Elektronische krant: top of flop (deel 2)

12 december 2006, 13:19

Op 24 november werd in Maastricht een seminar gehouden over digitale kranten. Ernst Dirkzwager schreef hierover al een eerste verslag. Er is intussen een verslagje van het seminar beschikbaar van de hand van de seminarvoorzitter Jan Bierhoff op de site van de organisator European Journalism Centre Een van de lezingen ging over de iLiad, de gedoodverfde tekst iPod voor kranten en boekenuitgevers. Het Belgische financiële dagblad De Tijd heeft van april tot half juni 2006 een proef met deze e-reader gehouden. Het tweede deel van Elektronische krant: top of flop gaat over interactief adverteren.

Deze proef werd wetenschappelijk begeleid door een consortium van wetenschappelijke onderzoeksbureaus onder leiding van IBBT. Na de lezing in Maastricht heeft de coördinator van het onderzoek IBBT een aantal samenvattingen en zijn presentatie gepubliceerd. Twee van de notities bevatten opmerkingen over het profiel van de 200 pilot gebruikers en over interactief adverteren.

De gebruikers groep was samengesteld uit lezers van de De Tijd. Ruim 500 lezers hadden zich aangemeld, maar slechts 200 zijn geselecteerd. Deze 200 pilot gebruikers waren representatief voor het profiel van De Tijd lezer: hoogopgeleide mannen, met computervaardigheden en een drukke baan. Zij hebben gedurende de 2,5 maand van het experiment dagelijk de editie van De tijd op hun iLiad kunnen opladen. De meerderheid van hen was enthousiast over het apparaat en de mogelijkheden. Wel trekken de onderzoekers de conclusie dat de ervaring met de iLiad positief was, maar dat dat het gebruik nog in de nabije toekomst ligt. M.a.w. de leden van de testgroep zijn early adopters.

Interessant waren de opmerkingen over interactief adverteren. Veel is er niet uit het onderzoek gekomen op dit punt. Dat kwam voornamelijk omdat er slechts 16 procent respondenten van de 392 reclamemakers in 152 reageerden. Dit is een teleurstellend percentage. De opmerkingen zijn dan ook niet representatief. Het lijkt erop dat de (Belgische) reclamewereld weinig zien in interactieve reclame in het algemeen en interactief adverteren op de iLiad in het bijzonder.

De Engelse samenvatting van het onderzoek luidt::

Secondly, MICT-IBBT (de onderzoekerende instantie- JB) focused on the expectations and needs of Belgian advertisers regarding interactive advertising in general, and the potential of the ePaper as a new advertising channel in particular. In September 2005, an online survey on interactive advertising was sent out to 392 representatives of the 152 companies, which are member of the Belgian Union of Advertisers (UBA). The respondents were asked about their experiences with interactive advertising, the benefits and constraints, and their expectations about future developments in the advertising market.

Although the response rate of 16% was too low to generalize the results to the whole

advertising sector, the survey confirmed that advertisers tend to remain slow adopters of

interactive media. Only 14% of the respondents believed that iDTV will become a major channel for advertising, and more than 80% did not find mobile applications an important channel for advertising. When focussing on interactive advertising, advertisers seem to prefer well-known channels, such as portal websites and e-mail. It is interesting to note that 60% of the respondents agreed to the statement that advertisers have a rather conservative attitude towards interactive advertising. Reach, return on investment (ROI) and cost-efficiency are still the most important parameters to evaluate the effectiveness of advertising campaigns. Lack of information about interactive advertising and about the return on investment (ROI) was seen as major barriers to invest in interactive advertising. About 40% of the respondents said that interactive advertising is still ‘too new’; a similar group believes that the formats for interactive advertising are still insufficient, whereas a quarter of the respondents find that interactive advertising campaigns are often not creative enough.

On the other hand, the members of the UBA also identified some major opportunities. The

opportunities in targeting and personalization of advertisements, the direct relation that can be built with the consumers and the fact that the effect of campaigns is measurable are the three most important advantages of interactive advertising media. The respondents are less convinced that interactive media will provide more possibilities in multimedia and creativity. In general, the questions about the future of interactive advertising show that new media are a major challenge for all advertisers. 9 out of 10 respondents agreed that it will become more important in the interactive media environment to know where, when and how the target group can be reached in the best possible way.

