Wie of wat is ‘het gelijk van internet?’

21 april 2004, 15:15

‘Het gelijk van Internet’, dat is de titel van een onderzoek naar de toegevoegde waarde van internettoepassingen bij organisaties. Het is geinitieerd door Jonker Advies Organisatie-Adviseurs en Explainer DC, in samenwerking met TINE, het ICT-evenement.

‘Internet is anno 2004 uitgegroeid tot een volwassen business-tool die door organisaties op vele gebieden wordt ingezet’, zegt Ronnie Overgoor namens Explainer DC. Toch staat volgens hen de toegevoegde waarde van de inzet van internettoepassingen nogal eens ter discussie. ‘Met dit onderzoek willen we concreet maken waar precies de toegevoegde waarde ligt, nu en in de komende jaren’, geeft Overgoor aan. Doelstelling van het onderzoek is een antwoord te krijgen op de vraag waarvoor organisaties internettoepassingen inzetten en waar de toegevoegde waarde ligt, zowel nu als in de nabije toekomst. Worden omzetresultaten verbeterd, kostenreducties bereikt, service levels verhoogd, klantrelaties uitgediept, organisatieprocessen vereenvoudigd of communicatieprocessen gestroomlijnd? Ofwel, levert de inzet en het gebruik een organisatie toegevoegde waarde op?

Herbert Zwanen zegt namens Jonker Advies: ‘Internet als informatie- en communicatiemedium biedt legio kansen aan organisaties. Of deze kansen ten volle worden benut en welke organisatorische consequenties dit heeft, zal het onderzoek uitwijzen.’

Deelnemen aan het onderzoek is mogelijk via de website www.hetgelijkvaninternet.nl. Daarnaast worden einde week 17 ruim vijfduizend vragenlijsten verstuurd naar directies van Nederlandse organisaties. Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 7 mei 2004. De eerste resultaten van het onderzoek worden in de loop van mei bekendgemaakt. Uitgebreidere rapportage volgt in juni.

Bron:

http://www.telecommerce.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!