Thought leadership effectief organiseren binnen je B2B-organisatie

21 januari 2022, 10:00

De 6 fasen van het thought leadership framework

Thought leadership kan een effectief hulpmiddel zijn voor je B2B-organisatie. Om thought leadership succesvol te implementeren is het van belang dat de hele organisatie dit proces begrijpt. Aan de hand van de 6 fasen uit the leading thought leadership framework (2019) leg ik je uit hoe je thought leadership effectief organiseert binnen je B2B-organisatie.

6 fasen

Het model bevat in totaal zes fasen en is praktijkgericht. Het is bedoeld om de leiders binnen een organisatie te ondersteunen bij het distributieproces van ideeën, om vervolgens de organisatie te positioneren als thought leader.

Fase 1: Identificeren en beoordelen

Je organisatie positioneren als thought leader binnen je branche start bij het organisatorische aspect. Hiervoor zijn verschillende personen en hulpmiddelen nodig. Het is een dynamisch en interactief proces waar de gehele organisatie van op de hoogte moet zijn.

Er zal iemand binnen de organisatie moeten zijn die dit proces kan leiden. Deze persoon moet nadenken over de middelen die nodig zijn om de thought leadership van de organisatie te bevorderen. De persoon die het proces van thought leadership zal leiden moet zorgvuldig worden gekozen om mogelijke ontwikkelingsgebieden te identificeren.

In deze fase is het belangrijk om kansen, uitdaging en problemen te identificeren waar thought leadership aan kan bijdragen. Thought leadership kan verschillende onderwerpen aankaarten. Het is belangrijk om een juiste match te vinden tussen de experts en onderwerpen die moeten worden aangepakt.

Uiteindelijk moeten de gekozen onderwerpen ook worden afgestemd op de ervaring en expertise van de personen die bij het proces worden betrokken.

De taken die bij deze fase horen zijn:

 • Een persoon kiezen om het proces te leiden
 • Effectief thought leadership positioneren binnen de organisatie
 • Belangrijke onderwerpen identificeren
 • Kansen, uitdaging en problemen te identificeren

Fase 2: Informatie verkrijgen, analyseren, gedachten/ideeën genereren

De tweede fase is gericht op het verkrijgen van de juiste informatie. Om de juiste ideeën en gedachten te formuleren over de geïdentificeerde onderwerpen heb je genoeg kwalitatieve informatie nodig. Deze informatie moet worden geanalyseerd en omgezet worden in kennis. Dit is uiteindelijk nodig om te beslissen waar de thought leadership focus moet liggen voor de organisatie. De taken die bij deze fase horen zijn:

 • Focussen op de belangrijke onderwerpen
 • Het identificeren van duidelijke gewenste resultaten
 • Kwalitatieve informatie verkrijgen

Fase 3: Bevorderen en operationaliseren

Zodra er een duidelijk beeld is van wat de belangrijkste onderwerpen zijn, wordt de volgende fase gestart. In deze fase worden de ideeën gepresenteerd aan de belanghebbenden binnen de organisatie. Wanneer er voldoende steun is voor de ideeën, kan het proces in gang worden gezet. Dit houdt in dat er wordt geëxperimenteerd met de ideeën. Het is van cruciaal belang om een duidelijk beeld te hebben van welke middelen je nodig hebt om de ideeën uiteindelijk uit te voeren. Er zijn tenslotte genoeg middelen nodig om thought leadership uit te voeren. De taken die bij deze fase horen zijn:

 • Gedachten en ideeën presenteren
 • Experimenteren met ideeën om ze in de praktijk te laten werken
 • Het verkrijgen van de juiste middelen

Fase 4: Organiseren, optimaliseren en uitvoeren

Dit is de uitvoerende fase. In deze fase worden systemen en processen ingericht en geoptimaliseerd. Plannen is een belangrijk onderdeel van deze fase. De mensen binnen je organisatie die verantwoordelijk zijn voor het leveren van bepaalde onderdelen zullen zich aan de planning moeten houden.

De taken die bij deze fase horen zijn:

 • Het effectief inrichten en optimaliseren van de benodigde systemen en procedures
 • Op tijd aanleveren van onderdelen (volgens de afgesproken kwaliteitsnormen)

Fase 5: Normen handhaven en kwaliteit waarborgen

Er is ongetwijfeld een bepaalde kwaliteitsnorm binnen jouw organisatie die gewaarborgd moet worden. Dat komt in deze fase aan bod. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken of de schrijfstijl van artikelen. Deze fase richt zich op het controleren, handhaven en onderhouden van de richtlijnen en details binnen jouw organisatie. De taken die bij deze fase horen zijn:

 • Systemen en procedures effectief controleren
 • Kwaliteitsnormen handhaven

Fase 6: Resultaten/effecten beoordelen en toepassen

Het verwerken van resultaten en feedback moeten een standaard onderdeel zijn van het proces. Vooral tijdens deze fase. Prestaties, resultaten en eventuele effecten moeten continu gebruikt worden voor verbetering. In deze fase kun je ook aanvullende ideeën en gedachten naar voren brengen die je tijdens het proces hebt ontwikkeld.

Op kennis gebaseerde bijdragen moeten ook worden gedocumenteerd om het proces te bevorderen en een ​​cultuur te creëren waarin thought leadership wordt gezien als een gewaardeerd proces en hulpmiddel. De taken die bij deze fase horen zijn:

 • Resultaten regelmatig en nauwkeurig indexeren
 • Ongeplande resultaten identificeren
 • Aanvullende thought leadership content voorstellen op basis van de resultaten/effecten

Over het model

Kerns, C. D. (2019). “Leading thought leadership: A practice-oriented framework” International Leadership Journal, 11(1), 3–41.

Başak is brand marketeer en denkt strategisch na over de groei van Bey by Bergman Clinics. Ze is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten binnen Nederland. Başak heeft marketing gestudeerd aan de Tilburg University en heeft internationale marketing ervaring. Naast haar marketingtechnische kwaliteiten heeft ze ook een voorliefde voor social media.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!