Zelf vind ik dat uit de samenvatting niet duidelijk wordt, dat ook de iLiad beperkte mogelijkheden heeft voor interactief adverteren. De ilIad werkt anders dan een PDA. De electriciteitsconsumptie van de iLiad is gerelateerd aan het omslaan van pagina’s. Bovendien wordt de interactiviteit gebruikt om te navigeren van een algemene pagina naar een specifiek artikel. Foto’s kunnen wel worden weergegeven, maar video niet. Dit beperkt wel de interactiviteit om bijv. animaties of advertgames te gebruiken. Wel zie ik mogelijkheden in het gebruik van de wi-fi faciliteit van de iLiad voor interactief adverteren (personificatie en de antwoordfaciliteit).

Ik ben overigens benieuwd hoe de reactie in de Nederlandse reclamewereld zal zijn nu het erop lijkt, dat vijf Nederlandse kranten (of krantenconcerns) een consortium gaan vormen samen met de Belgische onderzoeksinstelling IBBT om het verschijnen van digitale kranten en de iLiad verder te onderzoeken.

Meer informatie over de iLiad en over het begeleidende onderzoek is te vinden op mijn blog Buziaulane.

Jak Boumans is adviseur content strategie bij Electronic Media Reporting, een bureau actief sinds 1990 en gespecialiseerd op het gebied van content. Electronic Media Reporting kent vier werkgebieden: strategisch advies: studies: evaluatie en audits van projecten (o.a. voor de EU); publicitaire producties (nieuwsbrieven, boeken, congressen, reizen). Jak Boumans houdt een dagelijks, Engelstalig blog Buziaulane bij over de contentindustrie. Jak Boumans is ook een van de organisatoren van de multimedia contentwedstrijd Europrix.nl en de Nederlandse voorselectie van de World Summit Awards. ook is hij promotor van de Europrix Top Talent Award, een multimedia wedstrijd voor jonge producenten. Hij is tevens secretaris van de European Academy of Digital Media. Jak Boumans publiceert nationaal en internationaal. Hij publiceerde in 1986 het Online Handboek (Spectrum). Hij levert ook bijdragen aan vakstudies zoals E-Content, Technologies and Perspectives for the European Market (2004).

Categorie
Tags

5 Reacties

  thomas

  voor een artikel in de categorie Usability en design had ik toch op z’n minst bruikbare links verwacht :-p

  ik heb een beetje moeite om door de intro te worstelen. De links werken niet goed en volgens mij mist er wat tekst


  12 december 2006 om 14:26
  jakbou

  Thomas,

  De twee niet werkende links zijn gerepareerd.

  In de intro heb ik geprobeerd om je alle bronnen ter beschikking te stellen.

  Jak


  12 december 2006 om 14:42
  jakbou

  @Wouter

  Heb de review van Gonny gelezen.Deze zat goed in elkaar.

  @Wiebe

  Er is genoeg digitale tekst en die is er ook altijd geweest vanaf 1980. Maar de PDAs en de e-Books hadden steeds een probleem met de leesbaarheid van de schermen. Nu is dat probleem met de iLiad opgelost. Vanaf nu is het probleem om de iliad of een gelijksoortig product aals een tekst iPod in de markt tezetten. Iedereen ziet de uitgever als hardwareverkoper, maar dat zullen zij niet doen. Kortom wat Apple gedaan heeft voor de muziekinduistrie, zal een betrouwbare tekstpartij voor de iLiad-achtige resders moeten gaan doen.

  Het artikel waarna verwezen wordt is leuk en aardig, maar de schrijver heeft het apparaat niet in handen gehad en schrijft van een te verwachten projectie. ben benieuwd of die zonder een (uitgebreide of korte) gebruikersgids binnen vijf minuten de aan en uit knop had gevonden.


  13 december 2006 om 13:35
  Wiebe

  Beste Jak, bedankt voor je reactie. De schrijver van dat bewuste artikel, dat is bovengetekende. En om je gerust te stellen, ik heb de ilaid wel degelijk in handen gehad, de aan/uit knop was snel gevonden. Was niet meteen wild enthousiast over het apparaat, maar daar gaat het niet om, die e-ink technologie ontwikkelt snel genoeg.

  Ik ben met je eens dat er ‘genoeg digitale tekst’ is, maar zijn dat ook de teksten die ik als lezer zoek? Ik vrees dat het merendeel van de boeken die ik in de kast heb staan nog niet beschikbaar is als ebook, in wat voor vorm dan ook. Kip-ei verhaal natuurlijk, want geen uitgever die de moeite gaat doen alles elektronisch uit te brengen als er nog geen markt is. En geen markt zonder genoeg content. Vandaar mijn stelling dat die content helaas eerst uit het illegale circuit moet komen, zodat er genoeg mensen zijn die een iliad of e-reader of wat dan ook kopen, en dan pas is er sprake van een commercieel interessante markt vanuit het perspectief van de uitgevers.


  13 december 2006 om 13:48

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!