Maurice de Hond (Peil.nl): “Het huidige politieke systeem is niet houdbaar in de 21ste eeuw”

13 maart 2017, 14:00

Maurice de Hond is glashelder: hij gaat niet stemmen op 15 maart. En daar heeft hij naar eigen zeggen goede redenen voor. De manier waarop we vandaag de dag onze democratie georganiseerd hebben, stamt uit de 19e eeuw en is niet langer houdbaar. Door wel te gaan stemmen, draag je bij aan het in stand houden van die illusie. Nieuwe technologie maakt een nieuw systeem mogelijk.

“Het grote probleem met het stelsel is dat je als kiezer bijna niks te vertellen hebt. Eens in de vier jaar mag je je stem uitbrengen en vervolgens gaat Den Haag aan de gang, vormt een regering en beslist wie de premier wordt. Alles wat ze in vier jaar beslissen, beslissen ze met elkaar terwijl ze zeggen: dat hebben we gedaan met het mandaat van de kiezer. Dat klopt in principe, maar is niet langer houdbaar in de 21ste eeuw.” De Hond maakt bezwaar tegen de top/downstructuur, de beperkte invloed van de kiezer en het feit dat ergens ver weg in Den Haag over dingen dichtbij burgers wordt besloten.

“Dingen die dicht bij de burger liggen, moet je aan de burger zelf overlaten”

De Hond wil dat burgers de mogelijkheid krijgen om onderling zelf te beslissen over alles wat in hun directe omgeving plaatsvindt. “Dingen die dicht bij de burger liggen moet je aan de burger zelf overlaten. En het politieke systeem zal zich ook veel meer moeten richten op het gebruiken van de knowhow en kennis en betrokkenheid van kiezers.”

Klinkt eenvoudig, maar hoe gaat de praktijk er straks uitzien? De kiezer kiest het bestuur én de controle op het bestuur. “Op het moment dat er een voorstel komt van de ene partij dat niet wordt goedgekeurd door de andere partij dan zit je met twee partijen die een mandaat hebben gekregen van de kiezer en dan is dat het moment waarop een regering over de kamer heen kan en het voor kan leggen aan het volk. Je moet dan alleen kijken of er genoeg mensen voor zijn om de kamer als het ware te overrulen. ”

In de praktijk zullen burgers niet wekelijks hun invloed hoeven te laten gelden. Er zal in de politiek veel meer rekening gehouden gaan worden met wat er onder de burgers leeft. “Want de regering weet: als er geen meerderheid is onder de bevolking en de Kamer neemt het toch niet aan, dan heb ik er niks aan. Dus het draait om het verkrijgen van draagvlak onder de bevolking. En last but not least: alles wat dichtbij mensen zelf speelt, moet niet landelijk of op Europees niveau geregeld worden, maar moet op wijk- of buurtniveau.”

Neem als voorbeeld het grasveld voor de deur van De Hond. “We zijn met vijf huizen. Elke zes weken wordt het gras gemaaid. Waarom zegt de gemeente niet: de bomen moeten blijven staan, maar wat je verder met dat gebied doet, dat bepaal je zelf. Daarmee creëer je veel meer saamhorigheid binnen zo’n buurt. Het enige moment waarop ik nu met mijn buren praat is als we pakketjes bij elkaar komen halen, maar ik vind het veel leuker als ik met mijn buren spreek: hoe gaan we dat grasveld nou doen.”

“Het politieke stelsel is helemaal vastgedraaid”

De noodzaak voor verandering wordt steeds meer voelbaar. “Je ziet de grote instituten nog wel min of meer overeind staan, maar de peilers daaronder zijn in de virtuele wereld al weggeslagen. Het is eigenlijk steeds wachten op een aardbeving en dan stort zo’n institutie in. Ik heb sterk het gevoel dat dat momenteel aan de gang is met ons democratisch stelsel in de hele wereld.”

