Uitwisseling pati?ntengegevens nog nauwelijks geautomatiseerd

4 juni 2003, 17:56

De automatisering van pati?ntendossiers in de Nederlandse ziekenhuizen verloopt veel trager dan verwacht. Hoewel ieder ziekenhuis is gestart met het automatiseren van het primaire zorgproces, blijkt slechts een kwart van de ziekenhuizen concreet voortgang te hebben gemaakt met de ziekenhuisbrede invoering van het Elektronisch Pati?nten Dossier (EPD).

Het EPD moet pati?nteninformatie onafhankelijk van tijd en plaats toegankelijk en aanpasbaar maken. De elektronische uitwisseling van pati?ntengegevens tussen ziekenhuizen onderling en met bijvoorbeeld verpleeghuizen, stadsapotheken en zorgverzekeraars, staat in veel gevallen nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit onderzoek dat de sectorgroep Health Sciences van Ernst & Young in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd onder de Nederlandse ziekenhuizen.

De tijdschema’s van de ziekenhuizen voor de invoering van het EPD, blijken over het algemeen niet in overeenstemming met de verwachtingen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ) hieromtrent hebben. Het Elektronisch Pati?nten Dossier wordt door het NICTIZ, waarin overheden, ziekenhuizen en belangenorganisaties samenwerken, als essentieel onderdeel gezien van het vergroten van de efficiency en de effectiviteit van het zorgproces.

Nico Huizing, onderzoeksleider en partner van Ernst & Young: ‘Het EPD vormt een essentieel element in het verkorten van de ligduur van pati?nten en dus in het bestrijden van de wachtlijsten. Als de overheid en de ziekenhuizen echt werk willen maken van het terugdringen van die wachtlijsten en daarmee van het terugdringen van de kosten van de gezondheidszorg, dan moet er een flinke inhaalslag op automatiseringsgebied gemaakt worden. Investeren dus om tijd en kosten te besparen. Zeker de transmurale afstemming, tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en verpleeghuis, heeft heel veel te winnen bij een effici?ntere uitwisseling van pati?ntengegevens. Daarin sluiten de resultaten van ons onderzoek naadloos aan op het rapport van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Cbz) van eerder deze week.’

In geen enkel ziekenhuis dat aan het onderzoek van Ernst & Young deelneemt, blijkt de gegevensinvoer overwegend via het EPD te gebeuren, en wordt nog op de traditionele manier gewerkt. Overigens blijken er wel verschillen te bestaan tussen afdelingen binnen een ziekenhuis. Zo lopen in veel ziekenhuizen de afdelingen interne geneeskunde, cardiologie en gynaecologie voorop in de implementatie van het EPD. Ook de poliklinieken, die door een grotere doorstroom van pati?nten meer behoefte hebben aan snel beschikbare pati?ntengegevens, blijken verder te zijn met de implementatie van het EPD dan de kliniekafdelingen.

Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek is verder dat de meeste ziekenhuizen geen leveranciersselectie uitvoeren, maar het EPD aanbesteden bij de leverancier van wie zij hun bestaande informatiesystemen betrekken. Ook heeft een meerderheid van de ondervraagde ziekenhuizen (55%) geen pakket van wensen en eisen voor het EPD opgesteld. Naar de mening van Ernst & Young is dat niet verstandig, omdat het ontbreken van een dergelijk pakket in het vervolgtraject kan leiden tot problemen.

Ernst & Young interviewde voor het onderzoek 48 ziekenhuizen, circa 50% van alle ziekenhuizen in Nederland.

Bron:

http://www.persberichten.com/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!