Yuri van Geest (Singularity University): “Door technologie gaan we van schaarste naar overvloed”

9 december 2013, 10:29

Yuri van Geest is ambassadeur van de Singularity University. Een wereldwijde beweging die er vanuit gaat dat verschillende exponentieel groeiende technologieën, denk bijvoorbeeld aan biotechnologie, nanotechnologie, zonnecellen en sensoren, elkaar gaan versterken wat zal leiden tot radicale innovatie voor de grote vraagstukken van de hedendaagse wereld. Of, simpeler gezegd, technologie zal voor oplossingen zorgen voor problemen op het gebied van water, voedsel, onderwijs, zorg en meer. “Door technologie gaan we van schaarste naar overvloed.”

“Radicale innovatie werkt in de regel niet bij corporate bedrijven.”

Eind november stond Peter Diamandis, grondlegger van Singularity University, op het podium in Carré in Amsterdam, een bezoek georganiseerd door Yuri Van Geest. Volgens het MIT is Diamandis een van de 15 meest invloedrijke mensen ter wereld. Hij sprak onder meer over de levenscyclus van bedrijven. Die is in de afgelopen 60 tot 70 jaar van een cyclus van 70 jaar naar een periode van 15 jaar gegaan. Als voorbeeld noemde hij Kodak, dat plaats moest maken voor een startup als Instagram.

De nieuwe snelheid is leuk voor de nieuwkomers, maar lastig voor de gevestigde orde. De oplossing begint met herkennen van het probleem. En uiteindelijk is cultuurverandering van levensbelang, vertelt Yuri van Geest als gast in Top Names. Maar daar zit juist het probleem. “Radicale innovatie werkt in de regel niet bij corporate bedrijven. Waarom niet? De huidige business is de cashcow die ze niet willen laten vallen.”

Om die reden adviseert Van Geest bestaande bedrijven om “een nieuwe entiteit” op te zetten, met eigen mandaat en budget en de opdracht vernieuwing te omarmen. En de vrijheid om zelfstandig, snel en zonder beperking van bureaucratie of hiërarchie beslissingen te kunnen nemen. “Vervolgens moet je op twee borden tegelijk kunnen schaken, dat is heel lastig, maar er is geen alternatief. De klassieke manier van innoveren is dood. Startups exploderen overal wereldwijd.” En die startups hebben geen balast uit het verleden waardoor ze worden vertraagd of tegengehouden. Waardoor vernieuwing en verandering vanzelf lijkt te gaan. Wanneer bestaande bedrijven niks doen, worden ze links en rechts ingehaald.

“Kies voor verandering van buiten ”

Niet alleen in het bedrijfsleven zullen dingen veranderen. Het geldt ook voor het onderwijs of de zorg. “Mijn persoonlijke ervaring is dat als je complexe structuren als bijvoorbeeld het onderwijs of de gezondheidszorg wilt transformeren van binnenuit, dan ben je zo tien jaar verder. Dus ik heb dat opgegeven. Ik geloof in de greenfield-operatie: startups die de ruimte krijgen om iets te lanceren waardoor ze veel sneller impact hebben, omdat ze een positief voorbeeld zijn waar de klassieke organisaties naar kijken om te zien wat ze kunnen overnemen. Dat is een andere mindset: verandering van binnenuit of van buitenaf. Ik geloof in van buitenaf.”

Maar ook wanneer je kiest voor deze benadering zijn er hobbels op de weg. Bestaande wetgeving verhindert in sommige gevallen verandering. Zo is er veel aan te merken op het huidige onderwijssysteem, maar biedt de wet weinig mogelijkheden tot variatie. “Ik denk dat het krachtig zou zijn als we veel meer diversiteit zouden toelaten in Nederland. En dan kijken wat echt goed werkt. Daarvan leren en dat uitvergroten. Nu is het wat mij betreft veel te homogeen.”

“Tien miljoen dollar voor iedereen die met een wezenlijke oplossing komt”

Toch is Van Geest optimistisch. Technologie heeft al heel veel opgelost en maakt grote sprongen. Kijk bijvoorbeeld naar zonne-energie, waarbij het rendement in een relatief korte tijd verdubbelde. Maar wat blijft er over als alles is opgelost? Wat zijn de problemen van de toekomst? Van Geest ziet drie grote problemen: klimaatverandering, schaarste van fosfaten, mineralen en metalen en de verzuring van de oceanen. “Daar moeten we echt wat mee gaan doen, want dit gaat op een gegeven moment alles en iedereen raken.”

Om die reden heeft Peter Diamandis een prijs ter beschikking gesteld: 10 miljoen dollar voor iedereen die met een wezenlijke oplossing komt. Een dusdanig bedrag dat wereldwijd 100 teams op eigen kosten aan de slag gaan op zoek naar resultaat. Met als gevolg dat er misschien wel 500 miljoen dollar wordt geïnversteerd. “En uiteindelijk hoef je maar 10 miljoen te betalen om al die innovatie te doen plaatsvinden.”

Van Geest gaat zelf ook meedoen aan de wedstrijd. “Los van winnen of niet: het is gaaf om te doen. Maar het is ook noodzakelijk om met een goeie groep mensen dit soort vraagstukken te proberen op te lossen.” Daar raakt hij wel aan een probleem. Er lijkt een kopgroep te ontstaan die technisch goed op de hoogte is met op steeds grotere afstand het peloton. Mensen die geen idee hebben wat er op ze afkomt of mogelijk is. “De tweedeling is een serieus risico.” Van Geest ziet het als zijn taak om daar wat aan te doen. “Nu rent de elite keihard door en neemt het gat alleen maar toe. Dus dat moeten we doorbreken: veel meer media-aandacht, veel meer agenderen, de discussie aangaan en mensen betrekken.”

Leonieke Daalder is politicoloog en journalist. Ze werkte voor onder meer Radio Noord Holland en de VPRO. Bij de laatste omroep was ze verantwoordelijk voor crossmediaal project 3VOOR12 dat onder haar leiding onder meer de Prix Europa, Gouden Pixel, Pop Pers Prijs en UPC Digital Award won. Ze is een van de oprichters van Fast Moving Targets. Ze schrijft, interviewt, onderzoekt, filmt, presenteert. leonieke.daalder@gmail.com

Categorie
Tags

4 Reacties

  Jan Smit

  Met aandacht en interesse het gehele verhaal gevolgd . Goede gedachten over de gegeven meningen over de toekomst van bedrijven en de veranderingen die binnen de ontwikkeling van de wereld zullen en moeten plaatsvinden.

  Met respect zoals Yuri zijn rug weten te sterken en recht te houden. Intelligente jongens , die hem op een directe wijze de reacties na aan de schoenen leggen.

  Een blik op de toekomst met het heden in de rugzak . Dit houdt je wakker. Jan Smit.


  19 juli 2015 om 12:11
  Blodgett

  Technologie is een sleutel tot sociale vooruitgang met alle educatieve prestaties waar mensen moeite mee hebben. Zelfs online studenten hebben betere academische prestaties dan degenen die 20-30 jaar geleden aan Amerikaanse hogescholen hebben gestudeerd.


  30 september 2020 om 04:51

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!