Meer grip op technologie met dit model

6 november 2019, 10:00

Hoe een festival heeft geholpen inzicht te krijgen in nieuwe technologie

Technologie blijft iets ongrijpbaars, en als we denken aan technologie in de toekomst, brengt dat vaak ook een vleugje angst met zich mee. Willen we wel afhankelijk zijn van technologie? Toch is technologie ook de oplossing voor de Grote Problemen van de wereld: klimaat, energie, voedsel en overbevolking staan hoog op de agenda. Om te zorgen dat technologie de oplossing kan zijn, moeten we het ook goed begrijpen. Begrip komt met meten en beoordelen, en daar is nu een model voor.

Ik vraag me al een tijdje af of ik mijn parameters moet aanpassen om te beoordelen in hoeverre een toepassing of technologie nog steeds met de tijd meegaat. In mijn werk moet ik de ontwikkelingen voortdurend volgen om een referentiemodel voor mijn klanten te creëren. Ik moet kunnen identificeren waarom een bepaalde technologie beter is dan een andere, duurzamer of gewoon intelligenter.

Ik ben optimistisch wanneer het gaat over technologie. Probeer zeker realistisch te blijven over de voor- en nadelen, en besef dat de nadelen vaak veroorzaakt zijn door wie de technologie gebruikt en niet door de intrinsieke waarde van de technologie. Wij mensen staan aan de ene kant voor de uitdaging om de complexiteit van de wereld beter te moeten begrijpen en beheersen, en aan de andere kant willen we die complexiteit terugbrengen naar eenvoud. In beide gevallen kan technologie het instrument zijn.

“De verbinding tussen mens en technologie is niet meer weg te denken”

Wanneer je technologie als oplossing aanwijst, komt vaak een gevoel van ubercontrole bovendrijven. Ik heb het woord Technolisme vaker gebruikt en net als Suveillance Capitalism waarschuwen deze termen ons. Willen we wel afhankelijk zijn van technologie?

Toch heb ik het gevoel dat technologie wel gaat en kan helpen. De grote problemen van de wereld, en dus complexe problemen, overschaduwen de kleinere individuele belangen. Het willen oplossen van problemen heeft de wetenschap enorm in beweging gekregen. Universiteiten en wetenschappers hebben het vinden van oplossingen voor klimaat, energie, voedsel en overbevolking hoog op de agenda staan. Nu technologie op het moleculaire niveau is beland, is de verbinding tussen mens en technologie niet meer weg te denken. We moeten er mee dealen, dus moeten we het ook goed begrijpen.

Waarden en richtingen

Er zijn naast de te verwachte parameters die we handhaven om technologie te meten en beoordelen, nu ook universele waarden die meewegen. Om een voorbeeld te geven, de waarden die wij in 1980 aan een bedrijf hebben toegekend, zijn veel minder sociaal dan nu, bijna veertig jaar later.

In mijn zoektocht naar nieuwe waarden kwam ik terecht bij SXSW.

Image result for logo sxsw

SXSW is het festival dat jaarlijks wordt georganiseerd in Austin, Texas. Een festival dat ontwikkelingen op drie gebieden belicht: interactie, muziek en films. In het manifest is te lezen: “Founded in 1987 in Austin, Texas, SXSW is best known for its conference and festivals that celebrate the convergence of the interactive, film, and music industries.”

“Technologie en biologie beginnen raakvlakken te krijgen”

Tijdens het festival worden elk jaar winnaars in de verschillende categorieën benoemd. Een deel van de winnaars van de SXSW 2019 Interactive Innovation Awards heb ik bestudeerd om de universele waarden, om technologie te beoordelen anno 2019, te ontdekken. Door te zoeken, onderzoeken, omkeren, uitlijnen en opnieuw samenstellen, kwamen er vier hoofdrichtingen uit om de waarden mee aan te duiden: earth, human, biology, economy.

