Talent Award, een multimedia wedstrijd voor jonge producenten. Hij is tevens secretaris van de European Academy of Digital Media. Jak Boumans publiceert nationaal en internationaal. Hij publiceerde in 1986 het Online Handboek (Spectrum). Hij levert ook bijdragen aan vakstudies zoals E-Content, Technologies and Perspectives for the European Market (2004).

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!