Zo zal het na de verkiezingen erg lastig worden om een regering te vormen. “Er moeten vier, vijf of zes partijen met elkaar gaan overleggen om een regering te vormen. We komen in een fase waarin je flexibel en snel moet kunnen handelen en de politiek komt helemaal vast zitten. Dan heb ik het nog niet eens over de Europese eenheid die daar nog bovenhangt en dat ook nog voor een deel bestuurt. Het politieke stelsel is helemaal vastgedraaid.”

De Hond wil zo snel mogelijk af van het partijenstelsel zoals we dat nu kennen. “Nederland heeft een coalitiestelsel en geen kiesdrempel, daardoor krijg je hier die steeds groter wordende fragmentatie. Vroeger kon een grote partij op 35 tot 40 procent van de stemmen rekenen, dat is nu zo’n 20 procent. Dus je ziet dat dat hele partijenstelsel niet meer werkt, maar de laatste die tot die conclusie komen zijn de partijen zelf. Want die ontlenen nog steeds hun positie en macht aan dit stelsel.”

Verandering moet dus van buitenaf komen. Van de burgers. “Je ziet het systeem in slowmotion onderuit gaan. Ik verwacht een periode van onrust en chaos, maar ik denk dat we toegaan naar dat je verantwoordelijkheid krijgt voor de dingen die dicht bij jezelf liggen. Dat is ook wat je nu al het beste zou kunnen doen.”

Leonieke Daalder is politicoloog en journalist. Ze werkte voor onder meer Radio Noord Holland en de VPRO. Bij de laatste omroep was ze verantwoordelijk voor crossmediaal project 3VOOR12 dat onder haar leiding onder meer de Prix Europa, Gouden Pixel, Pop Pers Prijs en UPC Digital Award won. Ze is een van de oprichters van Fast Moving Targets. Ze schrijft, interviewt, onderzoekt, filmt, presenteert. leonieke.daalder@gmail.com

Categorie
Tags

12 Reacties

  Chuck Berry

  Wat jammer dat Maurice niet gaat stemmen. De Duitsers noemen dat DELLE; durch einfach liegen lassen erledigt!

  Maar dan kun je lang wachten. Waarom sluit hij zich niet aan bij een opkomende partij als Forum Voor Democrati? Het partijkartel moet je van binnenuit bestrijden en niet langs de zijlijn blijven staan en roepen dat het niet goed gaat.


  13 maart 2017 om 15:08
  Mike_LED

  De logica gaat niet helemaal op.

  Vanaf de zijlijn klagen heeft nog nooit geholpen, maar vooral de claim dat je bijdraagt aan het verkeerde systeem als je gaat stemmen.

  Vreemd argument, want dat zou betekenen dat wanneer je 100 jaar geleden als man gebruik maakte van je stemrecht je bij zou dragen aan het systeem waarin vrouwen nog niet mochten stemmen.

  Lijkt me een beter idee om in die tijd op een partij te gaan stemmen die wel voor algemeen stemrecht was, dan om niet te stemmen.


  13 maart 2017 om 16:54
  JH Ruijvekamp

  Een te kort koming dat Maurice niet gaat stemmen !!Echt !!!


  13 maart 2017 om 17:24
  Klaas

  Ik zou zeggen, stem op het Forum Voor Democratie: een nieuwe partij die ik graag de kans wil geven om het huidige cordon van de macht te doorbreken. Ben helemaal klaar met de mooie beloftes van de gevestigde partijen. Tijd voor vernieuwing. Meer macht bij het volk en de Eerste Kamer opdoeken.


  13 maart 2017 om 18:14
  edwinvdp

  Als ik als marketeer het recht heb om, zoals De Hond voorstelt, te stemmen over defensiebeleid, monetaire maatregelen en belastingregels dan heb ik niet de illusie dat ik dat kan overzien en in het landsbelang kan beoordelen. Blijkbaar schat De Hond zichzelf aanzienlijk hoger in.


