Mediabestedingen wereldwijd met meer dan 40 procent gestegen

24 oktober 2014, 12:00

Wereldwijd zijn de mediabestedingen over de laatste 10 jaar gestegen van 362 miljard dollar in 2004 naar 512,9 miljard dollar in 2013, een stijging van 41,7 procent. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde Global Ad Trends rapport van het Britse onderzoeksbureau Warc.

Aandeel tv gestegen

Het rapport baseert zich op gegevens van de zogenaamde ‘Warc’s adspend database‘, dat sinds 1980 nauwlettend de reclame-uitgaven volgt voor de belangrijkste media in 88 afzonderlijke markten.

Het is niet verwonderlijk dat er de laatste tien jaar grote verschuivingen hebben plaatsgevonden in de verdeling van de reclamebestedingen over de diverse mediakanalen. Bovendien wordt uit het verslag duidelijk dat de economische groei in de vroegere ontwikkelingslanden ook een positieve impact heeft op de mondiale mediabestedingen.

Ondanks de sombere toekomstvoorspellingen voor wat adverteren via tv betreft, blijkt het medium gedurende de laatste 10 jaar, meer dan verwacht te hebben standgehouden en is het qua marktaandeel zelfs gegroeid tot 40,8 procent (209,5 miljard dollar in 2013).

Spectaculaire groei internetadvertising

In dezelfde periode groeide internetadvertising spectaculair – niet geheel onverwacht – van 15,5 miljard dollar in 2004 tot 120,4 miljard dollar in 2013. Dit komt neer op een stijging van het marktaandeel van de wereldwijde mediabestedingen van 4,3 procent in 2004 tot 23,5 procent in 2013.

De snelle groei van internetadvertising is vooral ten koste gegaan van de printsector (zowel kranten en tijdschriften). De totale mediabestedingen voor print zijn wereldwijd in het laatste decennium met 41,1 miljard dollar teruggelopen tot 116,4 miljard dollar. Zowel voor dagbladen als tijdschriften is het marktaandeel wereldwijd sinds 2004 grofweg gehalveerd.

De uitgaven voor overige media, zoals out of home en het adverteren in bioscopen, zijn qua marktaandeel stabiel gebleven, zij het dat daarbij de bestedingen voor out of home wel zijn toegenomen met circa 10 miljard dollar tot 32,3 miljard dollar in 2013. Deze groei is voor een groot deel toe te schrijven aan de opkomst van digitalisering in dit segment.

De bioscoopadvertentie-uitgaven bedroegen in 2013 2,5 miljard dollar en hoewel de uitgaven voor radioreclame voor wat het marktaandeel betreft met 2 procent zijn teruggevallen, is toch sprake van een absolute toename met 2,8 miljard dollar per jaar tot 34 miljard dollar in 2013.

Geografische verdeling

Voor wat de uitgaven per regio betreft, blijft Noord-Amerika nog steeds de grootste met een wereldwijd marktaandeel van 33,6 procent, oftewel 172,2 miljard dollar in 2013. Procentueel is het belang van Noord-Amerika echter met 11,1 procent gedaald ten opzichte van 2004.

Europa, van oudsher de op een na grootste regio, is in 2012 (139,4 mriljad dollar en 27,2 procent) voorbijgestreefd door de Azië-Pacific-regio (140,1 miljard dollar en 27,3 procent), waarbij met name de snelle groei in China als oorzaak kan worden aangemerkt.

De drie resterende mondiale regio’s – Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten – zijn goed voor slechts 12 procent van de wereldwijde mediabestedingen, maar vergeleken met 2004 (4,1 procent) wordt duidelijk dat de economische vooruitgang in deze regio’s zich eveneens vertaalt in een relatief forse groei van de mediabestedingen.

The way in which we are communicating is changing rapidly and since we are all consumers, we are all part of this changing world. Marketing- and media strategies will have to be re-written, so let's sharpen our pencils and get the show on the road. http://www.linkedin.com/pub/dir/john/goedegebuure

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!