Marketing&Facts: Waar wonen jongeren?

26 augustus 2021, 10:30

Groot-Amsterdam vergroent, Delfzijl vergrijst

De jongeren van nu zijn de consumenten van later, maar waar wonen ze? De basisgeneratiecijfers van het CBS geven inzicht in hoe de verdeling van jongeren over het land op dit moment is.

Feiten en figuren. De professional in marketing, communicatie en sales krijgt er eindeloos veel te verstouwen. In deze augustusmaand een aaneengesloten serie van recente ontdekkingen en vondsten uit de wilde wereld van marketing, media, social (en wat verder ter tafel komt).

De Vereniging van Scholen in het voortgezet onderwijs (VO-Raad) trok een staatje uit een rapport van het CBS dat grote regionale verschillen uitlicht in demografische ontwikkeling en leeftijdsopbouw. De figuur (pagina 5 uit de rapportage) hieronder illustreert dat. Daarin is het procentuele verschil tussen het aantal 0- en 12-jarigen weergegeven. Maar óók het verschil tussen het aantal 0- en 15-jarigen. Als je kijkt naar de figuur blijkt dat het aantal 0-jarigen in bijna heel Nederland momenteel lager ligt dan het aantal 12- en 15-jarigen. Alleen in de regio’s Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond is dat beeld omgekeerd.

De toekomstige consumentenmarkt

De cijfers zijn boven water gehaald voor schoolbestuurders. Op basis daarvan kunnen ze een prognose maken van toekomstige leerlingenaantallen. De basisgeneratiecijfers geven feitelijke informatie over de inwoners van 0 tot en met 18 jaar, zonder aannames over woningbouw en migratie en/of het marktaandeel van die scholen; actuele bevolkingsaantallen die in algemene zin een indicatie geven over hoe de Nederlandse bevolking zich ontwikkelt. Maar het brengt ook in kaart hoe de consumentenmarkt van de toekomst zich over Nederland verspreidt.

Thomas Romers schrijft als redacteur voor Marketingfacts. Binnen de marketing ligt mijn grootste interesse in branding en (online) communicatie via bijvoorbeeld de socials. Daarnaast klim ik graag in de pen om interessante, prikkelende artikelen te publiceren. Verder lees ik alles wat los en vast zit over auto's, politiek en het overige nieuws in onze maatschappij. Ter ontspanning ben ik vaak buiten en op de racefiets te vinden.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!