Privacy en de UPC Mediabox

27 januari 2006, 06:42

Eind vorig jaar schreef ik over mijn eerste ervaringen met de UPC Mediabox. Het artikel is inmiddels bijna 5000 keer bekeken en frequent krijg ik nog vragen in mijn mailbox. Zoals toen al aangeven ben ik van mening dat de UPC Mediabox vooralsnog weinig toegevoegde waarde biedt vanwege het ontbreken van een harde schijf en de mogelijkheid een andere zender op te nemen dan te bekijken. Mijn mediabox gaat binnenkort dan ook retour UPC.

Aangezien je via de Mediabox ook de mogelijkheid hebt video films tegen betaling te bekijken, vroeg ik mij af welke gegevens UPC van mijn als klant via de mediabox verkrijgt. Ik heb daarom een aantal vragen voorgelegd aan UPC voorgelegd alsmede het College bescherming persoonsgegevens.

Onderstaand het antwoord op je vragen over de gegevens die UPC uit de UPC

MediaBox verkrijgt.

Algemeen: UPC houdt zich aan de privacyregels in Nederland.

Q Welke concrete gegevens verkrijgt UPC via de UPC MediaBox?

A UPC heeft inzicht in de films en games die klanten bestellen met als doel

deze producten te factureren. Daarnaast gebruiken we gegevens op

geaggregeerd niveau (dus losgekoppeld van persoonlijke gegevens van

individuele klanten) voor analytische doeleinden en marktonderzoek. Het gaat

dan om de categorieën films die het meest populair zijn. Dit om onze

diensten verder te verbeteren.

Q Krijgt UPC ook inzicht in de programma’s die de klant opneemt en het

tijdstip waarop deze later worden bekeken?

A Dit is nog niet bekend omdat deze dienst nog niet is geïntroduceerd. UPC

registreert niet meer gegevens met geen andere doelen dan zij in de algemene

voorwaarden heeft aangegeven aan haar klanten.

Q Wat gaat UPC met de verkregen gegevens doen? Is hier beleid voor

geformuleerd?

A UPC gebruikt de gegevens over bestelde films en games om deze te kunnen

factureren. Een en ander vindt plaats binnen het kader van de Nederlandse

wet- en regelgeving. De geaggregeerde gegevens worden gebruikt om de

diensten te verbeteren. De privacy van klanten is hierbij niet in het geding

omdat informatie losgekoppeld is van klantgegevens. Overigens staat in de

algemene voorwaarden en is het bekend bij het CBP welke gegevens UPC

gebruikt en waarvoor.

Q Op welke wijze is de privacy van de klant gegarandeerd bij het verzamelen

van deze informatie. Is hiervoor een protocol geformuleerd?

A Alles wat UPC registreert is gemeld bij het CBP en bekend bij de klant

door de algemene voorwaarden. UPC houdt zich aan de Nederlandse wet- en

regelgeving, in dit geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming

Persoonsgegevens. UPC houdt zich tevens, als lid van DDMA, aan de direct

marketing codes van de Direct Marketing branche waarin ook de privacy is

gewaarborgd.

Q Gaat UPC de verkregen informatie ook (geaggregeerd) terugkoppelen aan

adverteerders?

A Nee.

Erik van Roekel
Product Owner Chatbot bij ING

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy. Werkzaam geweest bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media op internationaal niveau. Momenteel Product owner chatbot bij ING. Blogt op persoonlijke titel bij Marketingfacts en van 2004-2014 ook op de achtergrond actief geweest voor Marketingfacts o.a. bij de techniek en de redactie.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!