Opmars internetbankieren in Nederlands bedrijfsleven

23 augustus 2004, 11:21

Het aantal Nederlandse bedrijfsvestigingen dat de bankzaken elektronisch regelt is het afgelopen kwartaal gestegen naar 75 procent. Dit komt neer op 453.000 vestigingen. De stijging is toe te schrijven aan een opmars van internet bankieren. Het aantal bedrijven dat via software bankiert daalt gestaag.

Dit is gebleken uit de meest recente meting van de E-monitor bedrijven van TNS NIPO.

Internetbankieren vindt met name in kleinere vestigingen (minder dan vijf werknemers) plaats, terwijl grotere vestigingen nog veelal via software bankieren. Gelet op branches wordt internetbankieren significant het meest toegepast in de zakelijke dienstverlening (44%). Branches die nog veelal gebruik maken van software, zijn industrie (36%), groothandel (37%) en de transportsector (36%). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijven uit deze branches gebruik maken van een koppeling tussen de software voor het elektronisch bankieren en de boekhoudafdeling of voorraadbeheer. De branches waar elektronisch bankieren het meest achterblijft zijn de detailhandel (zowel food als non-food) en de horeca. In deze branches is het pc-bezit ook nog steeds het laagst (gemiddeld 76% ten opzichte van 90% gemiddeld voor het totaal).

Van de 140.000 vestigingen die nu nog niet elektronisch bankieren, heeft 26 procent concrete plannen om hier in de komende twaalf maanden wel op over te stappen. Bij dertien procent van de bedrijven die nog niet elektronisch bankieren en hier ook nog geen concrete plannen voor hebben, is veiligheid daarvoor de belangrijkste reden. De angst bestaat bij hen nog steeds dat het elektronisch regelen van de bankzaken niet veilig zou zijn.

Via:

http://www.marketingonline.nl/

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!