Werken in bureauland: de nadelen

10 mei 2021, 06:09

Werk en Perspectief onderzoek – Carrière in bureauland

Inhousing.agency en Post & Kornet deden onderzoek naar het werken aan bureauzijde en verwachtingen qua carrierepad. Ruim 160 bureauprofessionals namen deel in het onderzoek. In drie delen wordt een overzicht gegeven van wat personen aan bureauzijde prettig maar ook minder prettig vinden aan hun werk aan bureauzijde. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de mogelijke vervolgstap naar klantzijde en de beweegredenen daarvoor. Vandaag deel 2 dat ingaat op de nadelen van het werken aan bureauzijde.

Junior (0-3 jaar ervaring) / medior (3 tot 6 jaar ervaring)

Een absolute uitschieter in het onderzoek was de beoordeling van de werkomgeving van de creatieve bureaus. Deze wordt door alle respondenten niet goed bevonden. Daarnaast wordt matig leiderschap/management bij creatieve bureaus ook veel genoemd. Zowel bij creatieve als mediabureaus stond een matige bedrijfscultuur in de top 5 meest gegeven antwoorden. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een pijnpunt voor alle drie soorten bureaus. Onvoldoende promotiemogelijkheden komt vooral voor bij digitale marketing en mediabureaus. Digitale marketing bureaus besteden volgens de respondenten te weinig aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling en daarmee ook training. Opvallend hierbij is dat de respondenten dit eerder ook als belangrijkste voordeel hebben genoemd. Verwachting en realiteit liggen dan ook ver uit elkaar.

Senior (>6 jaar ervaring) / management

Het salaris zorgt voor onvrede bij personen die werkzaam zijn bij media en digitale bureaus. Daarbij geldt dat vooral bij mediabureaus en creatieve bureaus er weinig mogelijkheden voor promotie worden ervaren. In verhouding tot de junior/medior groep worden salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden vaker genoemd door de senior/management groep. Een slechte work-life balance staat in de top 3 vernoemd als grote nadeel bij creatieve bureaus en bij digitale bureaus zelfs op de 2e plek. De persoonlijke groei staat onder druk bij digitale en creatieve bureaus en wordt als beperkt ervaren.

Sonja Kornet: “Na een aantal jaren bureau ervaring achter de rug te hebben, hebben mensen vaak het gevoel dat ze meer willen en kunnen. Het is erg afhankelijk van het bureau waar je werkt of er iets met deze behoefte wordt gedaan. Belangrijk is daarom altijd het gesprek aan te gaan en te achterhalen wat je medewerkers belangrijk vinden, wat zijn wensen, drijfveren, welke punten willen ze ontwikkelen, waar zit de groei? Maak een plan en bespreek dit regelmatig, dit doet veel voor het behoud van je talent voordat ze overwegen de overstap te maken naar een ander bureau of naar klantzijde.

Inhousing.agency en Post & Kornet voerden in december en januari een onderzoek uit onder ruim 160 personen werkzaam bij creatieve-, digitale- en mediabureaus. Bij het vergaren van respondenten was ook het YIM, jongerenafdeling van het MWG, betrokken. Het volledige onderzoek kan hier worden aangevraagd.

Steven Pieneman, digitaal marketing veteraan en oprichter van in-housing specialist Inhousing.agency. Inhousing.agency helpt adverteerders om de digitale marketing operatie in te richten en te verbeteren.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!