Universiteit Wageningen start met pod- en vodcasts

7 september 2006, 08:14

Universiteit Wageningen start met pod- en vodcastsGrappig, vorige week was ik samen met Dick Veerman voor een strategiesessie in Wageningen. Naast de foodagenda voor de komende jaren hebben we vooral gesproken over de mogelijkheden van nieuwe media voor WUR. Het begrip weblogs was bij de meesten wel bekend, begrippen als RSS, podcast en vodcast een stuk minder. Ik was dan ook enigsinds verbaasd over het persbericht van gisteren waarin bekend wordt gemaakt dat met ingang van het nieuwe studiejaar studenten aan de universiteit van Wageningen colleges kunnen volgen via pod- of vodcasting (via: Edwin Mijnsbergen).

De afdeling ICT in het onderwijs (ICTO) van Wageningen Universiteit heeft een eigen systeem ontwikkeld, Presentations To Go (P2G), dat vanaf september voor de hele universiteit operationeel is en door elke docent gebruikt kan worden. Docenten kunnen ervoor kiezen hun college als geluids- of MP3-bestand op te nemen met een soort memocorder. Die plugt hij nadien in zijn PC, stuurt het bestand naar ICTO die het op de studentenportal binnen de eigen e-learning omgeving van de universiteit plaatst. De student kan het college dan later beluisteren via zijn PC of MP3-speler.

De docent kan ook voor video kiezen. Hij legt dan zijn college op beeld vast met behulp van een video ‘roadkit’. Dat is een koffer op wieltjes, met opnameapparatuur en een kleine camera op statief. De docent hoeft slechts de kabels aan te sluiten en met een druk op de knop de opname te starten. Het college wordt dan niet alleen opgenomen maar is ook, binnen de besloten e-learningomgeving, live te volgen via internet (WUR TV). Uniek daarbij is dat niet alleen de docent is te zien maar ook zijn of haar sheetpresentatie.

Meerwaarde

Met het aanbieden van colleges via pod- en vodcasting wil Wageningen Universiteit het bereik van de colleges vergroten en waarde toevoegen voor zowel student als docent. Voor de student die om wat voor reden ook, bijvoorbeeld als hij tegelijkertijd een ander college wil volgen, het college niet kan bijwonen, dat alsnog te volgen als het hem wel uitkomt. Bovendien blijven de colleges, bijvoorbeeld vlak voor een tentamen, voor naslag beschikbaar. Voor de docent is het aantrekkelijk omdat hij langs deze weg veel meer studenten kan bereiken, de colleges voor langere tijd beschikbaar zijn en hij de interactie tijdens college, zoals vragen van studenten, kan verwerken in nieuwe colleges.

Zowel het ICTO als de docenten die inmiddels ervaring hebben met het systeem verwachten niet dat minder studenten de colleges gaan bezoeken. Ervaringen in de Verenigde Staten met pod- en vodcasting laten eerder het tegenovergestelde zien.

WUR TV

De ontwikkeling van pod- en vodcasting vloeit voort uit proeven met live uitzendingen van onder meer promoties aan Wageningen Universiteit via internet. WUR TV is nu een volwaardige dienstverlening waarmee via internet niet alleen alle promoties maar ook oraties en andere bijeenkomsten in de Aula van de universiteit, zoals recent de Opening van het Academisch Jaar, zowel live als ook achteraf kunnen worden bekeken. In de praktijk blijkt dat promoties opvallend vaak vanuit het buitenland worden bekeken, door familie en kennissen van de buitenlandse promovendi in Wageningen.

Bron:

Persbericht WUR

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!