  • Earth: Nooit eerder zijn we zo bewust geweest dat de wereld waarin we leven gekoesterd moet worden
  • Human: We bevinden ons op een belangrijk keerpunt, waarop de problemen in de wereld meer dan ooit iedereen aangaan
  • Biology: Technologie en biologie beginnen raakvlakken te krijgen
  • Economy: We realiseren ons dat we nieuwe economische modellen kunnen maken

Waarden

Op de vier hoofdrichtingen kunnen vervolgens waarden worden toegekend om een analyse te maken. Dit model helpt me te begrijpen of nieuwe technologieën of applicaties die ik tegenkom, aansluiten op mijn hoofdrichtingen. Ik heb een diagram gemaakt dat de analyse in deze vier richtingen illustreert, en die op hun beurt verdiept met twee waarden per richting:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Earth

Grow nature: Als de intentie er is om bij te dragen aan het herstel van de planeet.

Produce smarter: Als de dynamiek er is die ertoe leidt dat het goed op een duurzamere manier of met een minder zware milieu-impact wordt geproduceerd.

Human

Help minorities: Als je minderheden wilt bereiken en helpen.

Improve life: Wanneer het leven van mensen kan worden verbeterd.

Biology

Enhance humans: Als er technologieën zijn die menselijke mogelijkheden uitbreiden.

Connect feeling: Als wij in staat worden gesteld om via emoties verbinding te maken met technologie of met andere mensen.

Economy

Disrupt: Als nieuwe economische vormen worden geïntroduceerd die bestaande kunnen vervangen.

Reshape econom: Als bestaande systemen kunnen worden verbeterd.

Hoe gebruik je het model?

Per item dat je wil analyseren, geef je een cijfer van 0 tot 5 op alle waarden die hierboven zijn benoemd. De resultaten plot je op het diagram, waardoor het groene vlak ontstaat. Hier zie je een voorbeeld van één van de websites die ik heb gebruikt om het model te toetsen:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Voor elke site die ik analyseerde, maakte ik een diagram met de gevonden waarden:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Uitgaande van de veronderstelling dat in dit geval N = 1 (ik gaf de waarden aan de winnende sites van SXSW), is het belangrijk om vast te stellen dat hoe meer mensen de sites beoordelen in het model, hoe beter het resultaat van de analyse wordt.

Alle websites samengenomen is dit het eindresultaat van mijn analyse:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Hier zien we dat de winnende sites op SXSW-applicaties of -technologieën gericht zijn op ‘Human’, met een accent op de waarde ‘Improve life’.

En nu?

Hoe dit model nu te gebruiken? Het model kan worden gebruikt om te begrijpen of een toepassing of technologie overeenkomt met de kernwaarden. Zoals reeds vermeld, zijn deze het resultaat van een analyse van wat er op dit moment speelt. Het model kan ook worden gebruikt om te zien of de basiswaarden van een bedrijf overeenkomen met hun producten, en om te zien of een serie technologieën of applicaties binnen de vastgestelde waarden vallen.

“Gebruik het model om te zien of de basiswaarden van een bedrijf overeenkomen met de producten”

Het model helpt om overzicht te krijgen. Hoewel in het algemeen de intuïtie ons onmiddellijk vertelt wat goed en wat niet goed is, helpt een grafische weergave om het beter inzichtelijk te krijgen. Vraag mensen om mee te doen aan je onderzoek, bijvoorbeeld met een Google Form met de waarden erin verwerkt, klaar om te worden ingevuld.

Soms wordt ik gevraagd om deel te nemen aan een jury waar een goed overzicht best handig is voor de beoordeling. Dan zou dit model een oplossing kunnen zijn. Ook voor presentaties naar je team kun je het gebruiken. Het geeft in een oogopslag een goed beeld van waar je staat ten opzichte van je concurrenten.

Wil je gebruik van het model? Stuur dan even een mailtje: kristian@misterharder.com. Ik gebruik Google Presentaties om de resultaten te verwerken. Gebruik het zoals je wilt en wees zo vriendelijk om de ‘credits’ in je afbeeldingen te laten.

Kristian Esser
Digital/Brand Strategist | Public speaker | Community builder bij Mr.Harder

Kristian Esser is altijd zelfstandig ondernemer geweest en heeft verschillende wendingen gegeven aan zijn werk voor hij zich volledig is gaan richten op innovatievraagstukken. Hij adviseert en begeleid middelgrote ondernemingen in transformatieprocessen daar waar technologie een rol in speelt.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!