Steeds meer ouderen zoeken op internet naar informatie over gezondheid

25 mei 2004, 04:00

Steeds meer ouderen zoeken op internet naar informatie over gezondheidVorige week publiceerde Manhattan Research haar onderzoeksresultaten (pdf) naar het gebruik van internet onder ouderen. In de VS surfen circa 5,5 miljoen senioren over het internet op zoek naar gezondheidsinformatie. Voor de toekomstige senioren, de groep van 45-65 jaar, liggen de cijfers al 8 keer zo hoog. Booming business dus en reden om de cijfers voor de Nederlandse markt eens in kaart te brengen.

Op 1 januari 2000 waren er 3,7 miljoen mensen van 55 jaar of ouder in Nederland; dat is circa 23% van de bevolking. Ter vergelijking: in 1970 waren er 2,5 miljoen en in 2030 zullen er, naar verwachting, circa 6 miljoen mensen van 55 jaar of ouder zijn. Dit betekent dat het aantal 55-plussers de komende dertig jaar, naar verwachting, met circa 63% zal toenemen.

Aantal ouderen (55+), 1970-2030 (in absolute aantallen) (bron: CBS)

De komende tien jaar zal met name het aantal 55-64-jarigen sterk zal stijgen. In de komende paar jaar bereikt immers de babyboom die net na de Tweede Wereldoorlog is geboren, de leeftijd van 55 jaar. De sterke groei van het absolute aantal ouderen heeft ook gevolg voor het percentage ouderen binnen de bevolking. Op dit moment is circa 23% van de Nederlanders 55 jaar of ouder. Dit percentage zal toenemen tot 35% in 2030. Niet alleen het aantal ouderen zal stijgen, maar ook zullen toekomstige ouderen op tal van aspecten verschillen van de huidige generatie ouderen.

Leeftijdsopbouw van de bevolking, 1970-2030 (bron: CBS)

Een kwart van de 65-plussers is wekelijks op internet te vinden. Dit blijkt uit de Internetmonitor, een onderzoek dat sinds 1995 door Trendbox wordt uitgevoerd. Nog maar een jaar geleden begaf 13% van de 65-plussers zich minimaal ??n keer per week op internet. In 2004 is dat opgelopen tot 25%. Deze cijfers worden bevestigd door het recente Thuiswinkel onderzoek van Blauw Research (let op verschillende indeling van leeftijdscategorieen).

Vergelijking tussen totale Nederlandse populatie en Internet populatie (bron: Blauw Research, 2004)

De vraag is nu of deze ouderen het internet ook gebruiken voor het zoeken naar gezondheids-informatie. En alhoewel hier, zover mij bekend, (nog) geen harde cijfers over zijn, is op basis van een onlangs gehouden onderzoek door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg een redelijk beeld over het internetgebruik in relatie tot zorgvraagstukken. De onderzochte groep was een representatieve steekproef van Nederlandse internetgebruikers. Enkele uitkomsten uit dit onderzoek:

– 3 van de 4 mensen zou via internet vragen willen stellen aan huisarts of specialist.

– 40% zegt minder naar de huisarts te zullen gaan, als er via internet vragen aan de huisarts

gesteld zouden kunnen worden.

– Voor 45% van de internetgebruikers is internet een belangrijk bron bij gezondheidsproblemen. In november 2002 zochten 5,7 miljoen inwoners van Nederland informatie op internet bij gezondheidsproblemen.

– Door de informatie op internet, gaat 10% minder vaak naar de huisarts en 2% vaker.

– Mensen komen door gebruik van internet beter ge?nformeerd bij de dokter (60%), zeker

chronisch zieken.

– 24% zegt van dat informatie op het internet invloed heeft op de levensstijl. Dat geldt meer

voor zieke mensen dan voor gezonde mensen.

Wellicht dat we binnenkort hardere cijers hebben over het internetgebruik onder ouderen en dan met name het gebruik tbv gezondheidsvraagstukken.

Bronnen:

Demografie:

Ouder worden we allemaal. Trendstudies en toekomstdebatten, NIZW, april 2004 (pdf)

Ouderen 2001 (pdf)

Population in the Netherlands by age and sex on January 1, 1850-2050

Ouderen en gezondheid:

Dossier Ouderen en Gezondheid, NIGZ, 2002 (pdf)

Ouderen en internet:

http://www.pivo.unimaas.nl/

Het Project Internet Voor Ouderen (PIVO)

Relevante artikelen op mediafact:

Ouderen breken door op Internet

Marketeers vergeten senioren nog steeds

Aantal online ouderen in Europa groeit 33% over 2002

Steeds meer senioren online

Gezondheidszorg:

Dossier e-health

http://www.mediafact.nl/e-health.php

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!