47% van de ondernemers maakt gebruik van nieuwe media

23 mei 2006, 05:03

47% van de Nederlandse ondernemers maakt gebruik van nieuwe media binnen de bedrijfsvoering, zo blijkt uit een representatief onderzoek dat muziekauteurs-rechtenorganisatie Buma/Stemra gisteren bekend maakte tijdens haar jaarvergadering met het thema ‘partner in innovatie en economie’.

De groeiende invloed van nieuwe media op onze economie betekent een verandering in de behoefte ten aanzien van de diensten van Buma/Stemra. Met – internationaal unieke – projecten als FlexCo, de Auteurs B.V., het Fingerprinting systeem en een nieuwe portal die online licenseren mogelijk maakt, speelt de organisatie direct in op deze behoefte en creëert zij de gewenste randvoorwaarden voor innovatie en ondernemersschap.

Staatssecretaris van Economische Zaken mw. ir. C.E.G. van Gennip benadrukte in haar speech het belang van een flexibele en innovatieve houding van organisaties als Buma/Stemra. “Auteursrecht moet creativiteit stimuleren en kan in die zin positieve gevolgen hebben voor ondernemerschap en economie’ aldus de Staatssecretaris. ‘Wat mij betreft is de driehoeksverhouding tussen creativiteit, ondernemerschap en auteursrecht een ijzersterke. Een rechtenorganisatie als Buma/Stemra dient vanzelfsprekend binnen haar mandaat en mogelijkheden in te spelen op deze innovatiebehoefte en randvoorwaarden te creëren die het ondernemerschap stimuleren.’

“De zich snel ontwikkelende markt van muziekauteursrechten vraagt een andere manier van werken van een organisatie als Buma/Stemra dan enkele jaren geleden, aldus scheidend bestuursvoorzitter en tekstschrijver Jan Boerstoel; “Met initiatieven als FlexCo, Digileen, Fingerprinting, de Auteurs B.V. en een nieuwe portal die online licenseren mogelijk maakt, willen wij als organisatie inspelen op de veranderingen om ons heen en laten zien dat het auteursrecht niet een rem op, maar juist een stimulans voor vernieuwing in de markt kan zijn. Het is zaak om daarbij altijd oog te houden voor het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland, het belang van de afnemers van muziek en natuurlijk de componisten en tekstschrijvers – zowel de gevestigde namen als de nieuwkomers die nog aan het begin van een mogelijk lange carrière staan”.

Aanhoudende terugloop in verkoop cd’s en dvd’s

De omzet van Buma steeg met € 0,8 miljoen (0,7%) naar € 113,6 miljoen. De omzet van Stemra is met bijna € 7,3 miljoen gedaald naar € 53,5 miljoen. Belangrijkste oorzaak is de aanhoudende teruggang in de verkopen van cd’s die niet langer werd gecompenseerd door extra verkopen van dvd’s. In dvd-land vonden overigens ook aanzienlijke omzetdalingen plaats. Een positieve uitzondering vormt de rubriek Special Licensing – stijgend muziekgebruik in RTV commercials – waarbij de omzet met bijna 30% steeg.

Het uiteindelijk resultaat van Buma is uitgekomen op € 3,0 miljoen negatief, overeenkomstig het resultaat in 2004. Dit betekent dat Buma van iedere geïncasseerde euro slechts 2,6% inhoudt als benodigde dekking voor door haar gemaakte kosten. Hiermee is Buma/Stemra er de afgelopen jaren in geslaagd zich te ontwikkelen tot één van de meest efficiënte auteursrechtenorganisaties in Europa met veruit het laagste kosten(inhoudings)percentage. Buma heeft over het jaar 2005 € 114,8 miljoen voor uitkering beschikbaar, Stemra € 55,7 miljoen. Voor de toekomst verwacht de organisatie een lichte omzetgroei bij Buma, verdere omzetdaling bij Stemra (hoewel cd verkopen waarschijnlijk hun dieptepunt hebben bereikt) en een versnelde toename in de online verkoop van muziek.

Bron: Persbericht Buma/Stemra

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

1 Reactie

    jakbou

    Er moet een creatieve geest werken bij de afdeling PR en Publiciteit van Buma/Stemra, die zo’n kop kan verzinnen: 47 pct van de ondernemers maakt gebruik van nieuwe media. Gewoon betalen voor muziek, volgens hun eigen toelichting op de Buma/Stemra site: “Van de managers maakt 47% gebruik van digitale muziek in de eigen organisatie en is 33% bereid daarvoor te betalen”. Het gebruik van digitale muziek in een bedrijf staat voor mij niet gelijk met het gebruik van nieuwe media.


    23 mei 2006 om 05:49

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!