Slechts weinigen veranderen van ziekenfonds

4 december 2003, 17:07

Hoewel ruim een kwart van de ziekenfondsverzekerden in de afgelopen vijf jaar wel eens heeft overwogen van fonds te wisselen, heeft nog geen 9 procent dat ook echt gedaan.

Degenen die alles bij het oude lieten, vonden de administratieve rompslomp te groot en meenden dat zij bij een ander fonds toch niet veel beter af zouden zijn. Dat blijkt uit het rapport Wisselen van Ziekenfonds per 1-1-2003 van het onderzoeksinstituut Nivel.

De grote aandacht voor de hoogte van de nominale ziekenfondspremie in de periode voor de laatste Kamerverkiezingen bleek nauwelijks van invloed. De keuze voor een ziekenfonds is nauwelijks gebaseerd op een rationele afweging van prijs en product. Consumenten zijn weliswaar niet juichend over de prestaties van hun eigen fonds, maar zij vermoeden dat het elders niet beter zal zijn. Blijkbaar zijn de premie- en pakketverschillen tussen ziekenfondsen nog altijd niet groot genoeg om de consumenten massaal aan te zetten tot een zoektocht.

Nivel zegt dat er sprake lijkt te zijn van een vicieuze cirkel. Doordat verzekeraars zich op de markt voor individuele contracten nauwelijks profileren met hun zorginkoopbeleid, zien verzekerden geen verschillen tussen hen. De consumenten vinden het te veel moeite om van verzekeraar te wisselen en zo worden de laatstgenoemden weer nauwelijks geprikkeld om zich te onderscheiden op zorginkoopgebied.

Bron: DFT

Dit is overigens in tegenspraak met de berichten die eerder op mediafact zijn geplaatst:

Ziekenfondsverzekerden overwegen en masse overstap

1.4 miljoen ziekenfondsverzekerden wel eens veranderd van ziekenfonds

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!