  13 maart 2017 om 18:26
  Peter Niessink

  Maurice, je lijkt te doen alsof je het partijprogramma van Forum voor Democratie niet hebt gelezen. Stem 15 maart gerust op Forum voor Democratie, dan komt je prognose eerder uit.


  13 maart 2017 om 21:47
  Edgar

  Jammer dat Maurice niet gaat stemmen. De aangevoerde redenen zouden toch minstens moeten wijzen naar FvD. Desalniettemin is de logica in zijn redenering ver te zoeken. Dingen die dicht bij de burger liggen moet je aan de burger zelf overlaten. En het politieke systeem zal zich ook veel meer moeten richten op het gebruiken van de knowhow en kennis en betrokkenheid van kiezers.”. En dat kan de burger in het huidige systeem niet? Waarom hebben we dan gemeenteraden? Die zijn juist bedoeld om de burger op lokaal niveau invloed te geven. Wie weerhoudt de burger ervan om actief bezig te zijn met deze instituties? Je kunt een lokale partij oprichten of in een bestaande partij actief worden. Ook op wijkniveau hebben gemeenten werkgroepen die zich met specifieke wijsmaken bezighouden. Kortom, het huidige systeem biedt participstiemogelijkheden genoeg. Over besluitvorming door burgers zonder kennis, expertise en know how hief je wellicht alleen maar de vraag te stellen: Als je je kind niet graag door een medisch onwetend en ongekwalificeerde persoon zou laten behandelen, waarom zou je dat dan juist wel willen als het gaat om besluiten die op veel meer mensen impact hebben? Gemeentes vormen een buffer en voorkomen dat de leefomgeving een slagveld wordt. Unanimiteit is niet veel burgers gegeven in een buurt en leidt tot ‘Tyranny van de meerderheid’ waarbij het belang van de minderheid niet meer aan bod komt. Degene die het sterkst is (en dat kan ook fysiek zijn) wint het derhalve. Ja, da’s echt een harmonieuze wereld.

  Kortom,blijkbaar is de wereld van Maurice alleen bestemd voor de sterksten. De bulleys, de verbaal sterken en economisch rijken heersen in die wereld. Lekker vooruitzicht.


  14 maart 2017 om 11:13
  manoah

  Hij vind het systeem niks maar biedt geen alternatief. Is ie niet op de hoogte van bv. GeenPeil?


  14 maart 2017 om 18:37
  Jeroen

  Ik vind het jammer om te lezen dat de reacties hierboven voornamelijk gaan over het feit dat Maurice de Hond niet is gaan stemmen. Maurice heeft hier wel degelijk een punt, een zeer waardevol en enorm belangrijk punt zelfs. De meeste politieke partijen willen liever helemaal geen inspraak want dat is maar lastig… Veelal geven ze bij een referendum, dat slechts over 1 onderwerp gaat, aan dat ‘mensen’ dat te ingewikkeld vinden, maar 1 x per 4 jaar een stem uitbrengen om te beslissen over 100.000 thema’s vinden ze wel heel normaal… Kortom Maurice ga aub door met het verkondigen van deze boodschap want jouw argumenten zijn ‘de toekomst’!!


  20 maart 2017 om 13:24
  Remi

  Maurice de Hond is niet houdbaar in de 21ste eeuw.


  20 maart 2017 om 13:39
  manoah

  @Jeroen ook al nooit van GeenPeil gehoord..?!


  20 maart 2017 om 17:22
  Jeroen

  @manoah, jazeker wel, 0 zetels, gaat dus niet werken. Het besef zal namelijk bij alle politieke partijen moeten doordringen. Forum voor Democratie is een prima begin, maar met 2 zetels gaan ook zij niets bereiken en wordt het de komende 4 jaar nog lekker ouderwets ‘doormodderen en polderen’…


  21 maart 2017 om 03:20

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!