Nederlanders verharden

6 december 2003, 09:22

Uit een onderzoek van TNS NIPO blijkt dat de verharding van Nederlanders in 2003 toeneemt. Mensen hebben minder mededogen met de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals daklozen, gehandicapten, verslaafden, criminelen en mensen met weinig geld. Slechts 69 procent van de Nederlanders meent dat iedereen die dat wil en nodig heeft hulp kan krijgen. Een jaar geleden was dat 74 procent.

Dit alles blijkt uit het TNS NIPO-onderzoek ‘Geloof jij in ieder voor zich?’, gehouden in opdracht van het Leger des Heils. Aan het onderzoek, naar de beleving en ervaring van sociale onderwerpen, namen 1277 mensen deel. Het is het derde jaar op rij dat het Leger des Heils het onderzoek heeft laten verrichten.

“Wat mij verontrust is de gewenning die in Nederland optreedt”, zei I. Voorham, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. “Je schrikt als je voor het eerst een dakloze op straat tegenkomt die psychisch in de war is. Als je er elke dag een tegenkomt vind je het de gewoonste zaak van de wereld. Maar het is niet gewoon. Het is afschuwelijk.”

Overlast

Nederlanders denken vooral aan etnische minderheden als uitgesloten groep, en minder aan anderen. In 2001 vond 24 procent van de bevolking daklozen een kwetsbare groep, nu is dat nog slechts 12 procent. Twee jaar geleden werd de groep verslaafden door 22 procent spontaan genoemd, nu is dat 9 procent. Daklozen worden steeds meer gezien als mensen die overlast veroorzaken, alcoholist zijn, verslaafd zijn aan drugs en profiteren van de samenleving.

Het ‘niet in mijn achtertuin’-syndroom neemt volgens de onderzoekers toe. Nederlanders vinden dat er wel zorg moet zijn en dat de samenleving vervlakt, maar meer dan de helft heeft problemen met een opvanghuis voor daklozen in hun eigen buurt. Ook een psychatrische voorziening in de buurt ziet 42 procent niet zitten. In 2001 hadden mensen er minder problemen mee.

Individualisme

De Nederlandse bevolking wijt het verminderde mededogen aan individualisme, zelfgerichtheid, onverdraagzaamheid en agressie. Burgers noemen dit als de belangrijkste problemen in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De meerderheid denkt dat de maatschappij hieraan ten onder gaat en dat deze problemen leiden tot toenemende eenzaamheid.

Geen vrienden

Uit het onderzoek blijkt dat ruim ??n miljoen mensen geen vrienden heeft en dat 600.000 mensen zich vaak eenzaam voelen. Ook de financi?le problemen nemen toe. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt of zij kunnen rondkomen, is in 2003 verdubbeld naar 15 procent. Ruim 600.000 Nederlanders hebben schulden die zij niet op eigen kracht kunnen aflossen.

Meer dan de helft van de bevolking vindt tegelijkertijd dat mensen die niet in staat zijn met geld om te gaan, daar zelf schuldig aan zijn. Nederlanders zijn wel milder gaan oordelen over tieners die ongewenst zwanger zijn. In 2003 vindt 69 procent dat de pubers hier zelf schuldig aan zijn, terwijl dat een jaar eerder nog 77 procent was.

Zinvol

In 2003 is 43 procent van de burgers helemaal tevreden met hun leven. Een jaar geleden was dat 48 procent. Ongeveer 40 procent van de ondervraagden vindt zinvol leven een moeilijke opdracht en eenderde heeft behoefte aan iets dat het leven zinvoller maakt. Vooral jongeren vallen in deze categorie. Zij zijn nog zoekende naar een passende levensstijl, aldus de onderzoekers

Bron:nu.nl

Alex Stil
CEO bij Reddion

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!