Nationale Marketing Benchmark: “Vaak onvoldoende marketing- en klantkennis in bedrijfstop”

De Nationale Marketing Benchmark is een onderzoek van Mark Stronger, Objective Platform en SRM Opleidingen en Trainingen naar de organisatie en effectiviteit van marketing.

10 augustus 2023, 11:00 1910 x gelezen

De zomervakantie is bij uitstek de periode om afstand te nemen van de dagelijkse sores en nieuwe energie op te doen, maar ook om bij te lezen over wat er speelt in het vak. Neem bijvoorbeeld de 3e editie van de Nationale Marketing Benchmark. Hoe staat marketing er in Nederland voor?

Daarbij worden jaarlijks 200 bedrijven gevraagd naar ongeveer 100 kenmerken van marketing. Ook worden verschillende achtergrondkenmerken uitgevraagd en hoe omzet, winst, marktaandeel, merkkracht en klanttevredenheid zich ontwikkelden. ‘Dat geeft een gedetailleerd beeld hoe bedrijven marketing aanpakken en organiseren en daarmee kun je ook je eigen marketingaanpak beoordelen en verbeteren,” licht Ronald Jansen van marketing- en merkadviesbureau Mark Stronger toe.

Veel bedrijven niet marketing minded

‘Vaak vergelijken we in ons onderzoek daarom tussen winnaars en dalers. Winnaars zijn bedrijven die de laatste twee jaar meer omzet realiseerden, dalers draaiden minder omzet,’ vervolgt Jansen. ‘Omzet is een goede maatstaf voor de ontwikkeling van bedrijven en merkkracht, omdat het een functie is van het aantal kopers, de hoeveelheid die zij kopen en de prijs die zij bereid zijn om te betalen.’

Uit het onderzoek blijken veel verschillen tussen winnaars en dalers, onder meer in de positie van marketing binnen de onderneming. Bij winnaars is die sterker dan bij dalers. Bij ongeveer zes op de tien winnaars speelt marketing een stevige rol in het management. Bij de dalers gaat het om vier op de tien. ‘Deze uitkomsten geven te denken. Marketing gaat immers over het realiseren van klantwaarde en concurrentievoordeel met merken, proposities en relaties. Dat zou overal belangrijk moeten zijn, maar dat is het niet.’

Marketingcompetentie onvoldoende

De oorzaak waarom marketing een minder grote rol speelt dan gewenst, wordt regelmatig bij marketeers gelegd. Die zouden de taal van de board onvoldoende spreken en financieel management niet snappen. Jansen: ‘Vaak klopt dat ook. Veel marketeers kunnen en moeten daar een verbeterslag maken, maar dat is niet het hele verhaal. Managementteams kunnen zelf ook vaker in de spiegel kijken.’

Uit het benchmarkonderzoek blijkt namelijk dat beslissers en bestuurders in veel bedrijven onvoldoende ervaring en kennis hebben in en van marketing.

Bij dalers gaat het zelfs om de meerderheid. Dat is opvallend, omdat alleen verantwoordelijken voor de marketingstrategie aan het onderzoek kunnen deelnemen. ‘Bijna de helft van de respondenten is algemeen of commercieel directeur. Dit is dus niet de mening van de werkvloer, maar een beoordeling van het management zelf’, vervolgt Jansen. Deze uitkomst sluit bovendien aan bij het onderzoek The Brand-Board Rift van de Financial Times en het Institute of Practitioners in Advertising (IPA). ‘In dat onderzoek gaven marketingverantwoordelijken aan onvoldoende kennis te hebben van merkbouw, terwijl ze daar wel over moeten beslissen. Vroeger of later levert dat problemen op.’

Kansen om te scoren

Het onderzoek laat wel kansen zien voor een sterkere rol van marketing in de strategische besluitvorming. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld ook dat beslissers en bestuurders niet altijd inzicht hebben in de wensen en behoeften van klanten. Van de dalers oordeelt bijvoorbeeld een derde dat het management voldoende klantkennis heeft. Bij twee derde is deze kennis onvoldoende.

Winnaars oordelen in meerderheid dat het management wel voldoende klantkennis heeft. Jansen: ‘Maar ook in deze groep is genoeg te winnen, vooral bij pure B2C-bedrijven. Deelnemers in B2B geven vaker aan dat het management voldoende klantkennis heeft. Waarschijnlijk komt dat omdat directies in zakelijke markten eerder direct klantcontact hebben.’

Bij winnaars heeft het management niet alleen betere kennis van marketing en klanten, ook is in deze bedrijven vaker duidelijk in welke mate marketing bijdraagt aan bedrijfsresultaten. “Daar liggen voor marketeers dan ook kansen op een grote rol in de strategische besluitvorming. Kunnen aantonen dat je bijdraagt aan bedrijfsresultaten geeft je recht van spreken. Meer kennis van marketing zorgt voor grotere acceptatie van je voorstellen en plannen bij het management en met kennis van klanten en koopgedrag lever je echt meerwaarde.’

Daarbij is het volgens Jansen ook belangrijk te investeren in de relatie met het management. ‘Het is belangrijk om samen een visie op marketing en groei te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een workshop of een executive course te organiseren rondom de strategische marketingvraagstukken van de onderneming. Daarin kun je recente marketingkennis delen en gezamenlijk toepassen op de eigen marktsituatie. Dat werkt vaak beter dan wanneer je zelf een plan ontwikkelt en dit aan het management moet verkopen. Bovendien versterk je zo ook je positie voor de toekomst.”

De Nationale Marketing Benchmark is een initiatief van Mark Stronger, Objective Platform en SRM Opleidingen en Trainingen. MarketingTribune publiceert exclusief over de uitkomsten. Wil je ook met je bedrijf meedoen aan de benchmark? Kijk dan op markstronger.com. Dit artikel verscheen eerder op de website van MarketingTribune.

Sinds 2009 werk ik voor MarketingTribune als redacteur, eindredacteur en beeldredacteur voor blad, site en events.

Categorie

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!