Product owners groeien vaker intern door naar baan

30 augustus 2021, 09:00

Doordat product owner een jong beroep is en hier een schaarste heerst, worden werkgevers om mensen aan te nemen die in de functie gaan groeien.

Een product owner is een rol of functie binnen het SCRUM framework, een methode waarbij teams op een wendbare manier aan complexe (digitale) projecten en producten werken. Het is een snelgroeiende functie. Ondertussen zijn er tussen de 7.000 en 10.000 product owners in Nederland.

Op 5 juli 2021 publiceerden we een onderzoek dat is uitgevoerd onder ruim 1.000 product owners in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat 43 procent van de product owners zijn of haar baan vindt door intern door te groeien, dat het salaris van een product owner in de corporate- of non-profit sector vrijwel gelijk is en dat met 25 procent het aandeel freelancers in de non-profit sector het hoogst is. Nu we langzaam aan het einde komen van de Covid 19-pandemie, lijkt de vraag (en daarmee schaarste) naar product owners hoger dan ooit tevoren. Mocht je zelf op zoek zijn naar een product owner, dan is een vacature plaatsen misschien niet voldoende.

Scrum is een werkwijze om op een flexibele manier software of andere producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van een tot vier weken, werkende software of producten opleveren.

Uit het onderzoek onder product owners in Nederland (2021) komt naar voren dat gemiddeld 30 procent van de product owners wordt geworven via recruitmentkanalen zoals LinkedIn of via externe werving & selectie. Door de schaarste naar product owners wordt er enorm aan hen getrokken via LinkedIn. Je kunt ervan uitgaan dat ze regelmatig vacatures en connectieverzoeken ontvangen en hier inmiddels blind voor zijn.

Ruim 24 procent van de ruim 1.000 ondervraagden product owners vond haar nieuwe baan via het eigen netwerk. Dit vinden wij niet gek aangezien product owners vanuit hun functie met enorm veel verschillende teams en stakeholders in contact komen. Zo beschikken zij van nature over groot eigen netwerk. Ook zien we dat product owner een jong beroep is; ruim 60 procent heeft minder dan vijf jaar werkervaring en 40 procent zelfs minder dan 3 jaar. Veel van hen bouwen dus nog volop aan hun eigen netwerk en zo verwachten we dat het aantal product owners dat via deze weg een nieuwe baan vindt zal stijgen.

Eén op de vier product owners binnen non-profit werkt op freelancebasis

Met 43 procent vindt de meerderheid van de ondervraagden een nieuwe baan door intern door te groeien. Doordat product owner een jong beroep is en hier een schaarste heerst, worden werkgevers gedwongen om mensen aan te nemen die in de functie gaan groeien. Wat ons betreft dus heel logisch in deze arbeidsmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat een product owner gemiddeld ongeveer 5.000 euro per maand verdient. In de salarisrange tot 5K zijn de vrouwen in dit onderzoek iets oververtegenwoordigd, terwijl in de salarisranges daarboven de mannen iets oververtegenwoordigd zijn.

Het gemiddelde salaris verschilt verder per sector. Zo verdient een product owner in de corporate wereld gemiddeld 5.130 euro per maand, in de non-profit sector is dat gemiddeld 5.049 euro en binnen MKB-bedrijven 4.728 euro. Dit vrij hoge salaris voor zo’n jong beroep bevestigd alleen maar meer hoe schaars deze functie momenteel is.

Verder keken we naar eventuele bonussen, omdat we benieuwd waren of de product owners hierdoor worden geprikkeld. Uit ons onderzoek blijkt dat 22 procent van de vrouwen een bonus kan verdienen tegenover 28 procent van de mannen.

Eén op de vier product owners binnen de non-profit sector werkt op freelancebasis. Binnen het MKB is dat slechts 9 procent, terwijl dit binnen de corporate sector 15 procent is. Van de freelancers zien we dat 62 procent de afgelopen 12 maanden een tarief hanteerde tussen de 81 en 100 euro. Gezien de schaarste verwachten wij dat dit tarief de komende eerder zal stijgen dan dalen.

Scrum master steeds minder relevant?

Geen scrum zonder scrum master, toch? Door onze eigen ervaringen waarbij lang niet altijd een scrum master voorhanden is, besloten we te vragen hoe vaak de product owners samenwerken met een scrum master. Het is opvallend dat 36 procent van de product owners tot 35 jaar minder dan één keer per week met een master werkt. Het is gissen naar de oorzaak en we kunnen dan ook niet stellen dat het komt door organisatorische redenen of dat het met werkproces of filosofie te maken heeft. Over de hele breedte werkt 60 procent twee of meer keer per week samenwerkt met een scrum master. Het is wederom opvallend dat 25 procent van alle product owners nooit met een scrum master werkt. We hebben niet gevraagd wie die rol dan wél pakt. Wat we op basis van onze eigen ervaringen kunnen stellen is dat de rol dan vaak wordt opgeknipt en verdeeld over de product owner en één of meerdere developers.

Voor het volledige onderzoek kun je trouwens hier terecht

Jochem Nuij is eigenaar van Productowner.nl. In 2008 was hij voor het eerst verantwoordelijk voor het op tijd en binnen budget opleveren van een webshop. Sindsdien is hij betrokken geweest bij 100+ projecten in binnen- en buitenland.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!