Werken in bureauland: de switch naar klantzijde

10 mei 2021, 06:17

Werk en Perspectief onderzoek – Carrière in bureauland

Inhousing.agency en Post & Kornet deden onderzoek naar het werken aan bureauzijde en verwachtingen qua carrierepad. Ruim 160 bureauprofessionals namen deel in het onderzoek. In de eerste twee delen werd een overzicht gegeven van wat personen aan bureauzijde prettig maar ook minder prettig vinden aan hun werk. Vandaag deel 3 dat ingaat op de mogelijke vervolgstap in de carriere en de switch naar klantzijde.

Overstappen in 2021

Ruim 30% van de ondervraagden geeft aan in 2021 te willen overstappen naar een andere werkgever. 27% geeft aan het te overwegen. Slechts 35% van de bureauprofessionals heeft geen wens om dit jaar over te stappen.

Het aantal personen dat overweegt over te stappen ligt schrikbarend hoog met bijna 60%. Levenssituatie of andersoortige emotionele redenen zijn niet nagevraagd binnen dit onderzoek, waardoor niet vast kan worden gesteld of het maken van een overstap gerelateerd is aan de huidige werksituatie. Neemt niet weg dat de Nederlandse bureauwereld scherp rekening moet houden met een flink aantal overstappers. Het behouden van talent en daarbij horende kennis is van essentieel belang voor de bureauwereld om de kwaliteit van advisering in stand te houden. Aangezien ook duidelijk wordt dat in alle lagen van de bureauorganisaties de wens om over te stappen aanwezig is, betekent dit een probleem voor de gehele branche. De werving van het juiste talent zal voor flinke kosten zorgen wanneer de er in de post Covid-19 marketingwereld weer gas gegeven wordt.

De switch

In bijna elke carrière wordt er een overstap gemaakt naar een nieuwe werkgever. Een hoger salaris of leukere functie lonkt en de overstap is beklonken. We vroegen de respondenten waar zij hun volgende functie zouden willen vinden. Is dat aan bureauzijde of aan klantzijde?

Het aantal ondervraagde junioren was betrekkelijk laag. Echter 100% van de junioren zoekt zijn of haar volgende baan aan klantzijde. Hetzelfde geldt voor ruim 50% van de medior groep. 28% van de mediors ziet een volgende baan aan bureauzijde en 16% geeft aan geen van beide. Van de senior en management groep geeft 60% aan de volgende baan aan klantzijde te zoeken. Overall zijn de medior, senior en management groepen eensgezind; gemiddeld 60% wil naar klantzijde en 28% naar bureauzijde.

De meerderheid van personen werkzaam aan bureauzijde geeft aan de volgende baan aan klantzijde te zoeken. Daarbij valt op dat de medior groep in verhouding lager uitvalt dan de andere groepen. Als we de kleine junioren groep buiten beschouwing laten, geldt dat personen die al langer werkzaam zijn aan bureauzijde er voor kiezen om hun heil aan de andere kant van de tafel te zoeken. Dit houdt ook in dat bureaus rekening moeten houden met een leegloop qua talent. Enerzijds door bureaus die noodgedwongen door de Covid-19 afscheid nemen van werknemers. De marketingbestedingen staan onder druk en er wordt een afwachtende positie ingenomen aangezien er slecht beperkt licht is aan het eind van de tunnel. Anderzijds doordat aan klantzijde er wel volop wordt gewerkt aan de digitale (marketing) transformatie. Personen met ervaring aan bureauzijde zijn een welkome aanvulling in de marketingteams aan klantzijde.

De overstap naar klantzijde

De voor en nadelen van het werken aan bureauzijde zijn in kaart gebracht en het wordt duidelijk dat de meerderheid van de bureauprofessionals de overstap wil maken naar een baan aan klantzijde. Waarom wil men naar klantzijde, wat zijn de beweegredenen/verwachtingen om een dergelijk overstap te maken?

In het overzicht op de voorgaande pagina wordt pijnlijk duidelijk dat bureauprofessionals hun heil aan klantzijde zoeken met de verwachting op een fijnere werkomgeving en bedrijfscultuur. Alleen bij de senior groep belandt dit item niet in de top 5. Voor de junioren, senioren en management geldt tevens dat zij verwachten beter leiderschap/management aan te treffen aan klantzijde. We kunnen ook vaststellen dat personen die al langer werkzaam zijn, op zoek zijn naar een betere work-life balance en zich verder willen ontwikkelen met trainingen en opleidingen.

Junioren verkiezen klantzijde voornamelijk vanwege een verwachte leukere werkomgeving. Daarnaast spelen ook bedrijfscultuur en het management een belangrijke rol. Mediors geven duidelijk aan dat de salarisvoorwaarden aan klantzijde worden beschouwd als reden voor een overstap. Zowel basissalaris als secundaire voorwaarden staan bovenaan de lijst.

Senior professionals geven voornamelijk aan meer focus en diepgang te vinden aan klantzijde. Bij personen werkzaam op managementniveau vormen een betere bedrijfscultuur, werkomgeving en work-life balance de belangrijkste factoren

Inhousing.agency en Post & Kornet voerden in december en januari een onderzoek uit onder ruim 160 personen werkzaam bij creatieve-, digitale- en mediabureaus. Bij het vergaren van respondenten was ook het YIM, jongerenafdeling van het MWG, betrokken. Het volledige onderzoek kan hier worden aangevraagd.

Steven Pieneman, digitaal marketing veteraan en oprichter van in-housing specialist Inhousing.agency. Inhousing.agency helpt adverteerders om de digitale marketing operatie in te richten en te verbeteren.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!