Stichting in oprichting voor online handelsplaatsen

16 september 2005, 08:46

Het aantal handelstransacties (kopen en verkopen) van (tweedehands) spullen tussen particulieren via internet is de afgelopen jaren sterk gestegen en vertegenwoordigt een enorme waarde. Dagelijks zoeken ruim een miljoen Nederlanders naar particulier aanbod op internet. De waarde van de totale transacties via advertentiesites, veilingsites en ‘prikbordsites’ (particuliere handelssites) bedraagt naar schatting tussen de 4 en 8 miljard euro.

Ruim 7 miljoen Nederlanders gebruiken op maandbasis deze particuliere handelssites, en verhandelen hier alle denkbare artikelen, zoeken contact met elkaar en beleven hier plezier aan.

Aangezien de markt inmiddels een grote waarde vertegenwoordigt, heeft Speurders de wens om gezamenlijk met de andere dienstverleners en overige relevante partijen in deze markt een professionaliseringsslag te maken, geuit. Speurders heeft hiervoor officiele uitnodigingen gestuurd naar de diverse online handelsplaatsenen. De stichting cq. platform dient zich in te zetten voor het belang van consumenten die onderling met elkaar handelen via het Internet. Het platform zal tenminste de volgende doelen nastreven:

Op het terrein van wet- en regelgeving:

zich inzetten bij de wetgever voor ondubbelzinnige wetgeving betreffende welke goederen en diensten mogen worden verhandeld en onder welke voorwaarden.

inzichtelijk maken van de fiscale effecten van het incidenteel en/of semi-professioneel handelen op internet.

Op het terrein van maatschappelijke verantwoordelijkheid:

het ontwikkelen van een gedragscode voor particuliere handelssites.

de koper en verkoper informeren over rechten en plichten bij het aangaan van handelstransacties via internet.

Het instellen van een ombudsman voor particuliere handel via internet die kan bemiddelen bij conflicten tussen koper en verkoper of tussen adverteerder en particuliere handelssites.

Het in kaart brengen van de grootte van de markt en de respectievelijke ontwikkelingen in diverse categorie?n in deze markt.

Het voorlichten van consumenten over de mogelijkheden van hergebruik van consumptiegoederen.

Op het terrein van veiligheid:

Het gezamenlijk identificeren van kopers en verkopers die zich niet conform wetgeving gedragen (een gezamenlijke ?blacklist? cre?ren en bijhouden) en deze het gebruik van de diensten ontzeggen.

het vereenvoudigen van communicatie over strafbare zaken naar opsporingsdiensten.

het vervullen van een centrale rol als aanspreekpunt voor overheden en wetgever over de ontwikkeling van handel tussen particulieren via internet.

het behartigen van de belangen van particulieren in brede zin bij het onderling handelen via internet.

de overheid bewegen om de particulier actief voor te lichten over hoe deze zo veilig mogelijk kan handelen via internet.

Inmiddels heet Speurders positieve reacties ontvangen van o.a. ricardo.nl, spullenbank.nl, minimarkt.nl NHTCC en het Ministerie van Economische Zaken.

Bron:

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!