Meerderheid kinderen vindt zichzelf gezond

29 februari 2004, 09:09

In Nederland heeft 68 procent van de kinderen wel eens last van stress. Ruim vier op de tien kinderen maakt zich af en toe zorgen niet genoeg geld te hebben, om te doen of kopen wat ze leuk vinden. De Nederlandse kinderen vinden zichzelf gezond; 73 procent geeft zelf aan gezond te zijn en ruim de helft (57%) zegt vaak gezond te eten. Dit blijkt uit het TNS OK (Online Kids) onderzoek, dat werd uitgevoerd onder kinderen tussen de vijf en zestien jaar in Groot-Brittanni?, Frankrijk, Duitsland, Itali?, Nederland, Zweden en de Verenigde Staten.

De jongens en meisjes die zichzelf gezond vinden (in Nederland in totaal 73%), zijn tevens van mening dat zij meestal gezond eten. Deze laatste overtuiging neemt af naarmate de kinderen ouder worden (een afname van gemiddeld zeventien procent tussen zes en zestien jaar). Van de kinderen die aangeven nauwelijks te bewegen, geeft minder dan de helft aan gezond te zijn.

Arno Hummerston, Hoofd TNS Interactive Solutions: “Het beeld dat kinderen hebben van hun gezondheid en gedrag, laat zien dat zij de link leggen tussen gezond eten, fysieke inspanning en gezondheid. De resultaten laten behoorlijke internationale verschillen zien in perceptie. Kinderen in Frankrijk en Duitsland zijn het stelligst in hun overtuiging dat zij gezond zijn en gezond eten. Kinderen in Zweden zijn minder overtuigd en kinderen in de Verenigde Staten geven twee keer zo vaak als gemiddeld aan dat zij niet gezond eten.”

Stress, zakgeld en bestedingen

Van de in Nederland ondervraagde kinderen geeft 68 procent aan wel eens last te hebben van stress. Meisjes blijken hiervan meer last te hebben dan jongens (73% versus 63%). Als grootste bron van stress worden ouders en huiswerk genoemd. Ook vrienden kunnen de nodige stress opleveren.

Het grootste deel van de Nederlandse kinderen (78%) ontvangt zakgeld. Andere bronnen van inkomen vormen bijbaantjes en helpen in de huishouding. Jongens geven het meeste geld uit aan spelletjes (83% tegenover 62% van de meisjes); meisjes besteden hun geld liever aan kleding (45% respectievelijk 18%). De uitgave aan kleding neemt toe met de leeftijd.

Overige bevindingen

– In Europa ontvangt zestig procent van de kinderen zakgeld. In de Verenigde Staten is dat slechts 25 procent.

– In Duitsland kopen kinderen twee keer zo vaak cd’s als in de Verenigde Staten.

– Zweedse kinderen maken zich het minste zorgen over geld. In Zweden geeft 40 procent aan zich zorgen te maken, tegenover 60 procent in Frankrijk en bijna 70 procent in de Verenigde Staten.

– Bijna de helft van alle kinderen geeft ouders op als belangrijkste bron van stress.

Het gebruik van SMS is onder kinderen net zo populair als praten via de mobiele telefoon.

Bron:

http://www.tns-global.com/tnsokstudy2004

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!